IHS jest m.in  symbole zakonu jezuitów. Jeśli zobaczycie gdzieś kościół, który nad wejściem ma symbol IHS, możecie byc pewni, że jest to kościół wybudowany przez jezuitów i niemal na 100% będzie to opewnik. Symbol IHS jest w herbie zakonu jezuitów. Pełna nazwa zakonu to Towarzystwo Jezusowe, po łacinie Societatis Iesu.

Ich słońce ma 32 promienie. 33 jest najwyższym poziomem masonerii.