Na wstępie poproszę nie narodzonych na nowo o wstrzymanie się od złośliwości, ale merytoryczne komentarze. Nie jest to mój tekst, ale jest ciekawy i stanowi nie bagatelne spojrzenie na obecną sytuację w kontekście 7letnich cykli.

Ucisk rozpocznie się z początkiem nowego cyklu siedmioletniego o zachodzie słońca w niedzielę, 13 września, ale jeśli się nie rozpocznie, to prawdopodobnie nie będzie przez co najmniej następnych siedem lat.
Z translatora:

“To dlatego, że Bóg działa według pór roku, które następują biblijni wg  Starego Testamentu  powiedział.

“Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba stara się zwrócić na siebie uwagę całego świata, a Jego ludzi w szczególności,

Jednym ze sposobów, w jaki to robi, to poprzez znaki na niebie, w tym księżycowe i słoneczne zaćmienia, które oczywiście mają związek z kalendarzem. Całkowite zaćmienie Księżyca lub “krwawy księżyc” wystąpi  28 września, kiedy jest Święto Namiotów. To ostatni z czterech księżyców krwi, w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

 

 

Przywódcy religijni w czasach Jezusa byli karani za “nie rozumienie znaków czasu”, Biltz powiedział. “Bóg jest ponownie stosując znaki na niebie, aby zwrócić naszą uwagę, że musimy podłączyć do cyklu Shemitah aby właściwie zrozumieć proroctwa.”

Biltz wierzy w proroka Daniela  i “70 tygodni” opartym na cyklu Shemity.

Ten pozostały “Tydzień”, którym jest siedem lat według proroctwa Daniela, jest to, także okres, który chrześcijanie nazywają uciskiem i Biltz wierzy, że będzie to w tygodniu Shemitah.

“W związku z tym tygodniowy ucisk musi zacząć od początku cyklu Shemitah. Siedmioletni Ucisk nie może rozpocząć się w dowolnym miejscu. Nie zacznie się w ciągu roku na losowej naszym kalendarzu pogańskim “Biltz powiedział.

Żydowski Nowy Rok, Rosz Haszana, który rozpoczyna się o zachodzie słońca w niedzielę, 13 września, rozpoczyna się nowy cykl siedmioletni.

“Jeśli Ucisk nie rozpocznie się jesienią tego roku, to nie można uruchomić na (co najmniej) siedmiu kolejnych lat,” Biltz powiedział. “Niech Pan da nam przynajmniej jeden więcej tydzień Shemitah lub siedem więcej lat dla ciała wierzących na całym świecie przyjść na ten zrozumienia udział w ucztach, że mogą one być gotowe.

 

Shemitah został wprowadzony dla Mojżesza na górze Synaj w sposób opisany w starotestamentowej Księdze Powtórzonego Prawa. Bóg przepisał cykl rolny, który pozwalał ludzie pracy na ziemi przez sześć lat, a następnie w siódmym roku ziemia była odpocząć od wszystkich siewu i zbioru, a wszystkie długi miały być wybaczone pod koniec siódmego roku. Shemitah miał być błogosławieństwem jak ziarno będzie przechowywany w ciągu sześciu lat, co pozwala na rezerwy w danym roku odpoczynku. Ale jeśli Izraelici odwrócili się od Boga Shemitah objawi się wyroku.

Autor Jonathan Cahn zakładał w swoim bestsellerze “Tajemnica Shemitah,” że wzór siedmioletni przyniosły znaczących punktów zwrotnych w historii. On podłączony wzór do licznych wypadków stock-rynkowych ponownym zgromadzeniu narodu żydowskiego w Izraelu, rewindykacji Jerozolimy w 1967 roku, a wzrost i upadek imperiów.”
Read more at http://www.wnd.com/2015/09/is-7-year-biblical-tribulation-about-to-start/#SDtbeUrDHgVifsvu.99