Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Głos Prześladowanych Chrześcijan zdemaskowany.

Jest to bardzo ważne znalezisko. Obnaża nie tylko GPCH.

Z przykrością stwierdzam, iż organizacja ta GPCH jest watykańską agendą. Tym bardziej jestem zasmucony, ponieważ wpłacałem tam pieniądze, które mogłem wpłacić na chore dzieci na siepomaga.pl/

Jak do tego doszedłem? otóż dzisiaj przeczytałem  na fejsie tekst prezesa tej organizacji. Tekst, który mnie zaintrygował, zastanowił przez co nabrałem podejrzeń.

Oto tekst owego Prezesa:

 

BÓG KOCHA MUZUŁMANÓW!

I był Bóg z Ismaelem

W ostatnim okresie jesteśmy dosłownie bombardowani informacjami na temat islamu i muzułmanów. To, co słyszymy w telewizji lub czytamy w Internecie często wzajemnie się wyklucza, jest pełne sprzeczności, półprawd i emocji. Nie wiemy już, czy islam jest rzeczywiście „religią pokoju”, czy też wszyscy muzułmanie to niebezpieczna „islamska dzicz”. Jesteśmy straszeni ponurym widmem islamizacji Europy, a zarazem zachęcani do harmonijnego współistnienia z wyznawcami islamu, którzy wraz z nami „czczą tego samego Boga”. Warto jednak zadać sobie pytanie, jak sam Bóg patrzy na muzułmanów? Odpowiedź, jaką znajdujemy Słowie Bożym, jest prosta: On ich kocha!

Wyznawcy islamu uważają się za duchowych spadkobierców Ismaela, który był przyrodnim bratem Izaaka. Stosunki między braćmi nie układały się dobrze. Ismael drwił z młodszego brata i wyśmiewał się z niego. W końcu wraz ze swoją matką Hagar został wypędzony z domu Abrahama i Sary. Hagar i Ismael błąkali się bez celu po pustyni, a gdy skończyła się woda, Ismael zaczął umierać z pragnienia. Zdawało się, że nie ma już żadnej nadziei na ratunek. Wtedy jednak:

“usłyszał Bóg głos chłopca (Ismaela), i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca (Ismaela) tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca (Ismaela) i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a poszedłszy, napełniła bukłak wodą i dała chłopcu (Ismaelowi) pić. I był Bóg z chłopcem (Ismaelem), a gdy podrósł, zamieszkał na pustyni i był łucznikiem” (Księga Rodzaju 21,17-20).

To, co wydarzyło się na owej pustyni, stanowi niezwykłe i piękne objawienie Bożej łaski i miłosierdzia. Wiedząc, czym Ismael już zawinił i jakie kłopoty będzie sprawiał w przyszłości (por. Rdz 16,12), Bóg nie zastosował „ostatecznego rozwiązania”. Wręcz przeciwnie, wysłuchał wołania młodego Ismaela, zaspokoił jego potrzeby i dał mu wspaniałe obietnice na przyszłość. A potem zwyczajnie „był z nim”. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba był z Ismaelem! Nie postrzegał go bowiem jako problemu, którego należy się pozbyć, lecz jako zagubionego bezradnego człowieka, którego należy uratować i otoczyć miłością. Do dzisiaj nic się nie zmieniło. Bóg nadal pragnie „być” ze wszystkimi potomkami Ismaela, gdyż w odróżnieniu od tak wielu z nas jest pełen łaski i miłości – i kocha muzułmanów.

Kto tak naprawdę umarł?

Pewien indonezyjski pastor, prowadzący bardzo owocną służbę ewangelizacyjną wśród muzułmanów, opowiedział mi o swoim sposobie działania:

„Wiadomo, że chrześcijanie (podobnie jak żydzi) wierzą, iż Abraham, wystawiony na próbę przez Boga, miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Muzułmanie natomiast utrzymują, że chodziło o Ismaela. Spodziewają się przy tym, że tak jak zazwyczaj chrześcijanie będą usiłowali ich przekonać, iż są w wielkim błędzie i że to Izaak jest tym dobrym synem, a Ismael tym złym i odrzuconym. Mają na to swoje gotowe odpowiedzi, usztywniają się i zamykają w sobie.

My jednak zadajemy im inne pytanie: >>Kto tak naprawdę wtedy umarł?<<. Odpowiedź brzmi: ani Izaak, ani Ismael, tylko Baranek (Rdz 22,13). Bez Baranka zarówno Izaak, jak i Ismael byliby zgubieni. Nieistotne jest zatem, kto jest lepszy, a kto gorszy. Prawdziwie wierzący są bowiem tylko Ci, którzy należą do Baranka. Gdy muzułmanie słyszą to przesłanie, otwierają się na ewangelię”.

Na całym świecie muzułmanie coraz liczniej garną się do Chrystusa. Często nawracają się w wyniku nadprzyrodzonych objawień, lecz najczęściej decydują się na ten krok, gdy widzą chrześcijańską miłość, przebaczenie i pokój. Gdy czują się kochani i akceptowani, pragną poznać żywego Boga, który ich ukochał i dla ich zbawienia był gotów poświęcić dosłownie wszystko.

Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystusie, miłuje potomków Ismaela i pragnie przygarnąć ich do siebie. Lecz to my chrześcijanie jesteśmy Bożymi ramionami, którymi chce On objąć poraniony i zagubiony świat, w tym nawet najbardziej zagorzałych fundamentalistów islamskich. Wykorzystajmy nadchodzący Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół, by przede wszystkim zbliżyć się do serca naszego Pana i spojrzeć na innych ludzi, a zwłaszcza na muzułmanów, Jego kochającymi i współczującymi oczami. I nie poprzestawajmy jedynie na modlitwie za prześladowanych i prześladowców. Wyjdźmy z ewangelią pokoju i głośmy ją wszystkim wokół. Baranek umarł przecież za każdego z nas, niezależnie od tego, kto był naszym praprzodkiem.

Pastor Maciej Wilkosz
Prezes Stowarzyszenia „Głos Prześladowanych Chrześcijan”

(Na zdjęciu jeden z wiele obozów dla uchodźców z Syrii.)

źródło: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=945841865454829&id=165984920107198&substory_index=0

 

Bardzo przebiegły tekst. Bije sama miłość. Owszem chrześcijanie winni brac czynny udział w różnych akcjach humanitarnych, ale ów pastor pomija to, o czym pisaliśmy przez ostatnie dni:

1. 12 tys zł socjalu dla uchodźców w PL, kiedy Polacy żyją poniżej poziomu godności.

2. W Niemczech ma być 200 meczetów.

3. Uchodźcy są wieku poborowym, zostawili dzieci i żony na terenie wojennym.

itd.

 

Postanowiłem więc trochę poszperać o Głosie Prześladowanych Chrześcijan i o prezesie – Pastorze Macieju Wilkoszu.

 

Oto co zobaczyłem niesłychanie interesującego:

 

Głos Prześladowanych Chrześcijan jest to jedna z filii organizacji założonej przez ekumenika
Richarda Wurmbranda, zwanej Voice of Martyrs.2 Pod pozorem walki z komunizmem, aktywnie
współpracował i szerzył/ walczył o prawa katolików do praktykowania herezji. W Polsce na czele
tej ekumenicznej i katolickiej organizacji stoi pastor Zielonoświątkowy- Maciej Wilkosz

 

Od jakiegoś czasu obserwuje zakrojone na głęboką skale działania ekumeniczne. Jednym ze źródeł
wtłoczenia Protestantom z Kościoła Zielonoświątkowego czy Charyzmatycznego jest właśnie
niepozorny Głos Prześladowanych Chrześcijan1. Pod pozornymi hasłami zainteresowania
wierzących losem rożnych ‘Chrześcijan’, nawołujący do ‘patriotycznych’ modłów i ‘składek’,
okazuje się, ze jest to jeden z wielu źródeł promowania niebiblijnej, watykańskiej, pochodzącej z
postanowień II Soboru Watykańskiego ekumenii.
Ekumenia ma cie znieczulic na poniższe fakty:
• Nie możesz dumnie nosić nazwy Protestant (bo to szkodzi ich braciom katolikom)
• Nie możesz dumnie głosić o Jezusie z Biblii, darach Ducha Świętego, leczeniu i uwalnianiu
ludzi od demonów (ponieważ jest to niezgodne z ‘tradycjami ‘ kościołów jak Baptyści,
Metodyści itd.)
• Poprzez uczestnictwo w ekumenicznych Festiwalach jak: Nadziei, Życia, poprzez oglądanie
żałosnych modłów z katolicyzmem podczas Tygodnia Modlitw o Jedność ‘Chrześcijan’,
masz się dać znieczulic i przyzwyczaić do obecności herezji i bałwochwalstwa.
• Ekumenizm nie został opracowany przez Protestantów ale katolicyzm (wspominany II
Sobór Watykański) i jest realizowany pośród Protestantów przez organizacje zwana
Światowa Rada Kościołów (i jej lokalne filie- jak np. Polska Rada Ekumeniczna)
• Obecność zespołów ‘Protestanckich’ na każdej większej ‘imprezie’ katolickiej (mówimy
tu o Szcześniaku, TGD, Mate.o, Kolah, Beacie Bednarz, New Life Music, Krzysztofie Szczypule) ma znieczulic cie i przyzwyczaić, ze ‘to normalne’. Istnienie TGD nie jest po to aby promować Protestantyzm czyli Biblie ale aby promować ‘ekumenie’.
• Czytanie książek i czasopism promujących ekumenie, czytanie o prześladowaniach
katolicyzmu za głoszenie bałwochwalstwa, herezji, zmarłych i ich zmyślonych tradycji ma
cie podburzyć emocjonalnie by finansować biznes Watykanu. Jak widać Watykanowi nie
wystarcza dziś by ograbiać masy katolickie. Pieniądz można wyciągnąć tez z kiesy
Protestanta.
• Milczący pastorzy maja cie zaślepić na działanie ich ‘kolegów’, którzy promują zło ekumeniczne.

 

Oto parę szczegółów:
• „Zbawienie wierzącego jest na zawsze
• „Chrzest w Duchu Świętym jest zagwarantowany każdemu, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. Występuje on u każdego wierzącego w momencie zbawienia”
Te dwie fałszywe doktryny są przeciwko wszelkim naukom Kościołów KZ i Charyzmatycznych.
Wg Biblii wierzący może utracić zbawienie (2 Tym 4:10- Demas, Crescens, Tytus). Apostołowie byli zbawieni przez minimum 3 lata. Po tym czasie Jezus zapowiada: Nie oddalajcie się i nie idźcie głosić ZANIM nie zostaniecie napełnieni mocą z wysokości. Jezus nie wierzył w brednie Baptystów.
Paweł pyta WIERZACYCH w Dz.Ap 19: Czy otrzymaliście Ducha Świętego OD KIEDY uwierzyliście?

Istnienie ekumenii jest możliwe dzięki herezji- raz zbawiony na zawsze zbawiony. Bo jak raz przyszedł a potem odpadł, to wg heretyków Baptystów- ‘i tak pójdzie’. To otwiera drogę na
ekumenizm, nie osadzanie, brak napominania, głoszenie, ze nie potrzeba jest dłużej Biblii ani jej nauk, ani jej doktryn, bo ‘każdy idzie’, obojętnie w co wierzy i czy wierzy w ogóle. Dla ekumenii
chrzest w Duchu czy dary nie graja roli.

źródło: https://antyekumenia.wordpress.com/category/pastor-maciej-wilkosz/

 

Raz zbawiony na zawsze. Ileż to osób uważa, że jesli poznały prawdę o Biblii jest zbawiona. Osoba, która mi daje w kość w ostatnich miesiącach, poniża,  uważa, że jest zbawiona. Taki jest owoc takich nauk. Zatruty owoc.

 

Ok idziemy dalej. Mamy info o Asi Bibii. Masakra,…sam wspierałem ją na blogu..

http://detektywprawdy.blogspot.com/2014/01/asia-bibi-skazana-na-smierc-za-wiare-w.html

 

“Asia Bibi25 to katoliczka, która nie chciała się wyrzec papieża, modlitw do Maryi, modlitw do aniołów i zmarłych katolickich ‘świętych ‘(wiele z nich to demony z pogańskich mitologii, którzy
wg bajek katolickich przyjęli ‘chrzest’). Z tego ‘powodu’ wg tego gościa ‘musi być prawdziwa
‘Chrześcijanką”. Skoro papież, który ma tryliony w Watykanie dlaczego zbierają kasę na jej
uwolnienie od Protestantów? Bibi dziękowała Franciszkowi za wszystko.26 Pisała:
„Święty Ojcze, przyjmij moje najlepsze życzenia na Nowy Rok. Wiem, ze modlisz się za mną
z całego serca i TO daje mi pewność, ze mnie uwolnią pewnego dnia.”

 

 

Myślę, że mimo naszej wiedzy pojęcia nie mamy jak bardzo jesteśmy otoczeni agendami, agentami Watykanu…

Niektórzy upadną i odejdą, nie zniosą dłużej Biblii!
Czyż nie to zapowiada Słowo Boże. Jak odchodzisz od Ducha i Słowa, to nie podoba ci się tego
typu nauka. To tak jak TGD– lepiej znajdujesz język z heretykiem, bo właśnie w tym duchu
chodzisz, a nawet nie wiesz. Zanim Ulf Eckman odszedł fizycznie, odszedł wcześniej duchowo,
doktrynalnie…I ten proces zaczął się u niektórych w Polsce.
Izrael w ST ciągle trwał, aż do końca przy pozorach. Były święta, były religijne ciuchy, była
religijna gadka, było powtarzanie- My tez dzieci Boże, nie osadzaj... Na Boga Żywego, ci ludzie
naprawdę myśleli, ze dalej służyli Jezusowi, a król Babiloński czaił się za rogiem. Zwiedzenie to
duch atakujący napełnione Duchem Kościoły. Było- Laj, laj, laj, laj, i do wora Babilońskiego….
Ślepiec dalej wędruje i lezą za nim ślepcy. Czemu jednak wędruje? Bo myśli, ze ma racje! Stad
ekumenia wciąż maszeruje. Jest to pochód do piekła. Niektórzy do samego końca będą tachać
sztandary ekumeniczne, by spaść z furkoczącym powiewem papieskiego wymysłu!
10z13
Watykański ekumenizm Głosu Prześladowanych Chrześcijan
Nie musisz to jednak być TY! Pokutuj dziś do Prawdziwego Jezusa. Rodzący się, światowy kościół
ma zainstalować na tronie- pseudo- Chrystusa, papieża. Oni go nie nazwa- Antychryst, ale Mesjasz,
Zbawca, ten co ma odpowiedz na katastrofy tego wieku…
Jezus, przychodzę dziś do Ciebie taki jaki jestem i tam gdzie jestem teraz. Wierze, ze
umarłeś za mnie na krzyżu 2000 lat temu. Twoja krew tam przelana ma moc obmyć moje
najczarniejsze grzechy i uczynić mnie białym jak śnieg przed Toba. Wyznaje Ci moje
grzechy. Przyjmuje cie do mojego życia i serca. Weź mnie i poprowadź, abym mógł stanąć
na nogi. Napełnij mnie i przepełnij Twoim obiecanym Duchem Świętym

https://antyekumenia.wordpress.com/category/pastor-maciej-wilkosz/

Updated: 11 września 2015 — 20:02

15 komentarzy

Add a Comment
 1. To już wiem dlaczego miałam opory. DŚ podpowiadał mi, ze to nie jest dobre miejsce by je wspomagać finansowo. A jednak!

 2. Noi wywaliles kase…..

 3. ” Chciałem przestrzec przed wspieraniem organizacji : “Głos Prześladowanych Chrześcijan” i “Open doors”. Obydwie organizacje mają pewne zarysy ekumeniczne, a ekumenizm jest błędną, złą drogą. Organizacje te nie są chrześcijańskie w prawdziwym znaczeniu tego słowa, bo organizacje te nie odróżniają między dziećmi Bożymi a bliźnimi i możliwe że posłużą przy zwiedzeniu gdy kiedyś nadejdzie antychryst, za którym w podziwie pójdzie cały bezbożny świat bo zaprowadzi pokój, dobrobyt itp. Jestem za pomocą nawet katolikom, muzułmanom czy ateistom, ale nie można deptać Ewangelii a rzymski katolicyzm głosi błędną Ewangelię ” – https://www.youtube.com/watch?v=FHNsjXH7XYg

 4. “Głoszenie, ze nie potrzeba jest dłużej Biblii ani jej nauk, ani jej doktryn, bo ‚każdy idzie’, obojętnie w co wierzy i czy wierzy w ogóle. Dla ekumenii
  chrzest w Duchu czy dary nie graja roli”. Jest to fałsz i podchodzi pod przykazanie -nie mów fałszywie przeciwko bliźniemu , jestem baptystą ale opis tego ze baptyści tak nauczają to lekkie przegięcie

  1. “Czy kosciol Katolicki niemial zawsze takiej taktyki..najwazniejsze “zeby przetrwac”?.Gdy dominowal, byl mord w sredniowieczu.Jak widzial sie silnym prowadzil wojne(podobnie jak muzulmanstwo).Gdy widzi utrate czlonkow glosi Ekumenie zeby wypelnic luke.To jest polityka religijna,,zwiazane z wladzami swiata.Kto z nas wie co tam za zamknietymi drzwiam oni kombinuja?W niemczech Kosciol K.ma straszna utrate czlonkow.Imamy muzulmanskie sa coraz czesciej zapraszane na jakies wizyty i “dialogi” .Ale tez pomiedzy kosciolem Ewangelickim. to nie milosc Boza “zjednacza”Nie Duch Bozy ale Duch Antychrysta.Co ma Bog z Bozkami wspolnego?Potrzebuje BOG jakiegos wsparcia poprzez inne Religie?Bog chce zeby serce ludzkie tylko dla niego bilo….nie dla mari nie dla swietego antoniego albo allaha, buddhy….JEZUS CHRYSTUS na co dzien,,,”

 5. “od 1972 r. międzynarodowy dialog między Kościołami zielonoświątkowymi a Kościołem rzymskokatolickim” – to z portalu ekumenizm.pl,
  pewna frakcja zielonych, charyzmatyków, ruch wiary (ci pokroju Beny Hina, Kenneth copeland- ewangelia sukcesu) gadają z rzymem,
  a tutaj charyzmatycy islamscy – https://www.youtube.com/watch?v=hbFVAu1WYbw

  jestem pewien że pewne duchy wschodu weszły do zachodniego kościoła pod szyldem “charyzmatów”, teraz jednoczą ekumenicznie ruchy zaangażowane – kk , ruchy wiary etc

 6. Czyli wychodzi chyba na to, że wykorzystują prześladowanych do ukrytych ekumenicznych celów. Co ma chrześcijaństwo do polityki, czy chrześcijanie z pierwszego kościoła, apostołowie, mówili w listach coś co by sugerowało, że dobry chrześcijanin powinien mieszać się w sprawy polityczne, tzn agitować za jakąś sprawą jak np przyjęcie uchodźców, czy też nie przyjmowanie uchodźców. Jest tylko o byciu poddanym władzy, oczywiście jeżeli nie zmusza nas do czczenie innego Boga no i że światem tym rządzi szatan. Oni nie mieszali się w sprawy tego świata w tym sensie na pewno moim zdaniem, że nie motywowali swego stanowiska politycznego Biblią o ile jakieś mieli w ogóle a raczej ich to nie zajmowało, bo co ma Królestwo Boże ,objawione w Nowym Testamencie, do królestwa ludzkiego. Wiadomo jak się skończą rządy ludzkie, zagładą. W Listach nie zajmują autorzy stanowiska politycznego jakiegoś, na pewno nie roztrząsają jakichś kwestii cesarstwa, czy to dobrze, czy to niedobrze, tak mi się wydaje, że albo ciało, albo duch, albo świat albo Królestwo Boże.
  Tak teraz mi wpadło do głowy, że Żydzi nierozpoznający Jezusa czekali na Mesjasza, który im da ludzkie królestwo, zwycięży Rzym i tak jakby byłoby pomieszanie ich religijności, jakiejś duchowości z polityką. Tak jak ten pastor zielonoświątkowy kombinuje z przyjmowaniem uchodźców albo jak katolicyzm współżyje ze światową polityką. A Jezus do nich przyszedł i mówił o czymś innym i mówił “co cesarskiego cesarzowi, co Bożego Bogu”, mówił o świętym Królestwie Boga, o potrzebie śmierci dla własnego grzechu a życiu dla Niego. Święci to jak dobrze pamiętam oznacza “oddzieleni”, a Kościół “wywołani poza”, i tutaj już nic tak naprawdę nie szukają bo i nie znajdą dobra i sprawiedliwości czystej poza Jezusem.
  Mat 20, 25-26
  (25) Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. (26) Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. (27) I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym.
  Mat 17, 24-27
  (24) A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm? (25) Rzecze Piotr: Owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? (26) A on rzekł: Od obcych. Na to Jezus: A zatem synowie są wolni. (27) Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater; tego zabierz i daj im za mnie i za siebie.

  Książęta narodów, królowie ziemscy. My mamy Króla Jezusa, tak naprawdę należymy do Niego, chociaż żyjemy tu i mamy być poddani tej władzy.

  1. Mądre słowa ..

  2. Bardzo dobry wpis. Rzadko Kasia komentujesz, ale jeśli juz to Duch Święty przez Ciebie przemawia.

 7. Witajcie,jestem członkinią GPCh, do czego już się tutaj przyznawałam i jest mi naprawdę przykro z powodu tego artykułu, są to zwykle pomówienia. GPCh jest organizacja ponad wyznaniowa i w swojej działalności kieruje się miłościa i chęcią pomocy wszystkim przesladowanym przyznającym się do Jezusa Chrystusa. Nie jest skierowana na promocję ekumenii i nie jest wilkosz w owczej skórze, jak niektórzy twierdzą. Proponowałabym najpierw osobiście zapoznać się z życiorysem Richarda Wumbranda, jego żony i syna i samemu wyciągać wnioski. Znam też osobiście pastora Macieja Wilkosza i mogę z cala odpowiedzialnością powiedzieć, że niewielu jest tak oddanych Chrystusowi sług w tym kraju jak on i jego zona. Nie twierdzę, że jest nieomylny, ale nie można ot tak sobie przekreslac człowieka i jego działalności z powodu jakiegoś wpisu w internecie. Co do islamu, Jezus powiedział, że mamy kochać naszych nieprzyjaciol, bo cóż wielkiego robimy okazując miłość tym, ktorzy są nam bliscy? Wilkosz i GPCh nie mówią o sprowadzaniu do kraju i rozdawaniu pieniędzy wyznawcom islamu, oni mówią o dzieleniu się z nimi ewangelia, gdyż potrzebują jej tak samo jak wszyscy,którzy nie znają Chrystusa. Przyznam się też,że w swoim domu gościłam uchodzące z Czeczenii, który powiedział, że jeśli wszyscy chrześcijanie są tacy jak ją, chciałby, aby cały świat był chrześcijański. Był to najlepszy komplement, jaki w życiu uslyszalam. Jeśli ktokolwiek z Was ofiarował jakiekolwiek pieniądze na GPCh, możecie być pewni, że zostały wykorzystane zgodnie z Waszą deklaracja, mam wgląd w finanse organizacji i wiem jak są wykorzystywane. Oczywiście, zdaje sobie sprawe, że ją też mogę być skrytykowana i że mi nie uwierzycie, ale na to nie mam już wplywu. Pozdrawiam wszystkich w Panu Jezusie Chrystusie.

  1. Inka, proszę Cię w takim razie, ustosunkuj sie do tych cytatów, które zastosowałem z tej strony. Z czym sie zgadzasz a z czym nie. Punkt po punkcie.

   1. Zrobię to jak wrócę do cywilizacji, teraz siedze w lesie i czasami uda mi się złapać sygnał,ale rzadko i bardzo źle się pisze w takich warunkach.

 8. To ze zbawienie mozna utracic to wiem, ale nie rozumiem tego o duchu swietym, kiedy go otrzymujemy, owoce itd. Prosze o odpowiedz poparta wersetami z pisma swietego.

  Jestem z kosciola protestanckiego ( ewangelicki ) i od jakiegos czasu mam straszny haos w glowie. Czytam, szukam. Do kosciola do ktorego uczeszczam wkrada sie ekumenia i to ogromnymi krokami. Z tego co sie dowiedzialam chodzi o Ricka Warrena. Wiem ze on jest zwodzicielem i brata sie z papiezem. Nie wiem czy nie zaprzestac chodzenia tam. Zaczynaja wszystko podwazac, robic po “swojemu”.. Najgorsze jest to, ze duzo osob za tym idzie. Szkoda mi tym ludzi. Czytaja ksiazki ricka warrena, joyce meyer, john paul jakson, rick joyner, graham powell. Pomozcie. Modlcie sie o mnie.

 9. Jest haos ale jak jest sie nowo narodzonym duch swiety wskazuje nam droge i naprowadza bo stalismy sie nowym stworzeniem , dziecmi i upadamy jak dzieci ale wzrastamy i dojrzewamy na podobienstwo Jezusa Chrystusa. Ciekawa 2 , ja tez bylem ciekawy i obserwowalem ten blog i wiele innych moje zycie bylo jak wiekszosci ludzi podobne haotyczne i popsute ciezko sie w tym balaganie odnalesc . Obserwowalem Piotra administratora jak wzrastal i pisal artykuly ktore praktycznie za kazdym razem trafione byly w 1o tke. I tak zmagalem sie z grzechem jak w Rzymian 6-do 8 bylem niewolnikiem grzechu i jakis czs staralem sie byc dobry dobry a potem wybuchalem. Jak to Jezus powtarza dopoki nienarodzimy sie z wody i z ducha nie ujrzymy krolestwa. Amen Pozdrawiam. Panie modle sie o twa corke otworz jej oczy otworz jej serce i pomoz jej uwolnic sie i znalesc wlasciwa droge prawdy w Imieniu Jezusa Chrystusa niech tak sie stanie. Amen

  1. kris, chyba pomyliłeś artykuły, bo jaka córka?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: