Współczesny Izrael jest Izraelem Boga, ale tylko i wyłącznie pod kątem terytorialnym. Polityczny Izrael jest Izraelem Synagogi Szatana. Potwierdza to ten news:

Demonstracje odbyły się w Jerozolimie i Tel Awiwie, w

wielu mniejszych miastach protestowano na wiecach. Mówcy wskazywali na poważne konsekwencje dla izraelskiego społeczeństwa jeśli władze nie podejmą bardziej zdecydowanych kroków przeciwko homofobii.

Premier Benjamin Netanjahu, w nagranym wcześniej przemówieniu do demonstrantów, określił atak jako wymierzony przeciwko “wszystkim naszym dzieciom i duchowi narodu” oraz zapewnił, że “będzie przewodził walce z nienawiścią i homofobią”.

Były prezydent Izraela Szimon Peres wskazał na narastającą w Izraelu atmosferę nienawiści przeciwko mniejszościom, w tym seksualnym. Peres powiedział na wiecu w Tel Awiwie, że “dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, że dochodzi do podobnych ataków, jeśli “niektórzy nazywają paradę gejów »paradą zwierząt«”.

W czwartkowej paradzie w Jerozolimie wzięło udział ok. 5 tys. osób. Uzbrojony w nóż napastnik nagle zaatakował grupę uczestników raniąc 6 osób, w tym 16-letnią dziewczynę, którą w stanie krytycznym przewieziono do szpitala.”

źródło: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/masowe-demonstracje-w-izraelu-po-ataku-nozownika-na-uczestnikow-parady-gay-pride/3f7hk1

Natanjahu tym samym pokazał jego linie krwi:

“określił atak jako wymierzony przeciwko “wszystkim naszym dzieciom i duchowi narodu”

Tak więc duchem narodu jest Sodomia, to samo co charakteryzowało ludy kananejskie.

“Mówcy wskazywali na poważne konsekwencje dla izraelskiego społeczeństwa jeśli władze nie podejmą bardziej zdecydowanych kroków przeciwko homofobii.”

To jest juz silny fundament pod czasy ostateczne, w których to dwaj swiadkowie będą znienawidzeni za głoszenie ewangelii:

3 Dwom moim Świadkom4 dam władzę,
a będą prorokować obleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni».
4 Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami,
co stoją przed Panem ziemi.
5 A jeśli kto chce ich skrzywdzić,
ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów.
Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić,
w ten sposób musi być zabity.
6 Mają oni władzę zamknąć niebo,
by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania,
i mają władzę nad wodami,
by w krew je przemienić,
i wszelką plagą uderzyć ziemię,
ilekroć zechcą.
7 A gdy dopełnią swojego świadectwa,
Bestia5, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije.
8 A zwłoki ich [leżeć] będą na placu wielkiego miasta,
które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt,
gdzie także ukrzyżowano ich Pana6.
9 I [wielu] spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia7 ogląda ich zwłoki;
a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu.
10 Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują;
i dary sobie nawzajem będą przesyłali,
bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi8 zadali katuszy.
11 A po trzech i pół dniach
duch życia z Boga w nich wstąpił
i stanęli na nogi9.
A wielki strach padł na tych, co ich oglądali.
12 Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący:
«Wstąpcie tutaj!»
I w obłoku wstąpili do nieba,
a ich wrogowie ich zobaczyli10.
13 W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi
i runęła dziesiąta część miasta,
i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób11.
A pozostali ulegli przerażeniu
i oddali chwałę Bogu nieba.

Należy przy tym mieć świadomość, iż w Izraelu mieszkają też Żydzi oddani Bogu i to oni będą prześladowani przez Antychrysta.

Tak czy owak jak na dłoni widać postawę przywódców izraela przeciwna do Prawa Bożego.