Jest to streszczenie filmu poniżej, jakiego dokonał nasz Jacek. Dzięki Jacku.

 

 

Co wydarzy się w Izraelu podczas siedmiu lat Wielkiego Ucisku, tuż po Porwaniu? Biblia mówi o pewnych wydarzenia, które będą miały miejsce w Izraelu i w pozostałych krajach w czasach końca. Jednym z kluczowych zdarzeń, o których Bóg wspomina zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie jest pojawienie się na światowej scenie politycznej pewnego charyzmatycznego przywódcy. Jest nim Antychryst.
Po ujawnieniu się, Antychryst dokona czegoś istotnego na Środkowym Wschodzie. Wydarzenie to rozpocznie ww. okres 7 lat. Wydarzeniem tym będzie zawarcie przymierza, traktatu pokojowego. Prorok Daniel tak pisze o tym wydarzeniu: “Utrwali on przymierze dla wielu
przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca, do czasu ustalonego na spustoszenie” (Ks. Daniela 9:26-27). Siedem dni symbolizuje owe 7 lat.
W Piśmie Świętym znajdziemy 27 określeń, które odnoszą się do tej postaci, np.:
  • “Mały Róg”
  • “Książę”
  • “Król”
  • “Fałszywy mesjasz”
  • “Niegodziwiec”
  • “Bestia wychodząca z morza” (określenie Antychrysta mianem “Bestii” jest użyte 42 razy w Apokalipsie Św. Jana)

Należy zwrócić uwagę, że już obecnie światowi przywódcy mówią o konieczności pokoju i bezpieczeństwa. Przykładowo sekretarz stanu USA, John Kerry był w Izraelu jak dotąd 9 razy w celu osiągnięcia porozumienia pokojowego między Izraelem, a Palestyną. Antychryst jedynie potwierdzi takie porozumienie, a nie je podpisze. W języku hebrajskim użyty jest czasownik “gabar”, który nie oznacza “podpisać”, ale “wzmocnić, umocnić lub potwierdzić”. W rzeczywistości mamy już 3 takie porozumienia, ale nie zostały one wcielone w życie. Stanie się to dopiero, gdy ujawni się Bestia.”