“Wybacz mi ojcze, zgrzeszyłem”.

 

 

 

(9) I nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, bo macie tylko jednego Ojca – w niebie. (10) Nie nazywajcie się też: mistrzami, bo macie jednego tylko Mistrza – Chrystusa. (11) A największy z was będzie waszym sługą. (12) A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie uniżał, ten będzie wywyższony. Mt 23

 

 

(7) Dlaczego On tak mówi? Bluźni! Któż oprócz Boga może odpuszczać grzechy? (8) A Jezus zaraz poznał w swoim duchu, że oni tak myślą, i mówi im: – Dlaczego tak myślicie? (9) Co jest łatwiej: czy powiedzieć sparaliżowanemu: Twoje grzechy są odpuszczone, czy też: Wstań, weź twoje nosze i chodź? (10) Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi – powiada sparaliżowanemu . Mk 2