Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Illuminati wiedzą co będzie między 22, 23 a 28 września 2015

Jak już zapewne się orientujecie, amerykański  świat protestancki oraz trutherzy przygotowują się na 23 września 2015.

Ten filmik pokazuje jak w wielu produkcjach przemycana była owa data 23 september 2015.

 

part 2

 

Ku mojemu zdziwieniu pojawiła się ona nawet w moim ulubionym filmie “Gwiezdne Wrota”. Tak więc nie tylko zapowiada jakieś wydarzenie z datą, ale przewiduje, że  CERN będący swojego rodzaju takimi wrotami zostanie uruchomiony z sukcesem a będzie nim prawdopodobnie otwarcie bram piekieł wg Objawienia:

 

“I piąty zwiastun zatrąbił i zobaczyłem gwiazdę z nieba spadającą na ziemię i został dany mu klucz studni otchłani”.

 

Nikt pewności nie ma w powiązaniu CERNU z tym wersetem, ale jest to wielce prawdopodobne. Aby to wyjaśnić, należałoby odnieść się do poprzednich trąb w kontekście rozpoczęcia apokalipsy, czego teraz nie będę robił.

Ta bardzo dobra analiza 23 september uświadomiła mi co się działo w pewnej scenie w innym moim ulubionym filmie Gohstbuster (Pogromcy duchów). Otóż wielki obraz złowrogiego człowieka przekazał poprzez oczy swą moc jednemu z bohaterów filmu. Scena niczym z Objawienia.

I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

 

Istotne jest to, że ci oddani szatanowi psychopaci Illuminati lubują się w symbolach, datach, łamigłówkach i zawsze zapowiadają co mają zrobić. Czasem jest to hoax, zong, a często faktyczne wydarzenia jak np 9/11 zapowiadany w kreskówkach.

Illuminati lubują się w symbolach, zagadkach, ale nie znają tajemnic księgi Jezusa Chrystusa zwanej księga Objawienia. W niej to są zawarte dokładnie informacje jak skończą ci żartownisie, żonglerzy dusz ludzkich.

Dlatego nie polecam każdemu na prawo i lewo mówić o 23 września 2015, ponieważ możemy się ośmieszyć jeśli się nic nie stanie. Lepiej edukować ludzi na poziomie spełniających się proroctw, kataklizmów, apokalipsy niż mówić o teoriach quasi spiskowych.

 

Tak czy owak wiele wydarzeń będzie miało miejsce we wrześniu 2015. Wizyta Jezuity Bergoglio u Obamy (fałszywy pokój?), ostatnia z tetrad.

Niektórzy uważają, że wtedy to rozpocznie się budowa III świątyni.

 

1949-1950 – Tetrad – Passover – Sukkot – Passover – Sukkot — > Israel 
1967-1968 – Tetrad – Passover – Sukkot – Passover – Sukkot — > Jerusalem 
2014-2015 – Again Tetrad – Passover – Sukkot – Passover – Sukkot — > Last III Temple Salomon

 

Poniżej wklejam koleżanki Małgosi J informacje o wrześniu w kontekście Izraela i Żydów.

 

“Wrzesień w tym roku może być bardzo ciekawy. We wrześniu jest trochę Świąt Żydowskich. Mnie osobiście wpadł w oko 22 / 23 Simkhat Torah (outside Israel 23 Tishri) ( Wrzesień ). Ta data nie jest bardzo popularna na portalach internetowych. Ale patrząc na historię ” Izraela ” – to bardzo ważna data.

Wrzesień 2015 ( Tishri 5775 /5776 ) :

1 Tishri – Nowy Rok 5776
Rosz ha-Szana – Święto nazywane: Dniem Sądu – w niebie otwierane są księgi i każde stworzenie jest oceniane. Tego dnia dmie się w róg barani szofar, który symbolizuje trąbę, która zabrzmi na końcu czasów w Dniu Sądu.

10 Tishri
Yom Kippur – Dzień Pojednania. Święto to kończy okres pokuty.

15 Tishri
Sukkot – Siedmiodniowe Święto Namiotów. Pierwotnie święto plonów, które jest radosnym świętem. Po nim następuje święto ‘Radości Tory’ Simchat Tora.

22 Tishri
Simchat Tora – Simchat Tora (Radość Tory) ( Izrael na zewnątrz ) jest świętem, które przypada dziewiątego dnia Sukot w diasporze, a w Izraelu obchodzi się je razem ze Szmini Aceret. Dobiega wtenczas końca roczny cykl odczytywania Tory w synagodze i jednocześnie zaczyna się nowy. Czytanie kończy się na ostatnich wersetach Deworim (Księgi Powtórzonego Prawa) i zaczyna od nowa od Bereszit (Księgi Rodzaju). Jak każe zwyczaj, osoba wywołana do odczytania ostatniego fragmentu Tory nazywana jest Chatan Tora (“oblubieniec Tory”), a osoba zaczynająca czytanie od Księgi Bereszit – Chatan Bereszit. Święto przebiega w ten sposób, że wieczorem wyjmuje się z aron ha-kodesz wszystkie zwoje, zostawiając na ich miejscu zapaloną świecę jako symbol niegasnącego światła Tory. Mężczyźni obnoszą zwoje wokół bimy z radosnym śpiewem i tańcami, wykonując w ten sposób siedem okrążeń – hakafot. Uroczystość trwa niekiedy kilka godzin i różni się zasadniczo od innych świąt tym, że do części przeznaczonej dla mężczyzn zaprasza się również kobiety i dzieci, które są również dopuszczone do noszenia Tory, śpiewu i tańca w wesołej procesji. Obrzęd powtarza się następnego ranka. Przed wywołaniem “oblubieńców” wszyscy dorośli Żydzi płci męskiej odmawiają po kolei błogosławieństwo nad Torą. Któryś z dorosłych zwołuje także wszystkie dzieci na bimę pod swój talit (szal modlitewny), by powtórzyły za nim formułę błogosławieństwa. Zwyczajowo cała kongregacja podejmowana jest przez owych dwóch “oblubieńców” przyjęciem na cześć Simchat Tora.Jeżeli to jest ten rok to 22 Tishri ( 5 Październik 2015 ) Izrael powinien być w domu.

 

Skoro reklamowano tak 9/11, to wrzesień w obliczu powyższych informacji może być czymś o wiele bardziej poważnym.

Poniżej masa bardzo ważnych wydarzeń we wrześniu:

1. Koniec operacji Jade Helm ’15 zaplanowany jest na wrzesień 2015 r.

 

Jade Helm to „realistyczne” ćwiczenia wojskowe na terenie 7 stanów, trwające 8. tygodni w które zaangażowane są elitarne oddziały wojska USA. Oddziały mają „działać w ukryciu” pośród ludności cywilnej. Niektórzy obserwatorzy wskazują, że rząd amerykański przygotowuje się w ten sposób do wprowadzenia stanu wojennego.

 

2. Siedemdziesiąta sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie poświęcona głosowaniu nad uznaniem „państwa palestyńskiego” w dniu 15 września 2015 r.

 

Jest prawdopodobne, że Rada Bezpieczeństwa ONZ ustanowi państwo palestyńskie, co będzie oznaczało, iż podzielona Jerozolima jest stolicą zarówno Izraela, jak i Palestyny. Granica wyznaczona w 1967 r. stanie się ostateczną linią podziału między tymi narodami. Ponadto Watykan podjął kolejne kroki w kierunku uznania Palestyny państwem, podpisując (w wyniku trwających 15 lat negocjacji) pierwsze porozumienie regulujące działalność kościoła rzymskokatolickiego na tym obszarze.

 

3. Obecna Szmita kończy się 13 września 2015 r.

 

Każdy okres 7 lat jest w judaizmie określany mianem roku szabatowego lub Szmity, który to termin oznacza „umorzenie długów”.

 

„Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. Na tym będzie polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana.” Pwt. 15:1.

 

Znajdujemy się obecnie w roku Szmity, który rozpoczął się 13. 09. 2014 r. Okres ten kończy się dnia 13. 09. 2015 r. Na ten dzień przypada żydowskie święto noworoczne Rosz ha-Szana, które rozpoczyna się o zachodzie słońca.

 

4. Rok Jubileuszowy rozpoczyna się z dniem 23 września 2015 r.

 

W 25. rozdziale Księgi Kapłańskiej, wersy 8-10, czytamy:

 

„Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz – każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu.”

 

Rok Jubileuszowy wypada co każde 50 lat. W tym czasie wszystkie długi zostają umorzone, a niewolnicy i więźniowie wyswobodzeni. Rok ten rozpoczyna Dzień Pojednania, najświętszy w żydowskim kalendarzu. Jest to dzień pokuty za grzechy, postu i modlitwy. Zaczyna się on pod koniec Święta Trąbek (Rosz ha-Szana)10. dnia 7. miesiąca (Tiszri). Dzień Pojednania zwany jest również Dniem Sądnym. Mówi się, że zwiastuje on „Dzień Pański”.

 

Ostatnim Rokiem Jubileuszowym był rok 1967, w którym, w dniach 5-10 czerwca, Izrael pokonał Egipt, Jordanię i Syrię oraz zajął półwysep Synaj, Strefę Gazy, Zachodni Brzeg Jordanu, wschodnią Jerozolimę i Wzgórza Golan.

 

Od czasu wniebowstąpienia Jezusa miało miejsce 40 Roków Jubileuszowych. Liczba 40 jest istotna w Biblii. 40 odnosi się do okresu próby, np.: 40 lat pobytu Mojżesza w Egipcie, 40 lat od czasu Wygnania aż do śmierci Mojżesza, 40 lat spożywania manny przez Izrael, 40 dni spędzonych przez Mojżesza na górze Synaj podczas gdy przez ten czas dzieci Izraela były wypróbowane przez Boga, 40 lat wędrówki Izraela, 40 lat rządów Dawida jako Króla Izraela, 40 lat rządów Salomona, 40 dni pobytu Jonasza w Niniwie, 40 lat panowania Jozjasza nad Judą, 40 dni postu Jezusa na pustyni przed Jego kuszeniem i wreszcie 40 dni nauki po Jego zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem.

 

5. Czwarty krwawy księżyc z obecnej tetrady biblijnej przypada na 28 września 2015 r.

 

Zaćmienie księżyca ma miejsce podczas przejścia naszej planety między Słońcem, a księżycem. Niektóre promienie słoneczne zakrzywiają się wokoło ziemi, wskutek czego księżyc wydaje się być zabarwiony na czerwono w czasie jego całkowitego zaćmienia. Zjawisko to nazywane jest „krwawym księżycem”. Mianem tetrady określamy 4 następujące po sobie, pełne zaćmienia księżyca. W Księdze Joela przeczytamy, że : „Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.” (Ks. Joela 2: 31).

 

6. Muzułmańskie Święto Ofiarowania Id al-Adha przypada na 23 września 2015 r.

 

To najważniejsze święto muzułmańskie upamiętnia wolę „Ibrahima” (Abrahama) by rzekomo złożyć w ofierze Bogu swojego syna Izmaela. Tak naprawdę jednak synem tym był Izaak, którego to nasienie pobłogosławił Bóg i którego chciał poświęcić Abraham, a nie Izmael.

 

7. Okultyści związani z ruchem New Age twierdzą, że rok 2015 jest międzynarodowym „Rokiem Światła”/”Wielkiej Przemiany”

 

Pogański ruch New Age, znany także jako system Bestii/Antychrysta przekonuje miliony do swojej pokrętnej idei wkroczenia w nową rzeczywistość- Piąty wiek (Wodnika). Krótko rzecz ujmując, ci neopoganie wierzą, iż ludzie są w stanie stać się boskimi, wszechwiedzącymi istotami, jeśli posiądą „nowe pojmowanie prawdziwej natury naszej rzeczywistości”. Dokładnie w ten sam sposób Szatan skusił Ewę do zjedzenia owocu z drzewa poznania dobra i zła (por. Ks. Rodz. 2:9 oraz 2 Kor. 11:14-15).

 

8. Prorocze programowanie (ang. „predictive programming”- przyp. Tłum.) w mediach głównego nurtu ostrzega nas przed 23 września 2015 r.

 

Rozumiemy, że elita ma określone „zasady postępowania”, których musi przestrzegać. Jedna z nich obliguje ich do ostrzegania przed masowymi rytuałami/terrorystycznymi atakami fałszywej flagi. Nie jest istotne, jak bardzo zawoalowane mogą być to wskazówki, albo jak wielce nieprawdopodobnym wydaje się fakt odkrycia ich przed danym zdarzeniem.

 

Dla przykładu w odniesieniu do filmu „Evan Wszechmogący” wymienia się 22 września jako ostatni dzień, by „wejść do arki”. Jest to jawne szyderstwo z Arki Noego i wielkiego potopu mającego oczyścić świat. Akcja filmu „Igrzyska Śmierci” (ang. „The Hunger Games” – przyp. tłum.) rozgrywa się w bogatym mieście stołecznym państwa totalitarnego, zwanym Kapitol, które twardą ręką zarządza osiedlami biedoty żyjącej w skrajnym ubóstwie. Odzwierciedla to plany utworzenia w Ameryce 11 megamiast. W każdym z nich ma mieszkać 6 milionów ludzi, a w sumie liczyć one mają 66 milionów obywateli. Innym przesłaniem w tym filmie jest stwierdzenie, że obywatele są własnością państwa i to państwo ma władzę nad życiem i śmiercią każdego z nas. Wiele innych, nowych filmów, takich jak „Zapowiedź”, „Kraina Jutra” czy „Dzień Zagłady” (ang. odpowiednio: „Knowing”, ”Tomorrowland” i „Deep Impact”- przyp. tłum.) również wskazuje na wydarzenia mające mieć miejsce we wrześniu.

 

9. Francuski minister ostrzega, że „chaos klimatyczny” rozpocznie się 23 września 2015 r.

 

Dnia 13 maja 2014 r. podczas wspólnego wystąpienia Johna Kerry’ego i francuskiego ministra spraw zagranicznych Laurenta Fabiusa padły następujące słowa: „Jak powiedziałem, zostało nam 500 dni by uniknąć chaosu klimatycznego. Wiem, że prezydent Obama i sam John Kerry są zaangażowani w tę sprawę i jestem pewien, że z pomocą ich i wielu innych sprzymierzeńców osiągniemy sukces w tej szalenie ważnej kwestii.”

 

10. Papież Franciszek odwiedzi Stany Zjednoczone i wygłosi przemowę przed Kongresem 24 września 2015 r.

 

Wrześniowa wizyta papieża kościoła rzymskokatolickiego w parlamencie amerykańskim będzie wydarzeniem bezprecedensowym w historii USA, gdyż nigdy wcześniej żaden biskup Rzymu ani przywódca religijny nie miał takiej sposobności.

 

Pojawia się pytanie jaki związek ze zmianami klimatycznymi czy nawet astrologią ma papiestwo, jak również dlaczego Watykan „dzieli swoją przestrzeń” z teleskopem o nazwie „Lucyfer” w Obserwatorium Watykańskim na górze Mount Graham w Tucson w stanie Arizona.

 

Amerykański kapłan katolicki, brat Malachi Martin stwierdził, iż „najwyższe kręgi władzy we Watykanie wiedzą, co się zbliża w kierunku ziemi i że będzie to miało kolosalne znaczenie w nadchodzących latach”.

 

Jeśli byłbyś, czytelniku, głową kościoła katolickiego, to czy pozwoliłbyś na coś takiego? Odpowiedź brzmi „tak”, jeśli otwarcie czciłbyś Lucyfera podczas watykańskich ceremonii wielkanocnych. Na jednym z dostępnych w internecie nagrań w trakcie tegorocznej wigilii paschalnej w Watykanie widzimy kapłana śpiewającego:

 

 

„Ognisty Lucyfer odnajduje ludzkość/Mówię: O, Lucyferze, który nigdy nie zgaśniesz/Chrystus twym synem jest/Ten, który powrócił z piekła i zesłał swe światło pokoju na ludzkość/Żyje i króluje teraz i na wieki”.

 

Z kolei Jose Gabriel Funes, argentyński jezuita i obecny dyrektor Obserwatorium Watykańskiego, stwierdził, że „życie pozaziemskie nie tylko istnieje we wszechświecie, są oni „naszymi braćmi”, ale też gdy nastąpi jego manifestacja, potwierdzona zostanie prawdziwość wiary (rzymskokatolickiego) chrześcijaństwa i panowania Rzymu”.

 

Mówi się, że papież Franciszek odegra znaczącą rolę w przygotowaniu społeczeństwa do akceptacji istnienia pozaziemskich istot, tj. „obcych”.

 

11. NORAD przenosi się pod ziemię u podnóża góry Cheyenne w 2015 r.

 

Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej (NORAD) ma w planach przeniesienie swojej siedziby do bunkru położonego u podnóża góry Cheyenne. W kwietniu tego roku Pentagon zawarł opiewający na sumę 700 milionów dolarów kontrakt z Raytheron Company, jednym z największych koncernów zbrojeniowych, zlecający firmie instalację nowego wyposażenia wewnątrz góry. Wydaje się, że elita zwiększa tempo przygotowań do ataku bronią elektromagnetyczną. Podczas gdy zainteresowanie reszty społeczeństwa przekierowano na programy typu reality show, doniesienia z tabloidów czy propagandę agendy LGBT, elita wydaje pieniądze z kieszeni podatnika na konstrukcję szeregu podziemnych schronów na całym świecie. Wyposażone są one w zapasy żywności, wody, broni, leków i wszystkiego, o czym tylko można pomyśleć, a co jest potrzebne do przeżycia w takich warunkach przez dłuższy czas. Gdy elity wchodzą do swych bunkrów, my, czyli ci, którzy ufundowali to ogromne przedsięwzięcie, ucierpimy na tym, czego oni się spodziewają, niezależnie od tego, czy będzie to atak elektromagnetyczny, jądrowy, uderzenie asteroidy itp.

 

W 6. rozdziale Apokalipsy Św. Jana przeczytamy zaś następujące słowa: „A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał. I mówią do gór i do skał: „Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka, bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?”.

 

Czy w obliczu tych niepokojących wieści zwrócisz się do Pana Jezusa Chrystusa?

 

Jest tylko jeden sposób, by ustrzec się Bożego gniewu. Jest nim zbawienie poprzez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie jesteś zbawiony/a, to nie jest za późno! Zwróć swoje serce i życie ku Niemu, żałuj za swoje grzechy, uwierz, że Chrystus zapłacił na krzyżu za nasze grzechy i zmartwychwstał trzeciego dnia, pozostań Mu posłuszny/a, a OSIĄGNIESZ ZBAWIENIE! Nasz Pan jest skory do wybaczenia. Jeśli pożałujesz swych grzechów, Duch Święty poprowadzi cię.

 

Zostań ochrzczony poprzez pełne zanurzenie w wodzie: „Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.” Jana 3:5.

 

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony.” Rzym. 10: 9-11.

 

„Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia.” Kol. 4:2

Updated: 31 sierpnia 2015 — 09:26

31 komentarzy

Add a Comment
 1. Szymon Pułkownik

  Zaciekawiło mnie dzisiaj słowo “ksiądz” i oto co jest napisane
  o nim w diabelskiej wikipedii:
  Pochodzenie słowa
  Samo słowo „ksiądz” wywodzi się ze słowiańskiego kъnędzь i pierwotnie termin ten oznaczał naczelnika plemiennego (z tego samego źródła wywodzą się rosyjskie kniaź, czeskie kníže czy południowosłowiańskie knez). Słowo kъnędzь do słowiańskiego zostało zapożyczone z germańskiego kuning – „książę, naczelnik plemienny” (kuning → kŭnęgŭ → kъnęgъ → kъnędzь).
  W polszczyźnie słowo uległo dalszym przekształceniom (zanik jerów, zmiana nagłosowego kń- w kś- itd).

  Ksiądz prawosławny Jan Antonowicz (pot. pop) w stroju liturgicznym
  We wczesnym średniowieczu zaczęto tak określać ludzi możnych i wpływowych. Mianem tym nazywano później też niekoronowanych władców jako odpowiednik łacińskiego słowa dux (dziś w tym znaczeniu polska forma książę, która pierwotnie znaczyła młodego władcę – książę od ksiądz (władca) jak koźlę
  od kozieł czy chłopię od chłop).

  Znaczenie duchowny jest najpóźniejsze (prawdopodobnie przyszło
  do polszczyzny pod wpływem czeskim) i z początku było stosowane jedynie wobec biskupów (zwanych wówczas często książętami Kościoła). Z czasem
  jej zakres, rozszerzony został na wszystkich duchownych (w tym również niekatolickich).

  1. parafianin – przestarzałe: człowiek bez ogłady, wykształcenia, zacofany, ograniczony 😀

 2. z tekstu running wild (ciekawa kapela i swego czasu bardzo wpływowa, jeśli chodzi o warstwę tekstową – na okładkach masońske symbole i pirackie = bestia z morza ) “men in black”:
  Oślepiające zjawisko rozjaśnia zaciemnione niebo
  Myślisz U.F.O., spodki,
  Zdjęcia są zrobione, opinia publiczna jest informowana
  Ufasz prawdziwości, ale śmieją się z ciebie z pogardą.

  Strzeżcie się ludzi(facetów), w czerni, rządzą trucizną ciemności
  Strzeżcie się ludzi w czerni, pełzający kłamliwy wąż,
  Strzeżcie się ludzi w czerni, pobyt czarno na całą wieczność
  Strzeżcie się ludzi w czerni, lokaje władcy much

  1. mordowal ich Adolf, mordowal Stalin i ty jesteś po ich stronie

 3. Witam
  Obejrzawszy te filmy nie sposób nie zgodzić się z tym, że coś jest na rzeczy. W ciągu ludzkiej historii wiele było takich przełomowych dat, dat końca, kataklizmów itp. Dlatego jestem zdania, iż nic nie zajdzie dodatkowo popieram to faktem, że 25 września mam urodziny 🙂 Jakiekolwiek nieplanowane wydarzenie w postaci o której mowa jest w tych filmach jest niemile widziane! A zresztą jest się czego bać? Mi jeszcze dużo brakuje by dojść do wniosków i patrzeć na świat w sposób w jaki WY patrzycie. Pozdrawiam!

  1. “Mi jeszcze dużo brakuje by dojść do wniosków i patrzeć na świat w sposób w jaki WY patrzycie”

   to nie jest jeszcze takie ani ciężkie, ani ważne.

   Dla mnie najbardziej trudne jest zamordowanie w sobie starego człowieka, ukrzyżowanie go.

   1. ” zamordowanie w sobie starego człowieka, ukrzyżowanie go” może pora zacząć uczyć się od “świętych katolickich” 🙂 tam tylu świętych że pomocy jeszcze więcej, a my heretycy się męczymy ….

   2. U mnie jest podobnie. Jednak chyba sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
    Rzymian 8:13 (BP) “Gdy natomiast, dzięki Duchowi, zadacie śmierć działaniu ciała – żyć będziecie”.
    Stara natura trzyma się człowieka jak ubek emerytury 🙂 Pewnie każdy z nas ma swoją indywidualną drogę na krzyż, każdemu zajmuje to inny czasu. Dziwi mnie trochę, że stosunkowo rzadko ten temat jest poruszany w sieci. Nieco szerzej o tym mówił w swoich wykładach Derek Prince, jednak inni kaznodzieje poruszali ten temat powierzchownie.

   3. Piotrze,amen.
    Piotrze,dzięki za szczerość,to wymaga pokory.
    Czy zrobiłes mu przez wiarę pogrzeb w wodzie
    zgodnie z wolą Pana .
    Zapamiętaj potem ,gdzie został pogrzebany,by o tym pamietac,że starego juz nie ma.To pomaga.
    Popłynie łaska i moc z posłuszeństwa.
    Ten stary ciagle chce wyłazić,do końca naszych dni walka.
    Dzieki Bogu to chwilówka,wieczność w nowych ciałach.

    1. niestety jeszcze nie. Moze w tą sobotę wezmę…

  2. Może obejrzałeś, ale tu trzeba wyczulić się na szczególiki, zwłaszcza symboliczne, no i znać szerszy kontekst (Słowo Boże zwłaszcza). Zobacz analizy ostatniej olimpiady w Londynie, była mocna nasiąknięta okultystyczną i apokaliptyczną symboliką, tylko uważaj, może ci się zrujnować światopogląd…
   PS to nie jest sytuacja jak z kalendarzem majów – gdzie niby miała być mowa o 2012 – to była lipa, aby… nikt nie zobaczył że rysunki na tablicy pasują do symboliki biblijnej, Groxt1 na swoim kanale to udowodnił. Nikt nie przepowiada nie wiadomo czego, może stać się coś ważnego, ale zakulisowo.

  3. Ja mam urodziny 26 września 😀

 4. Dlatego nie polecam każdemu na prawo i lewo mówić o 23 września 2015, ponieważ możemy się ośmieszyć jeśli się nic nie stanie. Lepiej edukować ludzi na poziomie spełniających się proroctw, kataklizmów, apokalipsy niż mówić o teoriach quasi spiskowych.

  Ja bym właśnie polecał. Poważnie. Szczególnie odnośnie krachu i biblijnego shmita, gdy on nastąpi wtedy ludzie będą inaczej patrzeć na Biblie gdy się im o tym wspomnie przed faktem, a jak się nic nie wydarzy to przecież niczego to nie zmieni, bo i tak mają zdanie jakie mają. Rozumiem że niektórzy mają w pamięci 2012, ale obecne czasy to zupełnie inna bajka.

  Chciałbym jeszcze nawiązać do filmu Tomorrowland i serialu Lost (pierwszy odcinek w USA 22 września 2004). Nie wiem czy zauważyliście. W tych filmach występuje ten sam ciąg liczb. Tomorrowland jest pauza na liczbach 092244. W Lost jest na wydruku liczba 922044 – oba motywy odnoszą się do 22 września. Tomarrowland i Lost łączy jeszcze jedna ciekawa rzecz. W Tomarrowland jest liczba 63 dni na zegarze. W Lost koleś mówi o 60-65 dniach, czyli równie dobrze może to być 63 (on to mówi tak jakby nie pamiętał i obstawiał między 60, a 65) licząc od 22 września. Jest to dokładnie ten sam motyw w dwóch filmach.

  http://zapodaj.net/images/8af32b140d561.png

  Lost czyli zagubieni – motyw porwania. To wszystko jest bardzo zbieżne z moim poglądem, czyli porwanie , krach i wojna (Izrael – Iran), w Europie nie będzie typowej wojny póki co, lecz spełnienie planów III wojen światowych. W momencie krachu muzułmanie przestaną dostawać socjal i się wkurzą, zaczną demolować miasta i walczyć – najpewniejszy scenariusz. W Polsce najpewniej Rosjan nie będzie do końca 2016 roku. Światowe Dni Młodzieży muszą się odbyć pod groźbą wojny, żeby zbawić jak największą ilość niewiniątek obarczonych jarzmem strachu. Tak jak szczyt NATO w Warszawie najpewniej się odbędzie, na którym całkiem możliwe zostaną podjęte mocne kroki w kierunku poczynań Rosji. Co przyczyni się do konfliktu zbrojnego, a celem stanie się Polska.

  Ciekawe jest również to, czy William czasami nie dostanie tronu w czasie trwania tych niespokojnych dni. Czy Elżbieta , już podeszłego wieku mu tego tronu nie odstąpi, to samo tyczy się tego staruszka który jest zaraz po niej w kolejce? W końcu kończy te 33 lata, najwyższa pora dostać zabawki.

  1. to jest Twój blog?

   1. nie mój ale ostatnio go przeglądam, zdaje się że to tłumaczenie bloga jakiegoś pastora amerykańskiego

  2. W Biblii nic nie ma o 4 krwawych, jest to teoria ludzka jakby tetrada miała odniesienie do Biblii – ktoś coś tam połączył i powstała teoria, bo kiedyś coś się wydarzyło w przeszłości i komuś pasowało do swojej wizji świata. W Biblii jest o krwawym zaćmieniu księżyca i zaćmieniu słońca. Odnosi się do Czasów Ostatecznych. Tylko i wyłącznie. Nie ma nic o wydarzeniach z przeszłości. Zatem kwestionowanie kwestii krwistego księżyca tylko dlatego, bo ktoś tam coś napisał nie jest za dobre bo sprzeczne z prawdą. Przed Dniem Pańskim ma być krwawy , więc jak łatwo się domyślić będzie. Tego powinniśmy się trzymać. Jakby nie było jest to znak dość istotny. I 28 września będzie on miał miejsce , widoczny z Izraela i Polski jako jedyny z 3 pozostałych. Tak sobie myśle, że poprzez chęć zakwestionowania autorów książek i ich teorii, niektórzy niechcący kwestionują również autora Biblii. 😉

   1. słusznie, teorię to można nawet na 1 fragmencie wersetu zbudować – np. niepokalana Maria na podstawie “łaski pełna” ….
    książki dobrze że powstają, a antyteiści nawet bez tego zanegują samo Słowo Boże Słowem Bożym – np “słynny zarzut że Bóg Biblii to sadysta, okropny w ST, nagle lepszy w NT” itp

 5. 1. I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.
  2. I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni

  Wg mnie moze to wygladac tak spadnie wielkie meteoryt ktory zniszczy USA gdzies nawet widzialem, ze chyba na 100 dolarowce jest to ukazane tylko ludzie do tej pory mysleli, ze to bedzie bomba atomowa i gdy to sie stanie, wtedy cern otworzy otchlan dostanie ten klucz nie wiem na jakiej zasadzie to moze wygladac no i wtedy bedzie ten kryzys gospodarczy chaos wiadomo jakie to beda szkody to sie napewno odbije na calym swiecie no i moze po tych 65 dniach czy tam ile ukaze sie ten Antychryst ktory wprowadzi ten falszywy pokoj, ale to tylko moje domysly 😀

  1. wg żyda stąd http://poznajpana.pl/miejsce-po-smierci-_1rozne-artykuly/

   otchłań to miejsce pobytu upadłych aniołów, gdzieś pod ziemią, z drugiej strony nie wiem na ile on jest wiarygodny skoro twierdzi, że ludzie którzy odeszli na “łono Abrahama” są świadomi. To jeszcze można by przyjąć bo w Biblii jest takie opowiadanie, ale on twierdzi też, że po zmartwychwstaniu Jezusa łono Abrahama przeniosło się do Nieba co by przeczyło temu co np. Paweł mówi, że po śmierci ludzie zasypiają i że wszyscy razem zostaną pochwyceni (ci zbawieni).

 6. Jeśli miałby być konflikt to będzie to głównie Rosja-USA.Dlaczego? Abo dlatego,że podobno rozdział 51 Jeremiasza odnosi się do Stanów.Putin wie gdzie Amerykanie mają instalacje atomowe.Możecie o tym poczytać na internecie.

 7. Teresa z Torunia

  Obstawiałabym eksplozję atomówki (albo tzw. brudnej bomby) w jednym z miast w USA jako kolejny rzekomy akt terrorystyczny. W ciągu ostatniego roku pojawiało się dużo informacji o skradzionych materiałach rozszczepialnych a w jednym z programów jakaś szycha publicznie powiedziała, że należy spodziewać się takiego zamachu w ciągu najbliższej dekady….

 8. Sekretna Architektura Waszyngtonu Masoni Syriusz Rytuały Symbolika Wierzenia https://youtu.be/O5H3lBXlkQo

 9. Wyczuwam tu związek z opowieścią Johna Titora, konflikt atomowy wisi w powietrzu.

 10. Na przełomie sierpnia i września jest w Rosji ! konferencja dot. CERNu – tak u nich ! W Petersburgu. WTF ? Ostateczne negocjacje ?

 11. Dzisiaj wlaczylem Tv i mowili o najblizszych spotkaniach naszego nowego prezydenta Dudy. Daty i miejsca spotkan sa dosyc ciekawe np. 18 wrzesnia Nowy York.

 12. wpisz na google map 23/09/15.Przypadek??????????

 13. jak zwykle nic się nie stanie, bzzzzduryyyyyyy x 100

 14. no i co ? o której to się stanie ?

 15. prepper,nikt nie pisał na tej stronie,że na 100% coś się wydarzy,wszystkie DOMYSŁY są oparte na POSZLAKACH,które znajdziesz na tej stronie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: