Przypominam o naszej zaplanowanej modlitwie na dzień dzisiejszy na godz 20.00

 

Proponuję następująca treść modlitwy:

 

 

Przepraszamy Cie Boże za bałwochwalstwo naszych rodaków i przodków i prosimy o obalenie demonicznych zwierzchności rządzących Polska.

Boże Ojcze, prosimy Cię dzisiaj, abyś w nadchodzącej drugiej turze wyborów prezydenckich, to Ty wybrał prezydenta Polakom, a nie ja, my proszący Cię dzisiaj.

Jeśli Boże chcesz, zmień obliczę naszej ziemi i wyciągnij nas z ucisku naszych ciemiężycieli, przez których dzieje się wiele krzywd. Ty Jesteś Bogiem Wszechmogącym. Jeśli Boże uznasz to za właściwe, prosimy ocal nas od groźby wojny.

Prosimy także o otworzenie oczu na prawdę naszym rodakom tak, aby zaczęli naśladować Twego syna Jezusa Chrystusa.

Boże Ty nam wybierz prezydenta, który będzie sprzyjał Polakom.

Prosimy Cie o to w imię Jezusa Chrystusa Twego Syna.

Niech się tak stanie.