Cz II tekstu przetłumaczonego przez Julkę. Dziękuję.

 

 

 

 

W Ew. wg św. Jana 8:32 możemy zaobserwować rozmowę Chrystusa z Żydami oszustami, gdzie oznajmił „I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.” Chrystus mówił o wyswobodzeniu z grzechu, ale Żydzi oszuści odpowiedzieli „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?”(Ew. wg św. Jana 8:33) Wiemy z Jeremiasza 24, że Juda był w niewoli. Oni otwarcie przyznali, że nigdy nie byli zniewoleni, udowadniając, że nie są potomkami Judy. To są oszuści, którzy twierdzą, że są z plemienia Judy jak Chrystus ostrzegał w Objawieniu 2:9 i 3:9.

W Ew. wg św. Jana 8:37 Chrystus odpowiedział „Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.” Słowo „wiem” jest Silnym słowem 1492, które pochodzi z 3708 znaczy „wyglądać, postrzegać”. Chrystus oznajmia Wiem, że wyglądacie jak potomstwo Abrahama tak samo jak kąkol wygląd jak pszenica(Ew. wg św. Mateusza 13:24-30, 34-43). Słowa Chrystusa nie mają do nich przystępu, ponieważ nie są Jego owcami, nie są potomkami Abrahama.

Chrystus śmiało powiedział Żydom oszustom „Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” (Ew. wg św. Jana 8:44)

Chrystus bezpośrednio nazywa Żydów oszustów dziećmi Diabła i Kaina, który był pierwszym zabójcą. Nie staje się to jaśniejsze niż to. Ale zobaczmy jeszcze jedno sprawozdanie. Otwórz swoją Biblię ze mną na Słowa Chrystusa wypowiedziane do Żydów oszustów.

Ew. wg św. Mateusza 23:33

33 „Węże, pokolenie żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?”

„Pokolenie” (1081) znaczy „potomstwo”. Chrystus śmiało nazywa Żydów oszustów potomstwem samego Szatana, który był wężem w Ogrodzie Eden (Objawienie 12:9).

34 „Oto dlatego Ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.”

35 „Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.”

Chrystus oznajmił tu, że Żydzi oszuści, którzy z Nim rozmawiają są potomkami Kaina(który zabił Abla), który był potomkiem Szatana. To ich potomkowie zabijali sprawiedliwych przez pokolenia aż do dnia dzisiejszego.

Żydzi oszuści, którzy tu rozmawiają z Chrystusem nie są w ogóle z plemienia Judy. Są raczej „Kenitami” co jest Silnym słowem znaczeniowo 7017.

„z H7017, Kenita lub członek plemienia Kajina – Kenita”

„Kajin” jest Silnym słowem znaczeniowo 7014

„Kajin imię pierwszego dziecka, również miejsca w Palestynie i plemienia w Oriencie– Kain, Kenita (-ci)”

Jak napisano słowo Kenita znaczy dziecko Kaina. Kain był imieniem pierwszego dziecka i pismo opisuje jak podróżował do ziemi Nod, gdzie znalazł żonę. Ziemia Nod znajdowała się na wschód od Edenu w obszarze dzisiejszego Orientu, a dokładniej Mongolii. Dzieci Kaina, Kenici stali się znani jako Chazarowie, a Orient jest miejscem gdzie pierwszy raz pojawili się w zapisanej historii. Zajmują się oni wymianą walut, niektórzy z nich byli nawet faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, są tymi, którzy ukrzyżowali Chrystusa i wypierają się Go do tego dnia. Twierdzą, że są naszym bratem Judą, ale kłamią (Objawienie 2:9, 3:9) są oni naprawdę dziećmi Kain, który był synem Szatana.

Dalej, możemy ustalić, że słudzy świątynni, o których czytaliśmy wcześniej są nikim innym jak dziećmi Kaina, Kenici wykonywali pracę piśmienniczą dla Izraela.

1 Księga Kronik 2:55

55 „A rodziny pisarzy, mieszkających w Jabesz, to Tireatczycy, Szimeatszycy i Szuchatczycy. Są to Kenici, którzy wywodzą się od Chamata, ojca domu Rekaba.”

Dlaczego byliśmy ślepi na te oczywiste fakty? Ponieważ do kościoła dawno już przeniknęło potomstwo Szatana zanim się zorientowaliśmy. Kenici utworzyli wokół siebie mur ochrony zbudowany na kłamstwie, że są narodem wybranym Boga. Po stuleciach infiltracji i kłamstw wyobraź sobie jak zanieczyszczone jest kościół dzisiaj! Wiele ludzi, którzy starają się ujawniać te fakty są nazywani antysemitami. To jest fałszywy zwrot, ponieważ Kenici nie pochodzą od Sema, ale od Szatana. Jest to po prostu środek nacisku na ludzi, który ma zmusić ich do wierzenia ich kłamstwom i działa to dla nich wspaniale. Czy masz oczy do widzenia?

Nie zapominajmy, że to przywódcy kościoła sprawili, że Chrystus umarł. Wiedział On, że ich uczynki są złe, dlatego ostrzegł nas „strzeżcie się kwasu” (Ew. wg św. Mateusza 16:6-12). Kwasem, o którym Chrystus mówił byli Kenici, którzy wprowadzali fałszywe nauki by odwieźć stado od prawdy Słowa Bożego. Tak właśnie słowo „wielkanoc” znalazł się w Biblii. Tak słowo „Lucyfer” zniknęło z NIV(New International Version) Biblii w Izajaszu 14:12. Sprawia to, że studiujący Biblię są zdezorientowani, o której porannej gwieździe jest mowa, Chrystusie czy Szatanie. I tak Ezechiel 13:16-20 został zmieniony z Boga będącego przeciw fałszywym prorokom, którzy uczą ludzi latać by ratować swoje dusze. NIV zmieniło to na łapanie ptaków, co całkowicie zmienia znacznie czyniąc pustkę. (przyp. tłum. tego nie rozumiem)

Z powodu infiltracji Chrześcijaństwa pisma nie są dłużej analizowane, zamiast tego tradycja ludzka zasłania Słowo Boże. Duchowe żywienie większości Chrześcijan składa się z kilku wersetów w Niedzielę. To powoduje, że stado umiera z głodu, przez co nie rozumie Słowa Bożego na żadnym poziomie. Wielu Chrześcijan nie wie, że Szatan pojawi się przed Chrystusem twierdząc, że jest Chrystusem, ani nie rozumieją jak Ucisk będzie przebiegał. Jedynymi ludźmi na ziemi, którzy będą w stanie rozpoznać, stanąć i pokonać Szatana będą ci, którzy upewniają się, że mają wystarczająco oliwy w ich lampach.

Ci, którzy twierdzą, że są naszym bratem Judą, ale kłamią nie kochają Chrystusa i nie naśladują Go, w zasadzie zapierają się Go. W Ew. wg św. Jana 10:1-30 Chrystus mówi w przypowieści przed Kenita, Żydami oszustami „Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych.”

Naszym Pasterzem jest Jezus Chrystus i lepiej bądźmy w stanie rozpoznać Jego głos od głosu fałszywego pasterza, obcego, który ostatecznie będzie Szatanem przebrany za Owcę udającym Chrystusa (Objawienie 13:11).

Ew. wg św. Jana 10:24-25

24 „Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: Jak długo trzymać będziesz dusze nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam wyraźnie.

25 Odpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które Ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie.”

I rzeczywiście świadczą.

Ew. wg św. Jana 10:26-27

26 „Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich.

27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.”

Wtedy „Żydzi znowu chwycili kamienie, aby Go ukamienować” (Ew. wg św. Jana 10:31). Żydzi oszuści nie mogą słuchać Głosu Jezusa, ponieważ On nie jest ich Pasterzem, a oni nie są Jego owcami. Oni w końcu spowodowali, że Chrystus został ukrzyżowany, a dzisiaj są odpowiedzialni za próby usunięcia Chrześcijaństwa z naszego świata.

Chrystus daje nam inną przypowieść radząc, abyśmy świadczyli o ich owocach, które mówią o ich uczynkach.

Ew. wg św. Mateusza 7:18-19

18 „Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień.

„Drzewo” symbolizuje człowieka, a „owoce” jego uczynki. Możemy odwołać się do przypowieści w Ew. wg św. Mateusza 13:36-42, gdzie Chrystus daje nam przypowieść o kąkolu na polu. Wyjaśnił, że w przypowieści pszenica to dzieci Boże, kiedy kąkol to dosłowne cielesne dzieci Szatana, które kłamią i twierdzą, że są naszym bratem Judą. Pszenica i kąkol wyglądają tak samo, kiedy się rozwijają na polu, czyli świecie. Kąkol staje się rozpoznawalny dopiero, kiedy wydaje owoc, który jest podłym, trującym nasieniem. W trakcie żniwa, czyli końca tego ziemskiego wieku, kąkol zostanie związana i wrzucony w ogień.

Ew. wg św. Mateusza 7:20

20 „Rozpoznacie ich więc po owocach.”

Tak możemy zidentyfikować wroga i sprawdzić czy są z rodu Kaina, przez ich owoce, ich uczynki. Więc czy ci, którzy twierdzą, że są naszym bratem Judą wydają dobry owoc czy zły owoc? Czy są nazywani imieniem Boga? W 2 Księdze Kronik 7:14 Bóg oznajmia „mój lud, który jest nazwany moim imieniem”. Chrystus jest Bogiem, a my jesteśmy Chrześcijanami (przyp. tłum. po angielsku bardziej dokładnie Christ-Christians).

Jeśli jesteś Chrześcijaninem to studiujesz Biblię i jesteś nazwanym imieniem Chrystusa. Ci, którzy twierdzą, że są naszym bratem Judą, ale kłamią studiują Talmud i nazywają swoją religię Judaizm. Talmud nigdzie nie mówi pozytywnie o Chrystusie i oni nie akceptują Go jako Boga. Jednak Chrześcijanie zaakceptowali termin Judeo-chrześcijanin, starający się połączyć obie religie razem, kiedy one są niepodobne. Chrześcijanie znowu uwierzyli w kłamstwo i zwiedzenie w tych ostatnich dniach, ponieważ nie szukają sami pisma i pozwalają innym czytać je za nich. Nie badają religii, które twierdzi, że związana z Chrystusem. Z tego powodu Szatan i jego dzieci są w stanie używać Chrześcijańskich narodów do ich celów. Nic dziwnego, że Bóg powiedział „głupi lud mój… niemądrzy i nierozumni są”(Jeremiasz 4:22).

Zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, czego nauczyliśmy się ze Słowa Bożego w tym nauczaniu i co to dla nas oznacza dzisiaj.

Wydarzenia naszego świata są kontrolowane przez tych, którzy twierdzą, że są potomkami Judy, ale kłamią i są naprawdę dziećmi Kaina, Kenitami, potomkami Szatana. Są oni międzynarodowymi bankierami, którzy kontrolują nie tylko nasze pieniądze, ale również rządy. Zbudowali podstawy naszych religijnych i edukacyjnych systemów. Umieścili oni na naszych szyjach pętlę niewoli Szatana za pomocą lichwy, zniewalając nasze narody i ich ludzi długami, które nie mogą być spłacone. Bóg jest przeciwko lichwie. Bóg uwolnił Swoich ludzi z niewoli, ale oni nie szukali prawdy w piśmie i pozwolili złapać się w tę pułapkę i przywieźć z powrotem w niewolę.

Chrześcijanie pozwolili politycznej poprawności królować, karząc tych, którzy uczą prawdę o tych, którzy twierdzą, że są z Judy. Zbudowało to w zasadzie dom ochrony, wokół Kenitów, dom zbudowany przez synagogę Szatana.

Chrześcijanie pozwalają rządowi wysyłać miliardy dolarów podatków do małego państwa Izrael wierząc, że wspierają wybrany naród Boga. Mimo że Izrael wykazuje nieuzasadnioną agresję wobec swoich sąsiadów włączając w to Syrię i Iran. Najbardziej niesamowity jest fakt, że to Chrześcijańskie narody są prawdziwymi wybranymi ludźmi Boga przez „wieczne przymierze z Abrahamem. Wybrani do rozpowszechniania Jego Słowa do narodów ziemi zgodnie, z których każdy może być zbawiony.

Z tych powodów zwiedzenie rozwija się w tych ostatnich dniach. Wielu pyta, dlaczego „cały świat tkwi w złem” (1 List Jana 5:19)? Pismo daje nam na to taką odpowiedź, ponieważ księciem tego świata jest Szatan, a władcami są jego dzieci (Ew. wg św. Jana 12:31, Efezjan 6:10-18). W pewnym sensie świat już zaakceptował Znak Bestii. W ich lampach zabrakło oliwy, płomień zgasł i nie mają światła, które świeciłoby w ciemnych kłamstwach Szatana i jego dzieci.

Biblia mówi nam o wiele więcej na ten temat, my tylko dotknęliśmy powierzchni w tym nauczaniu. Powinniśmy zauważyć, że Żydzi oszuści są bardzo małą grupą ludzi w skali globalnej. Składają się oni na zaledwie 0,2% światowej populacji, mimo to posiadają największą władzę i wpływ nad światowymi systemami gospodarczymi, politycznymi, religijnymi i edukacyjnymi. Jak się dowiedzieliśmy, posiadają tę siłę nie dlatego że są wybranym narodem Boga, ale dokładnie odwrotnie. Posiadają tę siłę torując drogę księciu tego świata, który ma być koronowany na króla, ich ojcu, Diabłu.

 

źródło: http://worldeventsandthebible.com/2013/10/the-synagogue-of-satan-those-who-claim.html