Chyba z luki czasowej umieszczam tą informację, sprostowanie, ponieważ dla niektórych jest to sprawa oczywista, ale dla wielu wcale.

Otóż w modlitwie zwanej Modlitwą Pańską, nastąpiło przekłamanie, które powielamy od przedszkola, ponieważ tak nas uczono.

Jak brzmi modlitwa wyniesiona z kościoła rzymskiego:

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

 

Wielu braci zwracało uwagę kilkakrotnie na ten niuans. W powyższej modlitwie wychodzi na to, że Bóg nas kusi. Owszem Bóg zezwala na sprawdzanie nas, ale Bóg nas nigdy nie kusi.

Co oznacza słowo “wódź’?

Prowadzić dokądś

http://sjp.pl/w%C3%B3d%C5%BA

Czym jest wodzenie?

1.1) przen. oszukiwać, manipulować kimś, zwodzić kogoś, mamić kogoś, aby podporządkować go swej woli; wykorzystywać przewagę
(1.2) dosł. prowadzić zwierzę na uwięzi zamocowanej na nosie

przykłady:
(1.1) Nie daj się nikomu wodzić za nos!
(1.1) On nie tylko ciebie oszukał, wszystkich nas wodził za nos.
(1.1) Wiedział, że jej na nim zależy, i wodził ją za nos.
(1.1) Powiedz od razu, że nie załatwisz tej sprawy, i przestań mnie wodzić za nos.

 

http://pl.wiktionary.org/wiki/wodzi%C4%87_za_nos

 

 

Czy Bóg nas prowadzi do kuszenia? przecież to jest satanizm.

W liście Jakuba czytamy:

(13) Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi.

Jak mamy się więc modlić?

 

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech się spełni Twoja wola jak w niebie, tak i na ziemi. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Ponieważ Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki

Ja zamiast ‘ponieważ’ stosuję ‘albowiem’. Nie pamiętam skąd, co jest mało istotne.

 

Kiedyś rozważałem Modlitwę Pańską na starym blogu:

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/01/ojcze-nasz-nowe-spojrzenie-na-modlitwe.html

i jeszcze na koniec interlinearne z greckie tłumaczenie:

 

Ojcze nas w niebiosach,

niech zostanie uświęcone imię Twoje

Niech przyjdzie królestwo Twoje

Niech stanie się wola Twoja,

jak w niebie i na Ziemi

chleb nasz codzienny daj nam co dzień

i odpuść nam grzechy nasze

i bowiem odpuszczamy każdemu który jest nam winny

i nie wprowadziłbyś nas w próbę

ale wyrwij nas od niegodziwego

 

źródło: http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/3/chapter/11/

 

 

Jak widzimy tłumaczenie z greckiego wiele zmienia

Owo nie wódź nas na pokuszenie jest zamienione na “i nie wprowadziłbyś nas w próbę”

W mojej interlinearce Popowskiego jest naoisane: nie wprowadziłbyś nas w doświadczenie.