Po kwestii upadania w DS zacząłem się bardziej interesować Duchem Świętym. Ten jednak prowadzi mnie ogólnie do kwestii ducha. Jak wiadomo człowiek składa się z ciała, duszy i ducha.
Czy nie zastanawiało Was właśnie kim jest duch? uwaga nie jest mowa o DS ale o duchu ogólnie!

W mowie potocznej często zapewne nawet ateiści mawiają:

“coś w tym duchu”, “on nie ma ducha w sobie”, “Odżywiaj swoje duchowe wnętrze”, ” w duchu przyznawał rację”, “w duchu rodzicielstwa”. itd itd etc

Jakie mamy przykłady ducha w Biblii?

“(3) Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat.” Ks rodz.

Duch Boży nie mógł pozostawać w człowieku dłużej, a więc był. Czy to oznacza że Bóg był w pierszywch rodzicach. Wg mnie nie, ale Jego całokształt ideowo-duchowy. Dlatego uważam, że może być coś takiego jak duch komunizmu.

Inny przykład z Biblii

“21) Wnet jednak wszyscy, których skłoniło serce i duch ochoczy, przynieśli daninę dla Pana na budowę Namiotów Spotkania i na wszelką służbę w nim, oraz na święte szaty.

(Ks. Wyjścia 35:21, )

duch ochoczy. Znów mamy pewien kształt myślowy czy uczuciowo-emocjonalny.

“(14) gdy więc duch podejrzenia ogarnie męża i zacznie podejrzewać żonę swoją, w wypadku gdy rzeczywiście się splamiła, lub będzie ją posądzał, choć się nie splamiła –

(Ks. Liczb 5:14,”

duch podejrzenia – to potwierdza istnienie duchów złych odpowiedzialnych za emocje. To co kiedyś Krzysztof wymienił.

“(17) Złym duchom składają ofiary, nie Bogu, bogom, których oni nie znają, nowym, świeżo przybyłym – nie służyli im wasi przodkowie.

(Ks. Powt. Prawa 32:17, ”

Tak więc za posągami nic nie znaczącymi stoją złe duchy, byty duchowe.

“(14) Saula natomiast opuścił duch Pański, a opętał go duch zły, zesłany przez Pana.

(1 Ks. Samuela 16:14, ”

Zły duch może zostać zesłany przez samego Boga….Niesamowite.

(5) Niebawem przyszła do niego Izebel, jego żona, i zapytała go: Czemu duch twój jest tak rozgoryczony, że nic nie jesz?

(1 Ks. Królewska 21:5, a)

Duch ma emocje.

(22) Aby się spełniło słowo Pańskie, z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje:
(2 Ks. Kronik 36:22, )

Bóg może pobudzać ducha człowieka tak jak chce.

(49) Gdy mieszkańcy miasta przekonali się, że Żydzi w mieście tak postępują, jak im się podoba, upadli na duchu i zwrócili się do króla z prośbą, mówiąc:

(1 Ks. Machabejska (w) 11:49,

duch w emocjach może upadać, słabnąć

(16) Temu, kto spojrzał na oblicze arcykapłana, krajało się serce. Wygląd bowiem i zmiana jego cery zdradzały duchowe męczarnie.

(2 Ks. Machabejska (w) 3:16

rozterki duchowe wpływają na ciało

(12) Lekkoduch niech się hamuje, a płochy niech wejdzie w siebie.

(Ks. Hioba 11:12,)

Lekko-duch: człowiek lekkomyślny, nieodpowiedzialny.

20 wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Panem powiedział: “Ja go zwiodę” 2krn

duchy złe stają przed Bogiem

Ps 19

Prawo Pana doskonałe- krzepi ducha;

Prawo Boże wzmacnia naszego ducha. Przypominam sobie jak pewien znajomy powiedział mi, że Biblia mu nie jest potrzebna do wiary. Ten m.in. werset  obala jego teorię.

Ps 147

On leczy złamanych na duchu

Bóg pociesza, podnosi

I wstąpił we mnie duch, [gdy do mnie mówił], i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Ez 2.2

Duch może wstapić do człowieka w tym duch z Boga lub złe duchy

A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: «Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego!».Mk

Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. 7 Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii*, ale Duch Jezusa nie pozwolił im,. Dzieje

Duch Jezusa.

Duchom można rozkazywać

W NT demony wiedziały, że władcą wszelkich duchów jest Bóg Ojciec a na Ziemi Jezus.

Nie wiem jak Wy, ale ja to odbieram tak, że duch jest niewidzialną postacią zbudowaną z kształtów myślowych

i jeszcze na koniec. Czym jest zaduch:

wilgotność najczęściej połączona z wysoką temperaturą oraz brakiem ruchów mas powietrza; duchota, duszność.

duch-ota, dusz-ność. Połączenie dwóch negatywnych stanów. Ducha i duszy.

Duchota: 1. wilgotność najczęściej połączona z wysoką temperaturą oraz brakiem ruchów mas powietrza; duszność, zaduch
Można rzec ściśnięcie. Często jest tak, że kiedy jest nam źle brakuje nam powietrza. Czyż wtedy nie ma duchoty, duszności? tak atakują demony. Złe duchy.

 

Mówi się w tematyce uwalniania o duchu Izebel. Najprawdopodobniej jest to coś lotnego jako jakiś zbiór praw i myśli Jezebel z Biblii. Ona nie żyje, ale jej duch krąży w ludziach. Jest jakby niewidzialną zarazą.