Chrześcijanie biblijni. Nie wierz w autorytety świata. W Jezusa wierz.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień: 9 kwietnia 2015

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme