Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

CERN i 666

W logo organizacji CERN  jest 666.

Co ciekawe do CERN należą głównie państwa europejskie w tym Polska

 

 

 

 

 

W tych linkach  prowadzimy dyskusje:

http://forum-chrzescijan.pl/index.php/forum/ciekawe-linki/2720-uwaga-cern-w-marcu-sprobuje-odtworzyc-big-bang

http://forum-chrzescijan.pl/index.php/forum/linki-eng/2863-chazarowie-cern-saturn

Updated: 6 kwietnia 2015 — 10:01

16 komentarzy

Add a Comment
  1. coś tu jest grubymi nićmi szyte….

 1. Smutna to prawda ale znamię bestii nieświadomie lub świadomie nosi 99% “chrześcijan” i dlatego Jezus, zapewne znając przyszłość – kilka mld ludzi “wierzących w niego” zapytał proroczo : “Tylko czy Syn Czlowieczy znajdzie prawdziwą wiarę gdy przyjdzie?/”

  1. czyżbyś bbył AD7 i uważał, ze znamieniem jest niedziela?

   1. Apostoł Jan w Apokalispie widział, że ta wroga Bogu moc jest reprezentowana na ziemi przez człowieka “syna zatracenia” który w najstarszych manuskryptch pisma oznaczony jest trzema symbolami; χ ξ ς, które tego człowieka identyfikują. Trzy litery greckiego alfabetu są symbolami a nie sumą liczby 666. Klasyczny jezyk grecki dla oznaczenia liczby „cześset“ nie używa tylko jednej litery „χ“, lecz dla wyrażenia tej liczby używa całego wyrazu: ἑξακοσίων – hexsakosion, (np Ap. 14:20). Podobnie jest z liczbą „sześdziesiąt“ nie jest ona wyrażana przez jedną literę „ξ“ lecz do wyrażenia liczby „sześdziesiąt“ używany jest cały wyraz: ἑξήκοντα – hexekonta, (np Łk. 24:13; Ap. 11:3). Jan nie widział liczby 666, jak to w przekładach przez tłumaczy jest zsumowane, lecz Jan widział trzy oddzielne litery χ ξ ς, którymi oznaczony został człowiek reprezentujący zwodzącą świat moc. Gdyby Apostoł Jan widział słowną liczbę „sześćset sześćdziesiąt sześć„ , to nie użyłby tylko trzech symbolicznych liter, lecz napisałby tą liczbę słownie, tak jak to uczynił np we frazie Ap.12:6. Zastąpienie tych trzech symboli wartością liczbową 666, jest niedopuszczalną interpolacją tłumaczy kierującą całą puentę trzynastego rozdziału na zupełnie fałszywe tory, zaciemniając i niszcząc symbolikę tych trzech liter, które są uosobieniem człowieka reprezentującego Bestię. Każdy Rzymianin po bitwie na moście Mulwijskim kojarzył literę „χ“ z krzyżem, który miał się ukazać Konstantynowi przed bitwą z Maksencjuszem. Po wygranej bitwie literę „χ“ (Chi) cesarz rozkazał umieścić na sztandarze zwanym labarum, które było najwyższym godłem legionów cesarza Konstantyna. Symbol „χ“ od czasu cesarza Konstantyna jest w kościele rzymskokatolickim wszechobecny i jest uznany za znak identyfikujący prawdziwą wiarę. Litera „ξ“ (Xi) jest z „χ“ (Chi) ściśle zjednoczona i symbolizuje Krucyfiks, który jest również synonimem Trójcy. Trzy litery χ ξ ς, nie są inicjałami Trójcy, lecz razem z Krucyfiksem ją symbolizują. Krucyfiks i Trójca to jest znak rozpoznawczy człowieka reprezentującego Bestię (Ap.13:18) 
    “I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia , i z ust fałszywego proroka. (Ap. 16:13).”
    Liczba trzech niedoskonałych duchów, Chi, Xi, Stigma, jest liczbą i znakiem „człowieka grzechu”, który zwiódł narody do czczenia demona Trójcy, (2Tes. 2:4). Tu potrzebna jest mądrość, kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia, czyli „Bestii z morza”; jest to bowiem liczba człowieka, a liczbą jego jest liczba trzy; χ-ξ-ϛ, czyli Chi, Xi oraz Stigma. (Ap.13:18). Też w starych oryginalnych greckich pismach, jak na przykład: Chester Beatty Biblical Papyri P47, nie znajdujemy gemetryczej liczby sześćset sześćdziesiąt sześć, lecz w tym miejscu stoją litery χ-ξ-ϛ, które są symbolami utożsamiającymi tego syna zatracenia o ktorym pisał juz Paweł w swych listach, iż nadejdzie wkrótce. Także w późnym manuskrypcie Codex Vaticanus nie znajdujemy liczby sześćset sześćdziesiąt sześć, lecz trzy litery: χ-ξ-ϛ, które tłumacze zinterpretowali i zastąpili liczbą: sześćset sześćdziesiąt sześć, co jest niedozwoloną interpolacją, wprowadzającą czytelników Pisma Świętego w błąd. Trzy litery: χ-ξ-ϛ, które cesarz Konstantyn umieścił w Labarum są także mottem i hasłem papieża, którego najważniejszym godłem jest Krucyfiks utożsamiający  Trójcę. Papież zawsze swoje wystąpienie rozpoczyna w imię: Ojca i Syna i Ducha Świętego, trzymając w lewej ręce Krucyfiks, a prawą ręką czyni znak krzyża wymawiając imię Trójcy. Trójgłowy bóg „człowieka grzechu” nie jest Bogiem Biblii, ponieważ on twierdzi, że Ojciec jest Bogiem, i że Syn jest Bogiem, i że Duch Święty jest Bogiem, a także, że Ojciec jest Stwórcą, i że Syn jest Stwórcą, i że Duch Święty jest Stwórcą.

    1. Odwróć xes a wyjdzie ci sex XD

 2. I nie znamię a “znak rozpoznawczy” tudziez pietno ( charagma) bestii .

 3. O zderzaczu wspominali dziś nawet w Teleekspresie; że mają go wkrótce ‘odpalać’ i że wskaże on nam ciemną stronę materii, która do tej pory była dla nas teorią (czy jakoś tak).
  To wszystko brzmi i wygląda okropnie.

 4. Nie jestem ani Adwentystą ani Jehowitą , po prostu Chrześcijanin:)

 5. Chrześcijaństwo zostało przez cesarzy oraz papieży zwiedzione do wyznawania konstantynopolitańskiego wyznania wiary, Boga w Trójcy jedynego. Pomimo, że ta nauka nie pochodzi z Pisma Świętego, kościół rzymskokatolicki uczynił z niej najważniejsze kryterium chrześcijańskiej wiary. Ariański spór, jaki powstał na początku trzeciego wieku pomiędzy ortodoksyjnym chrześcijaństwem a państwową religią Rzymu, jest przez historyków przemilczany, a Arian, którzy nie akceptowali postanowień soboru niceskiego (325), oczernia się dzisiaj jako zaprzańców Chrystusa i heretyków, natomiast cesarzy i papieży, których ręce są zbrukane krwią milionów wyzawców Chrystusa gloryjikuje się jako dobroczyńców apostolskiej wiary. Natomiast prawdziwymi zaprzańcami chrystusowej wiary byli papieże, którzy byli z cesarzami Rzymu jednego ducha i ramię w ramie prześladowali wyznawców Chrystusa, nazywając ich ”żydowską zarazą”, którą tępili mieczem i ogniem, jako wrogów świętego rzymskiego kościoła, ponieważ nie chcieli kłaniać się bogom Rzymu. (Ap. 2:8-10). Ogłoszenie trynitarnych dogmatów przez sobory, zwoływane i obradujące pod kierownictwem cesarzy, było skierowane przeciw czcicielom Boga Izraela Jahwe, i miało na celu wyrugowanie z terytorium cesarstwa rzymskiego imienia żydowskiego Boga. Bestia czwarta nazwana straszną, mająca barwę ognia, (Ap. 12:3), jest symbolem cesarstawa rzymskiego (Dan. 7:7.23; Dan. 8:23-25), która siłą zmuszała pierwotnych chrześcijan do czczenia trójosobowego boga kapitolińskiej Trójcy, i dla zmylenia sympatyków ewangelii Chrystusa, filozofowie rzymscy, zwani ojcami kościoła, przechrzcili, kapitolińską triadę, nadając jej imiona Ojca, Syna i Ducha Świętego. Filozofowie świętego kościoła Rzymu rozczłonkowali także żydowskiego Boga Jahwe, na trzech równorzędnych bogów, którzy z kolei złączeni razem, tworzą jednego demona, zwanego Trójcą.

   1. troszczeczkę zawile prawi te człowiek ale ma wiele racji M.i z trynitraizmem

 6. Zauważcie jedno, dzis cały świat, religie i wyznania próbuj się jednoczyć w duchu Ekumenizmu dla “pokoju”. I nawet ten fakt opisuje proroczo Apokalipsa

  „I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów ziemi zamieszkałego świata , aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego”

  Oczywiście wielu interpretuje to na wiele sposobów, a tym czasem najlepiej zajrzeć do greckiego oryginalnego przekładu. I co tam mamy??
  Cały zamieszkały świat jest oddane słowem – oikoumenēs czyli EKUMENIZM.
  Myslicie iż to przypadek? Nie wydaje mi się. A co jest pierwsza najwazniejsza zasada EKUMENIZMU – właśnie wiara w TRÓJCE – i własnie esencją pogaństwa jest wiara w więcej niż jednego Boga. W tym punkcie zgadzają się ze sobą: kościół rzymskokatolicki, kościół grekokatolicki, prawosławny i nieomal wszystkie ugrupowania protestanckie, które – jakkolwiek poróżnione przez mniej istotne różnice doktrynalne – jednym głosem wyznają, że: “Ojciec jest osobowym Bogiem, Syn jest osobowym Bogiem i Duch Święty jest osobowym Bogiem. Mimo to nie ma trzech Bogów …”). Zgodnie z tym wierzeniem, wszystkie trzy osoby trójcy są “współwieczne i sobie równe”.
  Ekumenizm silnie nawołuje do fałszywego pokoju, o którym pisał apostoł Paweł:
  „Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. (3) Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.” (1 Tes.5:2-3).

 7. A co nasz Pan Jezus mówił o najważniejszym przykazaniu zarówno w starym jak i nowym przymierzu – ” Pamietaj Izraelu, Pan Bóg nasz jeden jest”. I świeci wg Apokalipsy to ci którzy ” Przestrzegaja przykazań Boga i maja wiarę Jezusa” Wszyscy ktorzy twierdza i wierzą inaczej robiąc z Boga mityczna TRIADĘ niestety są naznaczeni ” znamieniem besti”.

 8. zgadzam się z Mankiem. Nie wiem czy pasuje do tematu ale jak czytalam PIsmo Sw to z niego wyplywa ciekawy wniosek, iz nigdzie nie mawzmianki o tym iz dzieciom Bozym bedą towarzyszyły znaki, cuda, uzdrowienia i inne manifestacje Bozej mocy, a wrecz Apostołowie w wielu miejscach kladą nacisk na fakt , iz takowowe beda w czasach konca takowe będą sie działy jedynie za sprawą szatana i jego sług ku zwodzeniu ludzi.

  1. czesc Justa.. pozwol ze zapytam jesli twierdzisz ze nigdzie nie ma wzmianki o tym ze dzieciom bozym bede towarzyszyly znaki, cuda itd. to wyjasnij prosze wersety z Ewangelii Marka rordz.16 wersety 15-18.
   15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: