(12) Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. (13) Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi.

Jakuba 12

 

Wers 12 mówi nam o tym, że będziemy jako nowonarodzeni poddawani próbom.

Wers 13 informuje nas o tym, że Bóg nas nie kusi. Jeśli nie on, to oznacza że demony.