Bardzo ciekawą interpretację 10 królestw czasów końca napotkałem kilka dni temu. Według tego spojrzenia owymi królestwami miałyby być kraje muzułmańskie.

Ap 13.

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów,

a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

10krolestwW księdze Objawienia, 10 królestw podda się Antychrystowi w ciągu jednej godziny.

 

ap 17 Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; (10) pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. (14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. (15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi

 

Nierządnice znamy już doskonale. Co do 10 rogów, po tym co robi ISIS ciężko nie nazwać wojskiem bestii. Teraz wszystko ma sens: 10 rogów jako ISIS spustoszy wszetecznicę czyli Kościół Rzymski.

 Przypominam poprzednie moje teksty nawiązujące do powyższej hipotezy wcale nie tak nie realnej.
Jeśli wierzyć tej interpretacji, to w najbliższym czasie należy się spodziewać: zniszczenia Watykanu (1-24 miesięcy), połączenia 10 królestw, wyłonienia z nich Antychrysta. Wielkiego światowego kryzysu osłabiającego kraje chrześcijańskie, po to, by wprowadzono zwiedzenie Maryjne łączące Islam z Katolicyzmem i resztą świata religijnego pełnego już ekumenii. Jeśli ma być porwanie przed WU, to liczmy się z tym, że może być w każdej chwili.
Oczywiście wszystko w odpowiedniej kolejności.