Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Czy powinniśmy przebywać z ludźmi z tego świata?

Kilka dni temu kolega forumowy zapytał mnie na gg, czy powinien utrzymywać kontakt z bezbożnikami, ludźmi odrzucającymi Boga, wspierających ten system. Sprawa jest poważna, gdyż z jednej strony mamy być przepełnieni miłością a z drugiej wierni Bogu i Jego przykazaniom. Musimy także tworzyć społeczność chrześcijańską.

 

Z dedykacją dla F.

Nie chcąc dokonywać własnych interpretacji oprę się tylko i wyłącznie o Słowo Boże a Wy sami zdecydujcie co robić należy:

 

 

Ps1. (1) Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, (2) Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. (3) Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się. (4) Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi. (5) Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. (6) Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

1) Dawidowy. Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności I zaufałem Panu. Nie zachwieję się! (2) Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki i serce moje! (3) Bo mam przed oczyma łaskę twoją I postępuję w prawdzie twojej. (4) Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi, I nie chodzę z podstępnymi. (5) Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców I nie zasiadam z bezbożnymi. (6) Umywam w niewinności ręce swoje I chodzę wokoło ołtarza twojego, Panie, (7) Aby głośno śpiewać dziękczynienie I opowiedzieć wszystkie cuda twoje. (8) Panie! Umiłowałem mieszkanie domu twego I miejsce przebywania chwały twojej. (9) Nie zabieraj duszy mojej z grzesznikami, A życia mego ze zbrodniarzami! (10) Ręce ich splamione są zbrodnią, A prawica ich pełna jest przekupstwa. (11) Ale ja postępuję w niewinności, Wybaw mnie i bądź mi miłościw! (12) Noga moja stoi na prostej drodze, Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach.

1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: “Nie zatracaj…” Miktam Dawidowy. Gdy Saul nakazał pilnować domu jego i zabić go. (2) Ratuj mnie od wrogów moich, Boże mój! Obroń mnie przed przeciwnikami moimi! (3) Ratuj mnie od złoczyńcówI wyzwól mnie od morderców! (4) Bo oto czyhają na życie moje, Zbierają się przeciwko mnie możni, Chociaż nie zawiniłem i nie zgrzeszyłem, Panie! (5) Chociaż jestem niewinny, pędzą i ustawiają się. Ocknij się, wyjdź mi naprzeciw i zobacz! (6) Ty, Panie, Boże Zastępów, Boże Izraela, Ocknij się, aby nawiedzić wszystkie narody! Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy! Sela. (7) Wieczorem wracają, ujadają jak psy I kręcą się po mieście. (8) Oto pianę mają na ustach, Zniewagi są na wargach ich: Któż bowiem to słyszy? (9) Ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich, Szydzisz ze wszystkich narodów. (10) Mocy moja, ciebie trzymać się będę, Gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją. (11) Bóg mój wyświadczy mi łaskę swoją, Bóg ukaże mi klęskę wrogów moich. (12) Nie pobłażaj im, by nie zapomniał o tym lud mój, Rozpędź ich mocą swoją i powal ich, Ty, Panie, który jesteś tarczą naszą. (13) Słowa ich warg to słowa grzeszne, Niech uwikłają się w pysze swej Zarówno z powodu klątwy, jak i kłamstwa, które mówią! (14) Wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie! Niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie aż do krańców ziemi! Sela. (15) Wieczorem wracają, ujadają jak psy I kręcą się po mieście. (16) Włóczą się szukając żeru, A jeśli się nie nasycą, warczą. (17) Ale ja opiewać będę moc twoją, Rano weselić się będę z łaski twojej, Boś Ty był twierdzą moją I ucieczką w czasie mej niedoli. (18) Mocy moja, tobie będę śpiewał, Boś Ty, Boże, twierdzą moją, Boże mój łaskawy.

(Ks. Psalmów 59:3, )

 

(1) Przewodnikowi chóru, Psalm Dawidowy. (2) Słuchaj, Boże, głosu mego, gdy się żalę! Ustrzeż życie moje od lęku przed wrogiem! (3) Ukryj mnie przed zgrają złych, Przed zgiełkiem złoczyńców, (4) Którzy naostrzyli język swój jak miecz, Jak strzałę wyostrzyli słowa jadowite, (5) Aby ugodzić skrycie niewinnego, Nagle i bez skrupułów ugodzić weń! (6) Utwierdzają się w złem, Zmawiają się, aby ukryć sidła I mówią: Któż je zobaczy? (7) Knują zbrodnię, ukrywają uknuty plan, A wnętrze każdego i serce jest niezbadane… (8) Ale Bóg wypuści na nich strzałę, Zostaną nagle zranieni. (9) Własny język przywiedzie ich do upadku; Kiwają głowami wszyscy, którzy na nich patrzą. (10) I boją się wszyscy ludzie, Opowiadają dzieło Boga i rozważają czyny jego. (11) Sprawiedliwy rozraduje się w Panu I będzie szukał u niego schronienia; I będą się chlubić wszyscy prawego serca.
(Ks. Psalmów 64:3, Biblia Tysiąclecia)

(1) Psalm. Pieśń na dzień sabatu. (2) Dobrze jest dziękować PanuI opiewać imię twe, o Najwyższy, (3) Obwieszczać z rana łaskę twoją, A w nocy wierność twoją, (4) Na lutni o dziesięciu strunach I na harfie przy dźwięku cytry. (5) Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami twymi, Raduję się z dzieł rąk twoich. (6) Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, Bardzo głębokie są myśli twoje! (7) Człowiek nierozumny nie zna ich, A głupi nie pojmuje tego. (8) Choć wyrastają bezbożni jak ziele I kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze. (9) Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki. (10) Bo oto nieprzyjaciele twoi, Panie, Bo oto nieprzyjaciele twoi zginą, Pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. (11) Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu,Namaściłeś mnie świeżym olejkiem. (12) Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich; Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, Którzy powstają przeciwko mnie. (13) Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, Rozrośnie się jak cedr Libanu. (14) Zasadzeni w domu Pańskim Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. (15) Jeszcze w starości przynoszą owoc, Są w pełni sił i świeżości, (16) Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, Że jest opoką moją, i nie ma w nim nieprawości.

(Ks. Psalmów 92:8, Biblia Tysiąclecia)

(4) będą pleść i gadać bezczelnie, i chwalić się będą wszyscy złoczyńcy?

(Ks. Psalmów 94:4,)

(6) Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają: złoczyńcy rozciągają powrozy, umieszczają pułapki na mojej drodze.

(Ks. Psalmów 140:6, )

(9) Strzeż mnie od sidła, które zastawili ma mnie, i od pułapek złoczyńców.

(Ks. Psalmów 141:9,)

Ks. Przysłów
(5) Ciernie, sidła na drodze złoczyńcy, kto życia strzeże, ten od nich jest z dala.

(Ks. Przysłów 22:5, )

(16) Sprawiedliwy umarły potępia żyjących bezbożnych, i dopełniona wcześnie młodość – leciwą starość nieprawego.

(Ks. Mądrości (w) 4:16, Biblia Tysiąclecia)

Ks. Koheleta
(15) Wszystko widziałem za marnych dni moich: tu sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwości, a tu złoczyńca, który przy złości swej długo żyje.

(Ks. Koheleta 7:15,)

(10) Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy, on nie nauczy się sprawiedliwości. Nieprawość on czyni na ziemi prawych i nie dostrzega majestatu Pana.

(12) Nie miej upodobania w tym, co się podoba bezbożnym, pamiętaj, że nie będą usprawiedliwieni – aż do Otchłani.

(Mądrość Syracha (w) 9:12,

(15) Potomkowie bezbożnych nie wypuszczą latarośli, bo ich nieczyste korzenie są na urwistej skale,

(Mądrość Syracha (w) 40:15,

(Ks. Izajasza 26:10,

(13) Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.

 

(14) A wśród proroków Jerozolimy widziałem obrzydliwość: cudzołóstwo, zatwardziałość w kłamstwie i popieranie złoczyńców, przy czym nikt się nie nawraca ze swej niegodziwości. Stali się oni wszyscy dla Mnie jakby Sodomą, a mieszkańcy ich jakby Gomorą.

 

(5) Dobrze czyń biednemu, a nie dawaj bezbożnemu, odmów mu chleba swego i nie użyczaj mu, aby przypadkiem nie wziął góry nad tobą. Znajdziesz w dwójnasób zło za wszystko dobro, które byś mu wyświadczył.

Syracha

(9) Stos paździerzy – zgromadzenie bezbożnych, a ich wspólny koniec – płomień ognia.

(Mądrość Syracha (w) 21:9,

(1) Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące,

(Ks. Izajasza 10:1,

(10) Jak wszystko, co jest z ziemi, powróci do ziemi, tak bezbożni z przekleństwa – do zguby.

(Mądrość Syracha (w) 41:10,

(6) Bo głupi wygłasza niedorzeczności i jego serce obmyśla nieprawość, żeby się dopuszczać bezbożności i głosić błędy o Panu, żeby żołądek głodnego pozostawić pusty i spragnionego pozbawić napoju.

(Ks. Izajasza 32:6,

(8) Biada wam, ludzie bezbożni, że porzuciliście prawo Boga Najwyższego.

(Mądrość Syracha (w) 41:8,

(Ks. Jeremiasza 23:14)

(34) podczas gdy tobie ukazują się mylne wyrocznie i jawią ci się zwodnicze zapowiedzi – aby go spuścić na kark złoczyńców bezbożnych, których dzień nadszedł z ostatnim ich występkiem.

 

(Ks. Ezechiela 21:34, )

 

1 List Piotra
(12) Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców.

 

 

 

I na koniec:

 

(19) Ale jeślibyś upomniał bezbożnego, a on by nie odwrócił się od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to chociaż on umrze z powodu swojego grzechu, ty jednak ocalisz samego siebie.  Ezechiela.

(18) Jeżeli powiem do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale Ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew.

Updated: 24 lutego 2015 — 12:59

19 komentarzy

Add a Comment
 1. Innymi słowy: upominaj i cierp, bo to jest twoja misja. Bóg nie ‘hoduje’ hedonistów nastawionych na swoje szczęście i satysfakcję. Jak odizolujesz się od grzesznych ludzi, to komu uczynisz, żeby wynieść chwałę Bożą nad Szatana? Z drugiej strony trzeba mieć samokontrolę i zauważać, kiedy ludzie mają na nas zły wpływ, by móc się odciąć odpowiednio.

  1. właśnie.. naszym zadaniem jest upominać.. tłumaczyć.. jeżeli to nic nie pomaga i do tego tacy ludzie mogą źle wpłynąć również na nas , na nasze lub naszych bliskich zycie wówczas należy unikac takich osób. To powinno być właściwie oczywiste również dla tych którzy nie znają Słowa Bożego.. ot taka jakby życiowa mądrość 🙂

 2. Moim zdaniem należy stale i wciąż umacniać się w wierze, miłości i nadziei. Umacniać się i /jak mówią niektórzy /”chodzić z Panem” – a to nie po, aby robić to tylko dla siebie i być może gdzieś w głębi serca pysznić się tym. Umacniać się, poznając Pana i poznając Jego drogi, również po to, aby być pomocą tym błądzącym, zagubionym, tym, których schwytano w sidła diabelskie. Pokazać im drogę i lek na ich “choroby”. Nikogo nie osądzać, albowiem sąd należy do Pana. Dopiero kilka dni temu założyłam konto na FB, bo dotąd nie było mi do niczego potrzebne. Nie lubię plotek, nie lubię tracić czasu na niepotrzebne gadanie, więc zupełnie fajnie moje życie toczyło się bez tego. Teraz chyba dojrzałam do tego, aby ten instrument /FB/ wykorzystać do pomocy moim przyjaciołom i znajomym i spróbować skierować ich na drogę Zbawiciela, a potem ich znajomych itd. Powiększając grono ludzi stających po stronie Prawdy i Miłości wniesiemy nasz wkład w naprawianie świata. Niech Jezus Chrystus prowadzi nas wszystkich, umacnia i strzeże.

  1. ładnie to napisałaś.. 🙂 wszyscy musimy nad sobą pracować po to aby swoim postępowaniem dawać innym przykład.. oczywiście zawsze znajdą się tacy którzy uznają nas za jakichś np. “oszołomów” ale mamy przecież wsparcie w Jezusie Chrystusie.. ta wiara ma nas umacniać.. choć sami upadamy..

   1. .. ja wciąż upadam.. tak bardzo chciałabym aby Duch Święty pomógł mi w walce z moimi “ułomnaściami” tak bym mogła innym dać przykład swoim postępowaniem.. Niestety wiem, że długa droga jeszcze przede mną 🙁

   2. To nie my powinniśmy przejmować się opinią i słowami innych ludzi. Wiem, że czasami trudno pozostać obojętnym na słowa i zachowanie innych osób, jednak im bardziej staramy się naśladować naszego Mistrza i im jesteśmy bliżej Niego tym łatwiej. Prawdą jest, że to nasze słowa i czyny mają oddziaływać na innych ludzi na tyle, aby chcieli zawrócić ze swoich poplątanych ścieżek prowadzących do cierpienia i śmierci a wejść na drogę Pana prowadzącą do życia i szczęścia.

    1. Magdula. Wszyscy upadamy i podnosimy się. Trzeba wiele cierpliwości i wytrwałości. Z upływem czasu tych upadków jest coraz mniej. Bóg prowadzi, czuwa i podtrzyma jeśli tylko o to prosimy. Modlę się za Was wszystkich i proszę Was pamiętajcie o mnie w waszych modlitwach.

     1. ‘Modlę się za Was wszystkich i proszę Was pamiętajcie o mnie w waszych modlitwach.’

      również pamiętam o Was wszystkich gdy się modlę.. Musimy się wspierać 🙂

     2. Dzięki ,wzajemnie.

  2. Dawno temu pełno było moich osobistych zdjęć na fb(w celu większej akceptacji). Po moim ponownym, prawdziwym nawróceniu zdjęcia zniknęły, pojawiło się sporo artykułów chrześcijańskich. Oznaczenie LUBIĘ TO nie pojawiło się już od kilkunastu miesiecy.. Liczba znajomych znacznie zmalała. Mój mąż jest lekko zniesmaczony moim zachowaniem. Komplikacje pojawiły się w każdej dziedzinie naszego życia. Podziwiam waszą wolę walki 🙂

   1. “Liczba znajomych znacznie zmalała. Mój mąż jest lekko zniesmaczony moim zachowaniem. Komplikacje pojawiły się w każdej dziedzinie naszego życia.”

    to dobrze.

    1. tak.. to akurat dobry znak 🙂

    2. To tylko mój chwilowy kryzys 🙂 Kazdy z nas ma do pokonania trudną droge.. Niesamowite jest to, jak szybko Bóg podaje mi pomocną dłoń! Dziękuje, że tu jesteście 🙂

  1. no cóż.. żyjemy przecież w czasach “końca”..

 3. tymczasem na .zikim zachodzie …jakze znamienne znaki czasow (bardzo ciekawe i dajace do myslenia artykul i video)
  1/artykul prosze sobie przetlumaczyc na google translate-jest tam odnosnik do strony na facebooku po angielsku odszczeleniprzezstrozy
  2/dziecko 8 letnie na video mialo pare miesiecy temu swoj popularny show w tv

  thebluepaper.com/the-fbi-will-record-charles-eimers-killing-as-justifiable-because/

  youtube.com/watch?v=wAiIwHA2eXQ

 4. ”Gdy twój brat zawini przeciwko tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię posłucha,pozyskasz swego brata.Jeśli zaś nie posłucha,weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch,żeby na słowie dwóch, albo trzech świadków opierała się cała sprawa.Jeśli i tych nie posłucha, donieś Kościołowi.A jeśli nawet Kościoła nie posłucha, niech ci będzie jak POGANIN I CELNIK ”

 5. Do April-bądź dzielny, życzę Ci dużo siły ,Ty wiesz po której stoisz stronie-samego Chrystusa tego co świat zwyciężył!!;)

 6. Dodam jeszcze: Powinniśmy ograniczać swoje kontakty ze światowymi ludźmi, kiedy widzimy, że mimo naszego zachowania szacunku do nich, oni uważają naszą wiarę za śmieszną, pomimo że przedstawiamy im logiczne wyjaśnienie na błędy w ich rozumowaniu. Unikać ludzi, którzy życzą źle innym ludziom. Unikać ludzi, którzy szydzą z innych ludzi. Unikać po prostu egoistów jeśli nasze mówienie do nich o moralności, prawie Bożym wpisanym w nasze serca do nich nie docierają.
  Odrobina kwasu niszczy cały zaczyn, czy nie tak?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: