Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dzień: 28 stycznia 2015

Mam dość tego kraju

 

 

“”Niezależnie od Waszej interpretacji, mam dość. Po latach uczciwego płacenia podatków, ZUS-ów, składek na Wasze gwarantowane świadczenia, po latach słuchania, że nie mogę odliczyć VAT-u od paliwa, że okulary są kosztem dla firmy jeśli kupował je pracownik, ale …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme