Film w ENglish, aczkolwiek ważne są w nim dokumenty filmowe wskazujące na czasy ostateczne.