Wiele razy o tym pisałem, ale zawsze między wierszami. Łamanie drugie przykazania to wszelkie jak ja to nazywam -izmy, yzmy. Na ten przykład:

 

1. Socjal-izm. W imię dobra wspólnego ludzie potrafią nawet zabijać. Od Marksa i Engelsa przez Lenina do Putina i Kwaśniewskiego. Pamiętajmy, że zabijać można także ustawami i regulowaniem systemu.

2. Patriot-yzm. Ślepe oddawanie się państwu, które jest tak naprawdę zarządzane przez ludzi szatana.

3. Autorytet-yzm. Bezkrytyczne oddanie się specjaliście w danej dziedzinie. Ja kiedyś byłem zafascynowany: Brucem Lee, Stevenem Seagal, Zbyszkiem Cybulskim, Korwinem Mikke. Żadna z tych osób nie była wzorem do naśladowania dla chrześcijanina. Dotyczy to także sportu, muzyki itd.