Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Demoniczna trójca cz II

Z translatora:

 

 

Dlaczego kościół świętuje Wielkanoc

Maria Merolę  אריאל

 

2002 http://www.DoublePortionInheritance.com

 

Zbyt długo wielu z nas okłamał o zmartwychwstaniu prawdziwego Yahuwdiyth (żydowska) Mesjasz nazwany Yahuwshuwa.

Wystarczy zapytać osobę, na ulicy  “Gdy Jezus umarł na krzyżu, i gdy był Jezus wskrzesił z martwych?”

Odpowiedź będzie nieuchronnie  “Zmarł w Wielki Piątek, a zmartwychwstał w niedzielę wielkanocną.”

Widać, zorganizowana religia doprowadza nas leży w celu sprzedaży ich agendy politycznej i ich towar.

Ale Prorok Jeremiasz został pokazany te ostatnie dni, że żyjemy teraz w Słuchaj, co mówi.:

Yirmeyahuw (Jeremiasz) 16: 19 O Jahwe, moja siła i twierdzą moją, i moją ucieczką  w dniu ucisku,

poganie przyjdzie do Ciebie z krańców ziemi, i mówić, Z pewnością nasi ojcowie odziedziczone kłamstwa,

próżność, i rzeczy, w którym nie ma zysku .

Czym dokładnie są te kłamstwa, które odziedziczyliśmy?

 

 

 

Wszystko zaczęło się w Wieży Babel około 2275 rok przed narodzinami Mesjasza. Imperium zła religia i został rozpoczęty

przez jednego z najbardziej złych ludzi w historii. Jego nazwisko było Nimrod i był prawnuk Noego. Ale był bardzo zbuntowana przeciwko YaHuWaH Elohiym, a on został w końcu złapany i zabity za swoje zbrodnie. Pismo Święte nazywa go  “potężny myśliwy”  , ale to nie było w pozytywny wydźwięk. Nimrod faktycznie polować na ludzi i używał ich do poświęceń dla pogańskiego boga słońca Moloch.

Nazwa Nimroda wymieniane są tylko cztery razy w całej Biblii ( Księga Rodzaju 10: 8 i  9,  1 st  Kronik 01:10,  Micheasza 5: 6). Ale więcej szczegółów podano w książce Yashar (Jasher) o życiu Nimroda i jego matki Semiramis. Księga Yashar (Jasher) mówi się o w Piśmie w  Jozuego 10:13  i  2 nd Samuela 01:18.

W księdze Yashar (Jasher) czytamy, że Nimrod był radził przez kapłanów Baal poślubić własną matkę jako akt kazirodztwa w celu zdobycia tego, co nazywa się “trzecie oko”  lub  “wszystko oko Lucyfera “.  Dzisiaj ludzie nazywają to  “psychiczny moc”  lub  “extra-postrzeganie zmysłowe”  , ale jest demoniczna moc “zobaczyć” co w duchowych sferach. Biblia nazywa to  “ducha wróżenia”  (Ezechiela 13: 6-7), który jest podrobiony do prawdziwych darów Ducha Świętego danych do tych, którzy są w przymierzu z Mesjasza Yahuwshuwa i który wypełniamy Jego przykazania (1 st List do Koryntian 12: 1-11).

I tak Nimrod poślubił matkę Semiramis w celu nabycia tej szczególnej mocy z upadłych aniołów, i razem zaczęli się  “jednego świata religii i rządu”  o nazwie  “babilońskiej Imperium.” Nimrod zbudował wieżę, że dotarcie do nieba, bo chciał skonsultować upadłych aniołów poprzez zastosowanie astrologii. Gdy YaHuWaH zobaczył, że królestwo Nimroda stawała mocny i że ludzie byli w  “jednomyślnie”  pod fałszywym szatańskiej imperium, spowodował kontynenty należy podzielić na ziemi przez dużych zbiorników wodnych, a on spowodował języki ludowe stać mylić, a więc ludzie z Babilonu rozproszone do różnych części świata (Rdz 10:32 i 11: 7).  Zobacz moje inne artykuł zatytułowany  “Nimrod, papiestwo i Pangea”

Kontynenty ziemi w jednym czasie były połączone w jednej dużej masy lądowej, ale w  Bereshiyth (Genesis) 10:32  czytamy, że Jah dzieli narody ziemi. To jest to, co jest znane jako  “Pangaea”  we współczesnej nauce. Religia Nimroda następnie przeniesione do wszystkich kontynentach świata, ale od języków został pomylony przez YaHuWaH, imiona bohaterów zostały zmienione. Zatem Nimrod miał różne nazwy w różnych kulturach i jego matka Semiramis miał też różne nazwy w różnych kulturach, jak również. Matka i żona Nimroda, Semiramis zostali powszechnie znana jako  “Królowa Niebios”  i to pogańska bogini był czczony na całym świecie od tego czasu.

Czyj Resurrection świętujecie?

Naród Yisra’el był winny czczenia Ten sam  “Królowa Niebios”,  bogini księżyca i nieba, a nasz Ojciec Niebieski posłał proroka  Yirmeyahuw (Jeremiasza)  , aby dać ostrzeżenie do nich. Słuchaj postaw Domu Yahuwdah (Judy), jak arogancko uważa, że mogą palić kadzidła do tej bogini, jednocześnie zachowując ich przymierze z YaHuWaH:

 

Yirmeyahuw (Jeremiasz) 44: 17-18 “Ale na pewno, co uznam wychodzi z własnej usta, aby spalić kadzidło  królowej niebios i wylewać do niej ofiary mokre, jak to zrobiliśmy, my, i nasi ojcowie, nasi królowie i nasi książęta w miastach Yahuwdah (Judy), a na ulicach Jeruszalaim (Jerozolimie): bo wtedy było mieliśmy mnóstwo paszami, i dobrze nam było, a nie widział zła. Ale od kiedy skończył palić kadzidło  królowej niebios , i mokre ofiary do niej, chcieliśmy wszystko, i zostały od miecza i od głodu. “

Czy coś się zmieniło dzisiaj w Kościele chrześcijańskim? Większość chrześcijan, że starożytni Yisra’elites były w jakiś sposób o wiele bardziej niż ludzie są bałwochwalczy dziś w chrześcijaństwa. Ale prawda jest taka, te same grzechy popełnione przez naród Yisra’el doprowadził go zaprowadzę z ich wrogami, są te same grzechy, które są popełniane w ramach chrześcijaństwa dziś! Nasz Mesjasz nie został złożony w ofierze na drzewie, tak, że możemy kontynuować w tych pogańskich kłamstw. On został złożony w ofierze, aby odkupić od niej Yisra’el uporna sposób pogańskich, a także tych, w Kościołach chrześcijańskiego już dziś!

 

Na zdjęciu jest Isis  “Królowa Niebios”  trzyma jej dziecko syn Horus. Cesarz rzymski Konstantyn przemianowany ten obraz  “Maria i Dzieciątko Jezus”  w 3 -cim  wieku, ale obraz ten to nic innego niż oryginalny Królowej Nieba imieniem Semiramidy, a ona trzyma jej dziecko syn Tamuz. Gdy Nimrod i religia Semiramis przeniesione do innych części świata, wzięła na różnych nazw. Innym jednym z jej aliasów jest  “Wielkanoc”.  To jest prawdziwa tożsamość Wielkanocy i jej syna Nimrod, który został później podobno reinkarnacji jako Tamuz (Ezechiela 08:14). Mitologia uczy, że spędza sześć miesięcy każdego roku w podziemiach, ale w niedzielę wielkanocną (nazwany na cześć boga słońca), że wskrzesza w  “Wschód”  , ponieważ słońce wschodzi na wschodzie, a poganie czcili słońce. Jej nazwisko zaczęło jako Semiramis, ale potem zmienił się w innych kulturach. Ona jest znana jako  Isis, Diany, Astarte, Isztar, Afrodyta, Wenus, Wielkanoc  i fałszywego deifikowanej wersji  “katolickiej Maryi”.  Jej synek Nimrod (później reinkarnacji jako Tamuz) miał również inne nazwy w różnych kulturach, ponieważ tego religii babilońskiej przeniesione na całym świecie. Znany jest jako  Horus, Apollo, Sol, Kriszna, Herkulesa, Mitry , i wiele innych. Ten obraz Isis Królowej Nieba z baby Horus bóg słońca jest prawdziwa tożsamość katolika  “Maryi i dzieciątka Jezus”  , który jest czczony przez katolików za pośrednictwem ikon i posągi.  Możesz również zauważyć, że dwa rogi na głowie są za  “rogatego boga”  Lucyfera i okrąg symbolizuje słońce. Ten obraz jest niezgodny drugie przykazanie w  Shemoth (Exodus) 20: 4  , który mówi  “. nie dokonuje wam obrazu rytego”

 

Wszyscy widzieliśmy ten obrazek na kartki świąteczne i obrazów katolickiego, ale ten obraz nie jest niczym innym niż pogańskiej bogini Semiramis, Wielkanoc, Isis i jej syn i mąż Nimrod, Tammuz, Horus, Osirus itp

 

 

 

 

Aby zrozumieć, w jaki sposób Szatan spadł w jego fałszywej religii do współczesnego chrześcijaństwa, musimy najpierw zrozumieć pochodzenie pierwszej religii szatana ze starożytnego Babilonu. Nimrod był jednym z wielkich wnuków Noego, który był znany jako  “potężny myśliwy”  męskich dusz. Nimrod poślubił matkę Semiramis.  —- Dwa Babilony przez Alexander Hyslop.

Bereshiyth (Genesis) 10: 8-10 I Kusz zrodził  Nimrodazaczął się potężny jeden na ziemi. Był potężny myśliwy przed Jahwe : Dlatego mówi się, nawet jak  Nimrod potężny myśliwy  przed Jahwe. A początek królestwa jego był Babel.

Wspólnie Semiramis i jej syn / mąż, Nimrod rozpoczął tę okultystyczną religią poświęcając dzieci do Molocha, aka Szatana lub fałszywego pogańskiego boga słońca. Nimrod oznacza  “tyrana”  , prowadząc Babilończyków, aby oddać hołd niebie (słońce, księżyc, gwiazdy, planety) z ofiar ich dzieci. Wieża Babel, który został zbudowany w tym celu, echem w innych kulturach, takich jak Azteków, Majów i Inków,. Obeliski były falliczne symbole płodności samców lub interpretowane jako promieni słonecznych (wieże) prekursory.  To religia czyni je bogata jak ludzie musieli płacić pieniądze przychodzą do świątyni, aby poświęcić swoje dzieci na przesilenia zimowego (21 grudnia-25-ci) i również  “Wielkanoc Sunrise usług”  na wiosnę lub równonocy wiosennej (21 marca-25-cia). To brzmi jak dzisiejszych klinik aborcyjnych, nie?

Każdego roku w dniu 25 marca th  i 25 grudnia th , nie byłoby dzikie orgie strony pijanych i impregnowane były panny, gdzie pogańskich kapłanów przez. Ponieważ istnieje 9 miesięcy do ciąży, a są też 9 miesięcy pomiędzy 25 marca th  i 25 grudnia th , pogańskich kapłanów Baala by zapłodnić te dziewice na Niedzielę Wielkanocną, a następnie 25 grudnia th  , kiedy te dzieci były nowo urodzony, to oni następnie oferują te noworodków na ołtarzu, aby  “Moloch”  w dniu 25 grudnia th . Kilka miesięcy później na Wielkanoc  “Sun-day”  to oni oferują więcej niemowląt bogini o nazwie  “Wielkanoc”,  a potem będzie barwienia jaj w krwi tych poświęcili niemowląt !!!

Na zdjęciu są  “z krwi czerwone jaja”  , który jest tylko kolor, który Grecki Kościół Prawosławny wykorzystuje do barwienia jaj! Gdy jeden z synów Noego, Sema słyszał, co Nimrod robi, wysłał polowanie nagród mieć Nimrod zabity. Jednak książka Yashar (Jasher) podaje, że było Ezawa (brat bliźniak Jakuba), który faktycznie zabił Nimroda. Po Nimrod został zabity, Semiramis martwi, że będzie stracić  “członków Kościoła.”  Semiramis nie chce stracić tę wielką religię do robienia pieniędzy, a więc musiała wymyślić sposób, aby utrzymać ludzi zahaczone w jej systemie. A więc wymyślił ideę która zachowałaby legendę Nimrod żyje, utrzymując w ten sposób wielki religii robienia pieniędzy przy życiu również. Następnie skonsultować z pogańskich kapłanów i astrologów, który powiedział jej, że słońce “umiera” w dniu 21 grudnia st  ale potem zaczyna wracać do życia w przededniu 24 grudnia th .  W pogaństwa jest to, co jest znane jako  ” Przesilenie zimowe “,  który przypada na 21 grudnia st  —- kiedy ziemia jest najdalej od Słońca. W dniu 24 grudnia th , ziemia zaczyna się obracać z powrotem wokół Słońca i zbliża się do słońca. Ale poganie nie wiedział w dawnych czasach, zanim nauka i teleskopy zostały wymyślone. Te poganie w Babilonie pomyślał, że słońce zmarł 21 grudnia st  i zmartwychwstał w przededniu 24 grudnia th  , powodując tym samym, że jest  “odradza się” 25 grudnia th  !

 

Korzystanie z astrologii, jak jej przewodnikiem, Semiramis zaszła w ciążę na 25 marca th  (dokładnie 9 miesięcy przed 25 grudnia th ), a potem wymyślił legendę babilońskich ludzi mówiąc im, że w dniu 21 grudnia st Nimrod umiera każdego roku. Ona wtedy powiedziała im, że 25 grudnia th  Nimrod jest  “nawróconym”  jako  “boga słońca”  lub  “Baal”. Stąd, 25 grudnia th  w “boga słońca” obchodzony jest na całym świecie w wielu różnych nazwy. Semiramis powiedział Babilończyków, że stała się boginią księżyca i nieba, i że jej syn / mąż, Nimrod był  “reinkarnacji”  w jej łonie jako  “Baala”  boga słońca 25 grudnia th . Powiedziała, że Nemrod Babilończyków impregnowane ją z  “promienie słońca”  w nadprzyrodzony sposób.

Jej nowy syn został nazwany Tammuz według Ezechiela 08:14 i ogólnie był nazywany  “Baal”  (co oznacza, Pana lub męża). Każdego roku w dniu urodzin Tamuz w dniu 25 grudnia th , poganie zostały zamówione przez Semiramis, aby przejść do gajów (lasy) i położył prezent na drzewie na cześć Nimroda, który był  “wyciąć” jak drzewo (Izajasza 14: 12-19 ). Były one również nakazał ściąć drzewo, oddaj je do swoich domów i ozdobić go z kulkami srebra i złota symbolizować jądra Nimroda (Jeremiasza 10: 3-4).

Drzewa i gałęzie stał symbole Nimrod, ponieważ Nemrod był “wyciąć”  podobnie jak drzewa. Stąd, Pniak stał miejsce uhonorowanie go, jak Pismo Święte mówi o pogan wchodząc w “gaje”  lub lasu i czcić ich fałszywych bogów  “pod każdym drzewem zielonym.”  W Yirmeyahuw (Jeremiasz) 10: 2-4 YaHuWaH mówi:

 

“Nie Dowiedz się drogę pogan , a nie lękaj się znaków niebieskich; (Astrologia była przeceniać) dla pogan że obawiają się ich … Do zwyczajów ludzi są daremne:  na jednym wycina drzewa z lasu ., dzieło rąk rzemieślnika, z siekierą  Oni pokład go ze srebrem i złotem ; ich przymocować gwoździami i młotami, że nie przejść “.

W Biblii króla Jakuba słowo  “gaje”  jest używana wiele razy, ale w języku hebrajskim słowo to w następujący sposób:

Strong H842 –  “Aszera

Asra

 

Aszera:  gaje (do bałwochwalstwa); Babiloński (Astarte) -Canaanite bogini (fortuny i szczęścia), ma małżonka Baala, jej obrazy; bogini, boginie; jej zdjęcia; święte drzewa i słupy ustawić w pobliżu ołtarza.

 

 

 

Choinek są naprawdę  Aszera Polaków  lub świętych drzew na cześć  “Baal”  i ozdoby stanowią jądra Nimroda!

Historia zapisy babilońskie że Nemrod pocięto na kawałki i jego części ciała zostały wysłane do różnych prowincji Babilon, aby ostrzec ludzi, aby nie rezygnować z dzieci do Molocha. Jego jedyną częścią ciała, które nigdy nie odnaleziono jego penisa, a więc jego matka / żona Semiramis, postanowili upamiętnić go wznosząc gigantyczny wizerunek penisa Nimroda, który dziś nazywa się  obelisk.

Obelisk jest potężne czary  “talizman”  i tych, w okultyzmie, że diabeł i jego upadli aniołowie ich używać jako  “punktów kontaktowych”.  Zauważ, że jest jeden w Waszyngtonie nazwie  “The Washington Monument”  i nie ma także jeden z przodu Placu Świętego Piotra przed Watykanem. Okultyści mają powody strategiczne dla umieszczając je na budynkach kościelnych, jak  “wieże”  , aby rzucać zaklęcia na ludzi w tych kościołach.

To olbelisk, że siedzi przed Watykanie na Placu Świętego Piotra. Nasz Stwórca YaHuWaH nienawidzi tych obrazów, który nakazuje nam rozdzielić je i je zniszczyć! Poniższe odniesienia biblijne przykazania do rozkładają te obrazy zwane  “gaje”  lub  “Aszera Polacy.”  YaHuWaH nie chce pamiętać o tym, że Yisra’el czczony Nimrod i jego rzekomego syna Tamuz (reinkarnacji) i Baala matkę / żona Semiramis (Wielkanoc). Poniższe polecenia nas do Pisma te zniszczyć obrazy (wieże, choinki, obeliski):  Exodus 23:24,  Wj 34:13, Pwt 7: 5, Księga Powtórzonego Prawa 12: 3, Jeremiasz 43:13, Oz. 10: 2

obelisk pokazano wystające w niebo, która ma reprezentować Nimrod współżycie z bogini nieba i księżyca, jego matki / żony, Semiramis. YaHuWaH dał wiele ostrzeżeń przed tymi “gaje”  , gdzie poganie będą cięte wierzchołki tych drzew się, a następnie kształtować ich do obelisków lub symbole falliczne. Oni wtedy iść i orgie tam i wymiany darów w ramach  “każdym drzewem zielonym” (Księga Powtórzonego Prawa 12:12, 1 Krl 14:23, 2 Krl 17:10, 2 Chronicles 28: 4, Jeremiasza 02:20, 03:13, 3: 6, Iz 57: 5).

Na zdjęciu posąg Semiramis trzymając dziecko syna Nimrod lub jego domniemanego reinkarnację, Tammuza. Ten posąg jest postrzegana na całym świecie w wielu różnych kulturach pod różnymi nazwami, ale te same duchy demonów za tymi rzeźbami niezależnie od nazw nadanych im.

Czterdzieści Dni płacząca Tamuz: Środa Popielcowa i Wielki Post

Gdy Tammuz miał czterdzieści lat, gdy polował w lesie, został on zabity przez dzika (trzody chlewnej). Brał po jego ojciec Nimroda, bo był również  “potężny myśliwy.”  Po Tammuz zmarł, jego matka zaczęła Semiramis niestandardowych w Babilonie nazwie  “Czterdzieści Dni płacząca Tamuz”  , gdzie ludzie byli przykazał, aby pościć i modlić się za Tamuz w piekle , Wymienili jeden dzień przyjemności w tym życiu na każdy rok życia Tamuz jest. Dziś w Kościele rzymskokatolickim zostało przemianowane  “Wielkiego Postu.”  te czterdzieści dni postu w końcu zostanie włączona do katolickiego kultu, w którym ludzie są polecił, aby szybko prowadzi do Wielkanocy. Do dziś katolicy zaczynają te czterdzieści dni na to, co nazywa  “Środa Popielcowa.”  Jak to było zrobione w starożytnym Babilonie, więc to również odbywa się dzisiaj, gdzie pogańskich kapłanów Baala weźmie prochy i postawić  znak “”  na czołach ludzi z krzyżem, jak recytował oświadczenie o tym, jak my  “, stworzony z popiołów i popiołów wrócimy.” 

Gdy byłem dzieckiem, w wieku 6 lat w szkole katolickiej, ten zwyczaj nie dobrze usiąść ze mną. Pismo Święte mówi nam, że jeśli należymy do Mesjasza, że nigdy nie będziemy oglądać śmierci. Apostoł Sha’uwl (Paweł) wyjaśnił nam w 1 Koryntian 15: 50-54, że wybrańcy wymieniają śmiertelne ciało nieśmiertelności. Kiedy byłem dzieckiem, w szkole katolickiej, powiedziano nam, że kiedy obchodziliśmy Wielkiego Postu, które byliśmy upamiętniający czas, kiedy nasz Mesjasz pościł i modlił się na pustyni w  “czterdzieści dni i czterdzieści nocy.”  To jest to, co my się wierzą, że Wielki Post chodzi. Zakonnice wykonany wykres na ścianie, jak każde dziecko nazywa się, co dawał się przez czterdzieści dni. Niektóre dzieci zrezygnował cukierki lub ulubiony program telewizyjny w czasie tych czterdziestu dni. Ale prawda jest, naszym Mesjaszem pościł i modlił się w czasie  “Czterdziestu Dni Pokuty”  prowadzących do Yowm Kippur. Żydzi mają tradycję postu i skruchy przez czterdzieści dni poprzedzających Yowm Kippur na pamiątkę czterdziestu dni, kiedy Mojżesz na górze Synaj otrzymaniu drugi zestaw przykazań. I to jest, gdy nasz Mesjasz pościł i modlił się na pustyni.

Zobacz mój artykuł zatytułowany:  “Mesjasza Czterdzieści dni postu prowadzące do Jom Kipur”

Tutaj widzimy YaHuWaH potępiając tę praktykę zwaną  “płacz za Tamuz”  , która dzisiaj nosi nazwę Wielkiego Postu w Kościele katolickim: Yechezqel (Ezechiel) 8: 13-14 “Włącz cię jeszcze raz, i  będziecie widzieć większe obrzydliwości, które oni czynią . Następnie zaprowadził mnie do drzwi bramy domu Jahwe, który był na północy; a oto  siedziały tam kobiety płaczące dla Tamuz . I rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? “

Dziś w wielu kulturach ludzie robią  “Wielkanoc Chleb”  lub  “gorące bułeczki” skrzyżowane  jako ofiarę dla Królowej Niebios. Czy ludzie zdają sobie sprawę, że są one przypadkowo oferując ciasta do królowej nieba?  Yirmeyahuw (Jeremiasza) 7: 18-19 “Synowie zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień, a  żony ich ciasta, aby ciasta do Królowa nieba ., i mokre ofiary bogom cudzym, że mogą one Mnie obrażać  ? Czy prowokują mnie do gniewu  mówi Jahwe: czyż nie sprowokować się do zamieszania swoich twarzach? Dlatego tak mówi Jahwe Elohiym;  Oto mój gniew i wściekłość moja będzie wylana na to miejsce “.

  

 

Na zdjęciu artysty
przedstawienie fałszywego deifikowanej wersji Maryi katolickiego z nadrukiem do paznokci w ręku! Roman katolicka doktryna twierdzi, że brała udział w ukrzyżowaniu i zmartwychwstał, tak jak Yahuwshuwa (Jezusa)! To dlatego nazywają ją na  “Królową Niebios”,  tak jak w pogańskiej bogini w Jeremiasza 44. Dlatego również modlą się do niej, a to dlatego dzisiaj chrześcijanie świętują  “Wielkanoc”  na cześć swego zmartwychwstania! Umiłowani, jeśli myśli, że Wielkanoc była o zmartwychwstaniu prawdziwego Mesjasza nazwie Yahuwshuwa, pomyśl jeszcze raz!  “Wielki Piątek i niedziela Zmartwychwstania Mit” Powodem, dla którego Watykan wbiegł na wiele trudu, by przekonać wszystkich, że nasz Mesjasz zmartwychwstał  “Sun-day”  rano dlatego, że chcą, aby przyswoić go do pogańskiego boga z “niedziela” Szatana musiał znaleźć sposób, by przekonać prawdziwych wyznawców Mesjasza czcić go (Satan) znienacka i tak on uchylony szczególny dzień, który reprezentuje  “Nimrod”,  boga słońca z wieży Babel. Nemrod był pierwszym historycznym fałszywego Mesjasza, który rządził jego fałszywe One World rząd i Religia około 2275 rok przed narodzinami prawdziwego Mesjasza, Yahuwshuwa. Był pierwszym, historycznym Anti-Mesjasz, którego nazwa w chaldejskiego dodaje do 666.

Ale prawdziwe i autentyczne Mesjaszem, Yahuwshuwa przyszedł na ziemię w ludzkiej postaci w czasie  “4 th Tysiąclecia ”  (w połowie tygodnia stworzenia) i umarł  “w środku tygodnia”  (Pascha tygodniu na 4 -tego  dnia tygodnia lub środa), a także w  “środku”  z 7000 roku od stworzenia w 4 -tego tysiąclecia. I zmarł on również w środku  “Daniela 70 -tego  tygodnia “  (w środku 7-letniej posługi gdzie pracował dla Rachel.) W związku z tym, Mesjasz umarł  “w środku tygodnia, w ciągu tygodnia, w ciągu tygodnia . “7000 roku = Mesjasz umarł w 4 th  Millennium od stworzenia (w środku tygodnia). 7 tysiącleci = Mesjasz 7 lat zmarł w środku posługi 7-letniej pracy dla Rachel (jak Jakub). Jego służba była 3,5 roku, a jego  “dwóch świadków”  w Objawieniu 11 wzrośnie, gdy opuścił mecz w ministerstwie 3,5 roku (1260 dzień). Będą one zakończyć posługę 7-letniej pracy dla Rachel (symbolicznego Domu Judy). 7 dni = Mesjasz umarł w środku tygodnia Paschy na 4 -tego  dnia tygodnia (środa).  Nasz Mesjasz Yahuwshuwa powróci w 7 th  Millennium od stworzenia do jego narzeczonej i jest to nazywane “Sabat Millennium.” 2 II  Piotra 3: 8  powiedzieliśmy, że  “jeden dzień jest jak tysiąc lat, z Jahwe i tysiąc lat jest jak jeden dzień.” Stąd, 7 th  dzień szabatu wskazuje na naszej Mesjasza Yahuwshuwa!

Pierwszy dzień tygodnia o nazwie  “Sun-day”  nie wskazuje na naszej Mesjasza, ponieważ niedziela nie jest  “Dzień Pański”,  jak wielu błędnie uczono wierzyć w Kościele.

Zobacz mój artykuł zatytułowany:  “Jak działa Wielki Piątek zdyskredytować naszym Mesjaszem? Możesz liczyć do trzech? “

Zobacz także artykuł zatytułowany:  “Jak działa Punkt dzień szabatu do zmartwychwstania? Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. “

Semiramis, (żona i matka Nimroda) zwany też  Wenus  w Rzymie, ma dnia tygodnia, o nazwie po niej. Tego dnia w języku włoskim lub łacinie to  “venerdì”  Wenus. To słowo  “venerdì”  , gdzie mamy słowo  “czczenia”  , co oznacza  “do kultu.”  W 3 rd  wieku Konstantyn przemianowany posąg Wenus “NMP”.  W związku z tym,  “piątek”  ma oznaczać jej udział z ukrzyżowania naszego Mesjasza!

 

Maryja ogłosił Współodkupicielką zbawienia

Katechizm katolicki Pg. 252 # 969

“wzięty do nieba ona (Maryja) nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego …”

Katechizm Kościoła Katolickiego Pg. 125 # 494

“Być posłusznym ona (Mary) stał się przyczyną zbawienia dla siebie i dla całego rodzaju ludzkiego.”

Katechizm Kościoła Katolickiego Pg. 125 # 494

“. Ona (Maryja) jest nierozerwalnie związana z zbawczym dziele Syna”

W swoim ogólnym adresem oglądalności 09 kwietnia 1997 roku papież Jan Paweł II powiedział:  ” Maryjo … współpracował podczas imprezy samego ukrzyżowania w roli matki; zatem  jej współpraca obejmuje całość zbawczym dziele ChrystusaOna sama była związana w ten sposób z odkupieńczej ofierze, że zasługuje na zbawienie wszystkich ludzi . W zjednoczeniu z Chrystusem i składania do Niego,  współpracowała w uzyskaniu łaskę zbawienia dla całej ludzkości … W planie Boga, Maryja jest “kobieta” (Rdz 3,15),  Nowa Ewazjednoczeni z Nowego Adama  w przywróceniu ludzkości to oryginalna godność. Jej współpraca z Synem trwa przez cały czas w powszechnej macierzyństwa którą dysponuje w porządku łaski. Ufając w tym matki współpracy,  zwróćmy się do Maryi, prosząc ją o pomoc w wszystkie nasze potrzeby “ (Service Watykan informacji). Powodem, dla którego ten pomysł Marii będąc  “Nowa Ewa”  jest tak bluźniercze jest, ponieważ w pierwotnej religii Babilon, Semiramis poślubiła syna, Nimrod i dziś, katolicyzm błędnie naucza, że “Maryja jest Duch Święty”,  co czyni ją żona naszego Mesjasza! Prawdą jest, że Yahuwshuwa (Jezus) jest nazywany  “ostatni Adam”  ( 1 st  Koryntian 15:45) bo wykupił nas od przekleństwa grzechu, YaHuWaH wzywa Yisra’el jego “żona” (Jeremiasza 03:15). Katolika dając Maryi tytuł “Druga Ewa”  oznacza, że  “Maryja i Jezus są zjednoczeni w małżeństwie”  , tak jak Adam i Ewa, a jak Semiramis & Nimrod!

 

 

Doktryna katolicka nawet przyznaje się do tego bluźnierstwa fałszywie nauczając, że  “Duch Święty jest jej mąż.”

 

W 1985 roku w Guayaquil, Ekwador, Papież Jan Paweł II dał tę mowę:

 

” … na Kalwarii  jednoczyła się z ofiarą swego syna  , który doprowadził do powstania kościoła; Jej matczynego serca wspólne z głębi woli Chrystusa “, aby zgromadzić w jedno wszystkich rozproszonych dzieci Bożych”. Cierpiącego Kościoła, Maryja zasłużyła, aby stać się Matką wszystkich uczniów swego Syna, Matko ich jedności … rzeczywiście  rola Maryi jako Współodkupicielce  nie ustało z gloryfikacją swego Syna ”  (Inside the Vatican, lipiec 1997 , str.23).

 

W połowie 1960 roku Sobór Watykański II dał Maryi tytuły Co-Odkupiciela, Pośrednika, rzecznik Watykanu II (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, chap.8 II, 56, pp.380-383).

 

# 969  …  “Taken do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo  ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego  ….  Dlatego Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły:  rzecznik , Helper, Wspomożycielko, Pośredniczki “.

 

Konstytucja dogmatyczna o Kościele,  Lumen gentium,  ogłoszony przez papieża Pawła VI, 21 listopada 1964, odcinek # 6 Źródło:  Katechizm Kościoła Katolickiego , opublikowane przez Liguori Publications, tłumaczenie autorskim 1994 przez Konferencję katolickiego USA, Inc. –Libreria Editrice Vaticana, nosząca Imprimi potest kardynała Josepha Ratzingera, strona 252. Źródło: Papież Pius XI, encyklika

 

AD Catholici Sacerdotii  (Na kapłaństwa katolickiego), ogłoszone w dniu 20 grudnia 1935.

 

“Maryja został podwyższony w rzymskiej katolickiej nauki do Pośredniczki zbawienia, wstawienie jej między Chrystusem a ludźmi.”

 

Ale Pismo Święte wyraźnie mówi nam, że jest tylko ” jeden pośrednik ”  pomiędzy YaHuWaH i ludzkości:

 

1 st  Timotiyos (Timothy) 2: 5  Albowiem jeden jest  jednym Elohiymjeden też pośrednik  między Elohiym a ludźmi, człowiek, Mashiyach (Mesjasz) Yahuwshuwa.

 

1 st  Yahuwchanon (John) 2: 1  Moje dzieci, te rzeczy pisać Ja wam, abyście nie grzeszyli A jeśli ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca , Yahuwshuwa Mashiyach sprawiedliwy.

 

Ibriym (Hebrajczyków) 8: 6  Ale teraz ma (Yahuwshuwa) uzyskać bardziej doskonałą służbę, o ile to  jest pośrednikiem  lepszego przymierza, która powstała na lepszych obietnicach.

 

Ibriym (Hebrajczyków) 09:15  I dlatego  jest pośrednikiem  nowego przymierza, że poprzez śmierć, na odkupienie onych występków, które były pod pierwszym testamentem, którzy są powołani, może otrzymać obietnicę wiecznego dziedzictwa ,

 

Tehilliym (Ps) 54: 4  Oto Elohiym  jest moim pomocnikiem : Jahwe jest z nimi, które podtrzymują moją duszę.

 

Ibriym (Hebrajczyków) 13: 6  Tak, że możemy śmiało powiedzieć, Jahwe  jest moim pomocnikiem , a nie będę się bał, co człowiek może mi uczynić.

 

Jak widać, słowo YaHuWaH deklaruje, że sam Yahuwshuwa ha’Mashiyach jest naszym  pośrednikiem, pomocnikiem i obrońcą!

 

Teraz oczywiście, możemy zrozumieć, że jak jego matka, ona będzie już cierpiał i byłby pogrążony w smutku na oglądanie jej syn byli torturowani na śmierć. Ale nigdy nie mniej, pomysł nazywając ją  “co-pośrednik”  jest bałwochwalstwem, i bluźnierstwo. Ten traktuje ją jako  “bogini”  godzien czci, a nie śmiertelnym człowiekiem, że była.

A teraz możemy zrozumieć, jak Kościół katolicki przyznał tytuł pogańska bogini Wielkanoc, zapisując Panny (Miryam) matki naszego Mesjasza, Yahuwshuwa. Dziś nazywają ją  “Maryja Królowa Nieba”,  podobnie jak bóstwa pogańskiego, że YaHuWaH skazanego w  Jeremiasza 7 & 44!  Wow! Co obrazą dla matki naszego Mesjasza prawdziwego Miryam!

Oczywiście wiemy, że to nie jest prawdziwy Miryam opisane w pismach. Kościół katolicki nie tylko prezentuje nam fałszywego Mesjasza czy  “Another Yahuwshuwa ” ,  ale także obecne  ” Innym Miryam! “

Semiramis, (matka Nimroda), stał się znany w innych kulturach jako  “Magna Mater” “Wielkiej Matki, ”  i była czczona jako  Matka Ziemia.  Słońce “współpracują” z Ziemi każdej wiosny i  “Rites of Spring” symbolizuje  “maja Polak”  i  “Wielkanocy”  przyszedł 9 księżyców (miesiące) przed 25 grudnia th  na  “Narodziny”  zimy niedz Jej nazwa jest asyryjskiej  Isztar , która jest gdzie pochodzić nazwę  “Wielkanoc”.  Na ilustracji powyżej, można zobaczyć, dlaczego ludzie kupują lilie w czasie Wielkanocy i kobiety don Corsages lilii i orchidee do kościoła w niedzielę wielkanocną. To dlatego, że Lilia jest symbolem bogini o imieniu Wielkanoc.

Wielkanoc, bogini świtu jest uniwersalnym bogini płodności w całej historii od wieży Babel. Zaczęła jako żona Semiramis Nimroda, a następnie po YaHuWaH rozproszone narody i mylić ich języków na wieży Babel (Rdz 10-11), jej obraz z jej synkiem Tamuz przeniesione do innych narodów, pod różnymi nazwami. Rzymianie nazywali ją  Astarte  ale później nazwana została  Wenus,  a Fenicjanie nazywali ją  Aszery.  Hebrajczycy nazywali ją  Astoroth,  małżonka Baala. Jej godło jest kwiat lilii. Ona jest  “bogini świtu”,  a jej figura stoi na moście we Francji. Francuski popełnił kolos tego obrazu, a teraz stoi w Nowym Jorku Harbor, w obliczu  “Wschód”,  powołując się na imię Isztar  lub  Wielkanoc.

 

Dlaczego ona skierowana na Wschód?

 

Yechezqel (Ezechiel) 8: 16And zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec domu Jahwe, a oto przy drzwiach świątyni Jahwe, między przedsionkiem a ołtarzem, znajdowało się około dwudziestu pięciu mężów,  plecami w stronę świątynia Jahwe, a ich twarze ku wschodowi; i czcili słońce w kierunku wschodnim .

 

Jak można się już zorientowaliśmy się, obraz ten jest niczym innym, jak Statua Wolności! Francuski Illuminati przekazał tę statuetkę do Ameryki w celu doprowadzenia ducha wpływem Izebel na naszego narodu!  latarka, że nosi to  “światło Lucyfera”  to samo “światło” masonerii. Dlaczego ona jest nazywana  “Lady Liberty?”

To dlatego, że uczy sługi YaHuWaH uprawiali nierząd z królami ziemi (Objawienie 2: 20-23, Obj 18: 3). Uczy fałszywe  “Wolność”  , który mówi  “mamy swobodę utrzymywania Prawa Mojżeszowego.”  Ale to tak zwana wolność jest to, co Apostoł Sha’uwl (Paweł) o nazwie “TAJEMNICA bezprawia” w 2 II  Tesaloniczan 2: 7 , Nie jesteśmy wolni od zachowywanie przykazań Elohiym. Ale są wolne od “prawa grzechu i śmierci”  (grzesznej natury), tak, że jesteśmy w stanie dzięki mocy Ducha Świętego do przestrzegania prawa Mojżeszowego (Towrah) lub przykazań.

Pagan Historia Kościoła chrześcijańskiego

Początek z systemem od starożytnego Babilonu okultystycznej Nimrod i jego matka / żona Semiramis rozpoczął religię, która będzie rozprzestrzeniać się po całym świecie, a to by na różnych nazw dla każdej kultury. W miarę upływu czasu, na całym świecie w dniu 25 grudnia th , słońce było czczone przez tych nazw:  Tamuz, Horus, Osiris, Sol, Baal, Mitra  itp Wykres obok pokazuje wszystkie różnymi nazwami, w jakich Nimrod (pogański bóg słońca) był czczony. To był czas na orgie, poświęcając dzieci, pijaństwo, obżarstwo i wesołość. W Rzymie to święto nazwano  “Saturnalia”  dla Boga  “Saturn”  , która jest innym imieniem szatana lub Nimrod. A potem na wiosnę lub równonocy wiosennej bogini księżyca i nieba był również czczony w dniu 25 marca (Wielkanoc), jak niemowlęta uśmiercono na jej cześć. Ona również miała różne nazwy w każdej kulturze, jak wynika z poniższej tabeli.

W roku 96 ne, Apostoł Yahuwchanon (John) został zesłany na wyspę Patmos nazwie, na rozkaz Nero Cezara. Imperium Rzymskie było w mocy w całym świecie w tym czasie i Rzymu pogańskiego religia była forma Baal kultu przeniesione z starożytnego Babilonu i Egiptu. Nero, myślałem, że był boski,  “jak Bóg”,  a on był zazdrosny o kulcie, że ludzie dając do Mesjasza Yahuwshuwa. Myślał, że ich kult słusznie należało do niego, i tak kazał, że ci, którzy odmówili mu się kłaniać, jak  “bóg”  zostanie zabity. Nero był jednym z historycznych Anti-Mesjasz (Antychryst), liderów, których nazwy również dodaje do 666 w rzymskich znaków alfanumerycznych. Za jego panowania, wielu zwolenników Yahuwshuwa Mesjasza ubite.

Nero będzie przeprowadzał rajdy w Coliseums gdzie miał pozwalają ci wyznawcy Mesjasza do karmienia głodnych lwów dla rozrywki. Ale to tylko skazani widzów, jak zostały one przeniesione przez Ducha Świętego, kiedy zobaczyłem te wierzących, którzy byli gotowi oddać życie za swojego Mesjasza, Yahuwshuwa. Wskutek prześladowaniach wiele poganie przekształcono w wierze Mesjasza. Plan szatana, aby zatrzymać prawdziwa wiara Mesjasza nie działa tak, próbował wnieść prawdziwą wiarę Mesjasza do końca, tworząc ścisłą podrobione, które doprowadziły wielu fałszywych nawróceń. Szatan więc wymyślił szatański plan, w którym użył tę starożytną religię z Babilonu (który pochodzi z Semiramis i Nimrod), i dał mu nowy  “obraz”  , aby wyglądać jak  “chrześcijaństwa”.  Wszystko zaczęło się od Konstantyna, syn cesarza rzymskiego.  Po śmierci ojca, Konstantyn uważał, że był prawowitym dziedzicem tronu ojca, ale Maksencjusz był również zgodny wziąć tron jako następnego cesarza Rzymu. I tak w roku 312 naszej ery, w dniu 28 października th  na kamienny most Milvian na Tybrze, wroga Konstantyna, Maksencjusz i jego armia stała między Konstantyna i tronu. Jak Konstantyn i jego wojska zostały znacznie liczniejsze, tradycja mówi, że Konstantyn miał wizję  “krzyż”  w niebie, gdy usłyszał słowa  “w tym znaku zwyciężysz”.  Jest to niesamowite odkrycie w świetle tego, co jest napisane w Apokalipsie 6 : 2, gdzie widzimy Anti-Mesjasz (Antychryst) na białym koniu, kiedy wychodzi podboju: Chazown (Objawienie) 6: 2 I widziałem, a  oto biały koń , a kto na nim siedział, miał łuk; i korony dano mu: i  wyszedł jako zwycięzca, ażeby zwyciężał .

 

“Skłonił krucyfiks”  jest aluzją do łuku Nimroda i ma wskazywać na jeźdźca na białym koniu w Objawieniu 6: 2. Te same słowa, że Konstantyn słyszeli  “w tym znaku zwyciężysz”  są te same słowa z Objawienia 6: 2. Ten zawodnik wychodzi podboju świata przez religii pogańskiej i dużo krwi przelanej za dusze ludzi. “łuk”  jest symbolem Nimroda, który był potężny myśliwy i tak “łuk”  jest używane do symbolizują Anti-Mesjasza, jak również. Konstantyn był również jednym z wielu historycznych Anti-mesjasze bo mieszały się niegdyś prawdziwą wiarę hebrajskiego Apostołów (zwanego Chrzescijanie) z pogaństwa, a tym samym rozpoczął się nowy  “grecko-rzymskiej”  paganized wersję wiary Mesjasza. W wyniku tej “wizji” twierdził, że konwersja do “chrześcijaństwa”. Jednak  “krzyż”  , które Konstantyn zobaczył na niebie faktycznie egipskie  “Ankh”,  która jest obrzydliwością idolem do YaHuWaH. Ten egipski  “Ankh”  pochodzi z recyklingu starożytnej religii babilońskiej Nimrod i Semiramis. Kapitał  “T”  oznacza Tamuz i do góry nogami jajko na górze symbolizuje boginię płodności.

 

Oto ilustracja egipskiego Ankh które Konstantyn zobaczył na niebie.

 

Zobacz mój inny artykuł zatytułowany:  “Alef i Taw: Czerwony Jałówka i dwa kawałki drewna”  . gdzie mogę wyjaśnić różnicę między krzyżem naszego Mesjasza kontra pogańskiego fałszywych krzyża Konstantyn był  “gnostyk”  , którzy nie wierzą w bóstwo naszego Mesjasza. Potajemnie czcili słońce pogańskiego bóstwa o imieniu Mitra, i pomyślał, że prawdziwym Mesjaszem Yisra’el nazwie Yahuwshuwa był tylko jednym z wielu wcieleń tego samego boga słońca z Babilonu. To dlatego, że nie ma problemu, zastępując wszystkie ustalonych odstępach dni świąteczne od YaHuWaH opisanych w Księdze Kapłańskiej 23 z tych samych pogańskich dni prowadzonego na cześć Nimrod i bóstwa słońca. Zamiast niszcząc pogańskie świątynie i idoli, jak nakazuje nam YaHuWaH zrobić, Konstantyn zawracany pogańskie posągi, nazywając je po  “chrześcijańskich”  świętych. Posąg Neptuna mitologicznego boga został przemianowany na przykład  “Święty Piotr”  posąg Wenus została zmieniona  “Dziewica Maryja”  i pomnik Sol (Mitry) został przemianowany  “Jezus Chrystus.” —- “Constantine” przez Ramsey Mac Mullen, opublikowane przez Dial Press, Crosscurrents w światowej historii serii, New York, 1969, str. 72 Po tym niesławnym wizji krzyża pogańskim, Konstantyn pokropił swoje oddziały w chrzcie, nie wymaga pokuty za grzechy, bez konwersji, nie wiara w Yahuwshuwa jako Mesjasza lub jego zakończeniu pracy na Taw (krzyż). Te ludzie natychmiast stał się brutalnymi  “chrześcijanami”  , według Konstantyna. Potem nastąpił chrzest niemowląt (co jest całkowicie niebiblijne) obowiązkowe dla rzymskiego obywatelstwa, które uniemożliwiły ludzi od konieczności posiadania prawdziwego nawrócenia do wiary w Mesjasza. Doszli do wniosku, że wszystko, co było potrzebne, aby być traktowane jako niemowlę z wodą, i były automatycznie  “chrześcijanie”.  Pod płaszczykiem chrześcijaństwa, Konstantyna i jego żołnierzy, a następnie podbił miasto Rzym i przejął rząd rzymskiego w 312 rne W 313 AD, Konstantyn następnie wydał  dekret o “tolerancji”  , znany jako  “Edykt mediolański”  daje całkowitą wolność religijną dla chrześcijan.  To wydawało się wielkie zwycięstwo dla chrześcijan, ponieważ oni nie muszą już być torturowany przez wiarę w Mesjasza. Jednak Szatan używał ten ruch polityczny, aby rozpocząć nową religię zwaną katolicyzm. Słowo katolicki oznacza  “uniwersalny”  w języku greckim, a to oznacza, że szatan zawsze przeznaczone dla tej religii do przejęcia władzy nad światem, i stać się  “One World Kościół.”  Z jego podstaw, dominacja nad światem był motywacją rzymskiego katolicyzmu. W czerwcu 2000 roku, New World Order ustanowił  Kościół “One World”  nazewnictwa Kościoła rzymskokatolickiego  “Matka”  tej nowej religii i papież Jan Paweł II został wybrany jako “lidera” z  “United Religions”.  Zobacz moje inny artykuł zatytułowany:  “Ohyda spustoszenia coraz bliżej!” A także mój inny artykuł zatytułowany:  “Kto to jest Kobieta Izebel & Kim jest Bestia ?  

 

 

W 325 rne Konstantyn ustawić  “Sobór Nicejski”  i stał się  “Summus Pontifex”  (oficjalny tytuł papieża). —- Encyklopedia religii, Schaff-Herzog, opublikowane przez Baker Book House, 1967; Dwa Babilony przez Alexander Hislop, pięćdziesiąt lat w Kościele Rzymu, przez Chiniquy.

 

Konstantyna Creed

 

Na pierwszym Soborze Nicejskim w 325 rne, cesarz rzymski Konstantyn założył pierwszy  “Sobór”  Kościoła katolickiego. W tej Radzie zdecydowano, że obchody Paschy żydowskiej “”  zostanie zastąpiony zmartwychwstania tego pogańskiej bogini płodności znany jako  . Wielkanoc  Oto co zadeklarował tego wyznania:

 

“Wyrzekam wszystkie zwyczaje, obrzędy, legalisms,  przaśne chleby i ofiary jagniąt Hebrajczykówwszystkie inne święta Hebrajczyków , ofiary, modlitwy, aspiracje, oczyszczenia, sanctifications i propitiations, i posty i  nowe księżycesabaty i przesądy, pieśni i hymny i obchody i i  synagogi żydowskie — absolutnie wszystko , co Prawo, obrzęd i na zamówienie, a jeśli potem będę chcą zaprzeczyć i powrócić do przesądów żydowskiej,  lub będzie znaleźć jedzenie z Żydami, lub ucztowanie z nimi , albo potajemnie rozmowy i potępianie religii chrześcijańskiej, a nie otwarcie je i potępiając ich confuting próżno wiarę, pozwól drżenie Kaina i trąd Gechazi złączy się ze mną, a także kar prawnych, do których uznaję siebie odpowiedzialność … ,

 

… I  mogę być wyklęty w przyszłym świecie, a może moja dusza być ustawione w dół z szatana i demonów .  (Stcfano Assemani, Acta Sanctorium martyrum Orientalium na Occidentalium, Vol. 1, Rzym 1748, strona 105).

 

Ponadto, każdy zwolennik  “żydowskiego Mesjasza”  nazwany Yahuwshuwa ha’Mashiyach którzy chcieli dołączyć do tej  “świętej społeczności”  został zmuszony do przyjęcia inny zestaw zasad i zwyczajów.

 

Następnie sporządzono specjalne wyznanie, do którego chrześcijanin będzie musiał przysiąc, takich jak:

 

“Akceptuję wszystkie zwyczaje, obrzędy,  legalizmuświęta Rzymian , poświęceń. Modlitwy, oczyszczanie z wody,  sanctifications przez Pontificus Maxmus (kapłani Rzymu) , propitiations i święta oraz  Nowy Sabat  “Sol dei”  (dzień słońca), wszystkie nowe przyśpiewki i obrzędy, a wszystkie żywności i napojów z Rzymianie (wieprzowe i wszystkie nieczyste pokarmy).

 

Innymi słowy, absolutnie zaakceptować wszystko Roman, każde nowe prawo, obrzędu i zwyczaju, Rzymu, a New Roman religia. “

 

Dodatkowo, w około 365 rne, Imperial Kościół Rzymu, Rada Aka katolicki Laodycei napisał w jednym z kanonów:

 

Chrześcijanie nie muszą Judaize spoczynku w szabat, ale muszą pracować w tym dniu.

 

Raczej  uhonorowanie Dzień Pański  (Dzień Baal jest), która jest  “Sun-day”  w  Sol Invictus  (niezwyciężony słonecznym). Ale jeśli zostanie uznany za Judaizers, niech będzie wyklęty (przeciw) Chrystusa “.

 

Medieval Sourcebook: Konstantyn I: Na prowadzenie Wielkanoc

 

http://www.fordham.edu/halsall/source/const1-easter.html

 

NA prowadzenia WIELKANOC .

 

Od List cesarza do tych, które nie są obecne w Radzie wszystko. Znalezione w Euzebiusza, Vita Konst., Lib. iii., 18-20.

 

“… Gdy kwestia stosunku do sacrum festiwal Wielkanoc wstał, było powszechnie uważano, że byłoby to wygodne, że wszyscy powinni obchodzić święto jednego dnia ; za to, co może być piękniejszego i bardziej pożądane, niż aby zobaczyć ten festiwal, przez który pojawić się nadzieja na nieśmiertelność, obchodzone przez wszystkie zgodne z jednym, iw ten sam sposób?  To było uznane za szczególnie niegodne tego, najświętszym wszystkich festiwalach, w celu niestandardowej [obliczenia] Żydów, którzy mieli ich zabrudzenia z rąk najbardziej obawiały przestępstw, a których umysły zaślepił. W odrzucenia ich niestandardowe, możemy przekazać nasze potomstwo uzasadniony sposób świętować Wielkanoc, które musimy przestrzegać od momentu męki Zbawiciela, do dziś [w zależności od dnia tygodnia]. Nie powinniśmy zatem mieć nic wspólnego z Żydami, do Zbawiciela wykazały nas w inny sposób; nasze uwielbienie następująco bardziej uzasadnione i wygodniejsze kurs  (kolejność dni tygodnia); iw związku z tym, jednogłośnie przyjęcie tego trybu,  pragnienie, najdrożsi bracia, aby oddzielić od siebie detestable spółki z Żydami , bo to jest naprawdę karygodne dla nas, aby usłyszeć ich pochwalić, że bez ich kierunku, nie udało nam zachować to święto. Jak mogą być w prawym, którzy, po śmierci Zbawiciela, nie są już prowadzone przez powodu przemocy, lecz dzikie, jak ich oszukiwaniu może ich nakłonić? Oni nie posiadają prawdy w tej kwestii Wielkanoc bo w ich ślepota i budzić niechęć do wszystkich ulepszeń, które często świętować dwa passovers w tym samym roku. Nie możemy naśladować tych, którzy są otwarcie w błąd. Jak zatem, moglibyśmy się tych Żydów, którzy są z pewnością najbardziej zaślepieni błąd? Aby świętować Paschę dwa razy w jeden rok jest całkowicie niedopuszczalne.  Ale nawet jeśli tak nie było, to i tak będzie twój obowiązek, aby nie niszczą duszy przez komunikacji z takich bezbożnych ludzi [Żydów].  Poza tym, należy rozważyć również, że w tak ważną sprawą, i na temat takich wielkich uroczystości, nie powinno być żadnych podziałów. Nasz Zbawiciel pozostawił nam tylko jeden świąteczny dzień naszego odkupienia, to znaczy, jego pasja święte, a on [do ustalenia] tylko jednego Kościoła katolickiego. Pomyśl, a następnie, jak niestosowne jest to, że tego samego dnia, niektóre powinny być czczo, podczas gdy inne są siedzącej na bankiet; że po Wielkanocy, niektóre powinny być radośni na ucztach, podczas gdy inne są nadal ściśle przestrzegając szybko. Z tego powodu, Opatrzność testamentów, że ten niestandardowy powinny być naprawione i uregulowane w sposób jednolity; i każdy, mam nadzieję, że zgodzi się na to zgadzają. Ponieważ, z jednej strony,  to jest nasz obowiązek, aby nie mieć nic wspólnego z morderców naszego Pana ; oraz, z drugiej strony, niestandardowych teraz następuje Kościołów Zachodu, Południa i Północy, a przez niektóre z tych na wschodzie, jest najbardziej do zaakceptowania, okazało się dobre dla wszystkich; i były gwarancją dla Twojej zgody, że należy przyjąć ją z radością, gdyż jest ona kontynuowana w Rzymie, w Afryce, w całych Włoszech, Egipcie, Hiszpanii, Galii, Brytanii, Libia, w Achai, w diecezji Azja, Pontu i Cylicji. Należy wziąć pod uwagę nie tylko, że wiele kościołów w tych prowincjach się większość, ale także, że jest to prawo do popytu na nasze powodu zatwierdza, i że  powinna mieć nic wspólnego z Żydami.  Podsumowując w kilku słowach: Poprzez jednomyślni wyrok wszystkim  zdecydowano, że najbardziej świętym wielkanocny festiwal powinien być obchodzony na całym świecie jednego i tego samego dnia …

W około 365 rne,  Rada Laodycei  napisał w jednym z kanonów:

” Chrześcijanie nie muszą Judaize o odpoczynku w szabat, ale muszą pracować w tym dniu. Raczej uhonorowanie Dzień Pański. Ale jeśli zostanie uznany za Judaizers, niech będzie wyklęty (przeciw) od Chrystusa. “

W 164 pne Antioch epifanii, grecki syryjski dyktator skonfigurować obraz Zeusa 25 grudnia th  w 2 do nd  żydowskiej świątyni i zmusił zwolenników YaHuWaH jeść nieczystych zwierząt, a do złamania przykazań YaHuWaH. On również zmuszony Yahuwdiy (Żydzi), aby pokłonić się tym obrazem Zeusa i czcić pogańskiego święta na zamiast na święta, które zostały ustawione od siebie o YaHuWaH w Księdze Kapłańskiej 23. To był ten sam  “Ohyda spustoszenia”  wypowiedziane w 11 th  rozdział Daniela. To proroctwo powtórzony później w Rzymie, gdy Konstantyn ustawić wizerunki bóstw pogańskich w Kościołach chrześcijańskich i popełnił te same obrzydliwości, podobnie jak Antioch. To proroctwo będzie powtarzany po raz kolejny w ostatnich dniach z końcowym  “człowieka grzechu”.  Antioch Epiphanies był również jednym z wielu historycznych Anti-mesjasze (antychrystów), którego nazwa  Epiphanies ”  dodaje się do 666 w greckiej alfa-numeryczna System.

Były to nowe przepisy, które Antioch utworzone:

Będziecie bezcześcić sabatu.
Będziesz zmienić ustawienia czasu (Festiwale) i prawa.
Będziesz skonfigurować idoli.
Będziesz jeść nieczystych zwierząt.
Nie są obrzezania.
Ty nie zapomnę Towrah.

Prześladowania rozpoczęły się w 167 roku pne w czasach Antiocha, ale 3,5 roku później świątynia została ponownie przyjęta, a w 164 pne rededicated stało się to znane jako  “Święto  Dedykacja ” (Chanuka)  , które naszym Mesjaszem obserwowanego w Jana 10:22.  Prawa te stworzone przez Antychrysta lidera nazwie Antioch są te same rzeczy, które później powtarzają Konstantyn i to jest to, co cały świat chrześcijański żyją do dzisiaj!

Większość z chrześcijańskiego świata obserwuje ludzi jak Antiocha Ephiphanies i Konstantyna w Rzymie w swoich praktykach i nawet nie zdaje sobie sprawy! Obie z tych ludzi było antychrystów historii, który zabił prawdziwych sług Yah i zmusił ich do nieposłuszeństwa przykazań! Ale to, co było naszym Mesjaszem nam powiedzieć o czczenie YaHuWaH Elohiym w taki sam sposób, jak u Żydów lub Yahuwdiy? Yahuwchanon (J)  4 22 Wy czcicie to, czego nie wiesz:  wiemy, co my czcimy  zbawienie  jest z Yahuwdiy  ( Żydów) . Teraz miał na myśli, że wszyscy powinniśmy przyłączyć się do lokalnego synagoga żydowska i postępuj zgodnie z Żydów, którzy nie akceptują Yahuwshuwa jako Mesjasza ? Oczywiście, że nie! On dokonał rozróżnienia między Yahuwdiy (Żydów), którzy przestrzegają Prawa Mojżeszowego (Towrah) tak jak to uczynił i tych Żydów, którzy są na  “synagogi szatana”  , bo nie mosiac przestrzegać prawa w ogóle. Oni zamiast postępować zgodnie z  “tradycją mężczyzn”  (prawa talmudycznego) lub tradycji ustnej, które często Czasy w stosunku do Prawa Mojżeszowego.

Posłuchaj, co nasz Mesjasz miał do powiedzenia na temat tych, którzy nazywają siebie Żydami, ale są posłuszni przykazaniom: Chazown (Objawienia) 2: 9  Znam uczynki twoje i ucisk, i ubóstwo, (aleś bogaty) i  ja bluźnierstwo tych, które mówią, że są Yahuwdiy  (Żydów),  a nie są, ale są z synagogi szatana . Chazown (Objawienie) 3: 9  Oto  ja ci z synagogi szatana, którzy podają się za Yahuwdiy ( Żydzi), a nie są, lecz kłamią, oto Ja się ich, aby przyjść i pokłonić się swoimi stopami, a poznają, że Ja was umiłowałem. Kim on mówi w tych wersetach wyżej? On ma na myśli tych, którzy odeszli od utrzymywania Towrah (ustawa Mosiac) i zamiast zastąpiły przykazań YaHuWaH z własnych tradycji.

W czasach, gdy nasz Mesjasz poświęcili dla nas, Najwyższy Kapłan Kaifasz nie był uzasadniony Arcykapłan z Lewitów, ale był Edomitą udając Żyda w celu wpłynięcia na prawdziwą Yahuwdiy (Żydów) oraz z ich twórcy Jego przykazań. Kajfasz był faktycznie wyznaczony przez Rzym, a król Herod nie był uzasadniony król Judy, ale był Fenicki – samo miasto, w którym królowa Izebel pochodzi. Nie były to uzasadnione Żydzi rządzący Jerozolimę w czasach, gdy nasz Mesjasz chodził po ziemi. Posłuchaj, co powiedział do tych fałszywych Żydów w jego czasach: Marqos (Mark) 7: 9 I rzekł im też  można  odrzucić przykazanie Elohiym, że może zachować swoją tradycję. prawda Yahuwdiy (Żyd) będzie nauczyć posłuszeństwa przykazaniom lub Towrah z Mosze. Ale fałszywe Żyd robi dokładnie to, co robi Kościół katolicki, zastępując przykazań YaHuWaH z ludzkimi tradycjami!

Słuchaj proroctwa, który mówił Ya’aqob (Jakub) nad jego syn nazwany Yahuwdah (Juda): Bereshiyth (Genesis) 49:

8 Yahuwdah (Juda), jesteś ten, którego twoi bracia są chwalą: twoja ręka jest w szyi nieprzyjaciół; dzieci twojego ojca kłaniać się tobie.

 

9 Yahuwdah (Juda) jest szczenię lwie: od drapieżnych, mój synu, jesteś wzrosły: pochylił się, że sformułowane jak lew, a jak stary lew; któż go?

 

10  Nie zostanie odjęte berło od Yahuwdah  (Judy),  ani prawodawca od nóg jego, aż do przyjścia Szilo; i do niego powinien zgromadzenie ludzi będzie .

 

Jak widać z powyższego proroctwa, Dom Judy (prawdziwi Żydzi) są oskarżeni o zebranie ludzi w ostatnich dniach do Mesjasza. Hebrajskie słowo  “Shiloh”  oznacza  “ten, którego jest on”  lub  “to, co należy do niego.”  To słowo jest aluzją do mesjańskiego Królestwa, kiedy nasze zyski Mesjasza. Oznacza to, że prawdziwi Żydzi będą ci, którzy należą do Mesjasza, i zgromadzą zagubionych owiec z domu Yisra el do Mesjasza.

 

Apostoł Sha’uwl (Paweł) wyjaśnia znaczenie roli Yahuwdiy (Żydów):

 

Romiym (Rz), 3:

 

Jakie korzyści ma wtedy Yahuwdiy (Żyda)?  czy co tam jest od zysku obrzezanie?

 

Wielki pod każdym względem: przede wszystkim, dlatego, że im zostały powierzone wyrocznie Elohiym  (Boga).

 

I w końcu mamy proroctwo końca czasu, gdzie czytamy, że Dziesięć poganie  z narodów przechwyci  “kanaph”  (czterech rogach szaty) Tego, który jest Yahuwdiy (Żyd) i pójdą za nim:

 

 

Zekaryahuw (Zachariasz) 08:23  Tak mówi Jahwe Zastępów; W tych dniach stanie się przekazać, że  dziesięć  mężczyźni podejmują trzymać ze wszystkich narodów i języków , uchwycą się spódnicy (kanaph) o nim, że jest Yahuwdiy ( Żyd),  mówiąc: Pójdziemy z tobą : Słyszeliśmy, że Elohiym jest z wami.

 

Co to ​​jest  “kanaph?”  Hebrajskie słowo  “spódnicy”  w Zachariasza 8:23 powyżej jest to słowo, które jest # 3671  “kanaph”  i oznacza  “skrzydło lub róg odzieży.”  Dzieci Yisra’el są nakazał nosić frędzle lub  “Cicit”  na czterech rogach szaty, aby przypomnieć im posłuszeństwa Towrah (patrz numery 15:38 i Pwt 22:12).

 

Ale kto jest prawdziwym Yahuwdiy (Żyd), zgodnie z Pisma Świętego?

Romiym (Rz) 2:

 

25 Dla  obrzezania zaprawdę zyski, jeśli będziesz Towrah  (prawo):  ale jeśli jest wyłącznik z Towrah  (prawo),  Twój obrzezanie jest nieobrzezanych .

 

26 W związku z tym  , jeśli nieobrzezania utrzymuje sprawiedliwość w Towrah  (prawa),  nie mogą być liczone jego nieobrzezania do obrzezania?

 

27 i nie nieobrzezania o charakterze, jeżeli spełnia Towrah (prawo), sądzić można, którzy literą i obrzezanie nie łamią Towrah (prawo)?

 

28 Dla  on nie jest Yahuwdiy  (Żyd),  który jest jednym zewnątrz; nie jest to, że obrzezanie, które jest na zewnątrz w ciele :

 

29  Ale on jest Yahuwdiy  (Żyd),  który jest jednym wewnętrznie; i obrzezanie jest to, że z serca, w duchu, a nie w piśmie; którego chwała nie jest z ludzi, ale z Elohiym .

 

Apostoł Sha’uwl dokonał rozróżnienia tutaj między prawdziwym Żydem i fałszywym Żyda. W końcu to nie będzie o DNA lub  “niekończących rodowodów.”Ci, którzy będą liczone jako Yahuwdiy lub Żydów przez Stwórcę, którzy  “strzegą przykazań i mają świadectwo Yahuwshuwa Mashiyach”  (Objawienie 12:17) . Ci, którzy pielgrzymowali z Lion of Judah) (Yahuwdah, połączyły swoje plemię i są one stać Yahuwdiy (Żydów), zgodnie z Ezechiela 47:22. Każdy cudzoziemiec, który chce  “przebywanie z  plemienia Yisra’elite “,  by następnie być szczepione do tego pokolenia, a on traktowany jako  “jeden” narodził się wśród tego plemienia. I tak staje się Żydem nie jest o dołączenie do stworzonego przez człowieka religii z dodatkowych zasad i przepisów przez człowieka. Stając Żyd jest o po żydowskiego Mesjasza i słuchając Jego Towrah!

 

Dlatego Konstantyna Creed nauczył Kościołów chrześcijańskich jest okazały się oszustwem!

 

Prawdziwa wiara naszego Mesjasza jest odpuszczenie naszych grzechów w jego krwi (uzasadnienie) i otrzymywać zamieszkiwanie w Ruwach ha’Qodesh (Ducha Świętego), który następnie uczy nas posłuszeństwa te same przykazania, które czynił (uświęcenie) !

 

Każdy, kto uczy czegoś innego głosi fałszywe Besowrah (ewangeliczne) i fałszywego Mesjasza! Niedziela nie jest zmartwychwstanie prawdziwego Mesjasza Yisra’el. Wielkanoc jest nazwa pogańskiej bogini płodności z Babilonu i nakazane  “Wyjdźcie z Tajemnicy Babilonu Wielkiego Matki nierządnic”  (Objawienie 18: 4).

Updated: 26 grudnia 2014 — 11:20

1 Comment

Add a Comment
 1. PISMO Święte mi mówi w Ew. ŁUK.24, 1 – 7.To o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Cytuję: 24 A pierwszego dnia po sabacie bardzo rano przyszły do grobu, niosac rzeczy wonne, które były nagotowały i niektóre inne z niemi;
  2. I znalazły kamien odwalony od grobu.
  3. A wszedłszy w grób, nie znalazły ciała Pana Jezusowego.
  4. I stało sie, gdy sie dlatego zatrwozyły, ze oto dwaj mezowie staneli przy nich w szatach swietnych.
  5. A gdy sie one bały i schyliły twarz swoje
  ku ziemi, rzekli do nich: Cóz szukacie zyjacego miedzy umarłymi? 6. Nie maszci go tu, ale wstał: wspomnijcie, jako wam powiadał, gdy jeszcze był w Galilei,
  7. Mówiac: Iz Syn człowieczy musi byc wydany w rece ludzi grzesznych, i byc ukrzyzowany, a trzeciego dnia zmartwychwstac. Jak widzisz jest wyrażnie napisane że Pan zmartwychwstał dzień po sabacie,i sam pan ci to powie gdy przed Nim staniesz. potocznie po pogańsku, nazywa się ten dzień ,,niedzielą”, Pan nie ustanowił tego dnia że musimy go święcić, to wprowadził zbrodniczy władca Rzymu Konstantyn, dobrze o tym wiem. A jak Pan założy swoje 1000-letnie królestwo, znowu będzie dla wszystkich ,,sabat”. Zwyczajowo apostołowie zbierali się na łamanie chleba w 1 dzień tygodnia, czyli w ,,niedzielę”, ale to nie był przymus. Szkoda twoich nerwów,jak ktoś idzie na zgromadzenie w niedzielę. Sabat ciebie jako żyda obowiązuje, on nie jest ustanowiony dla chrześcijan z pogan, chyba znasz listy ap. Pawła i co on na ten temat napisał, a wiem że on miał Ducha Bożego w sobie, i nie wierzył w katolicką Trójcę, i ja dziękuję Bogu że także jestem uwolniony z tego katolickiego kłamstwa i wiem że istnieje tylko Jeden Bóg, Jahwe ,,JHWH” Starego Testamentu, to jest Jahschua (Jezus) Nowego Testamentu. Amen!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: