Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Demoniczna trójca rządzi światem

Tekst ten przygotowuje od około 2 tygodni. Natomiast przez lata nie mogłem połączyć kilku faktów: Szatana z trójcą, pentagramu, krzyża w muzyce rockowej, Isztar/izydy z szatanem, trójkąta illuminati i z tym wszystkim czasów końca. Od 2 tygodni już wiem, w jaki sposób Szatan rządzi światem. Rządzi on udzielając swego wpływu mocom demonicznym, o których jest napisane w Biblii. Tekst ten z początku mia być o choince i pogaństwie. Jednak dzięki jednej stronie naprowadził mnie na kilka innych jak to z tropieniem bywa.

Co się kryje za słynnym trójkątem Illuminati? stoi za nim wszech panująca na Ziemi trójca i Biblia o niej lakonicznie wspomina. Podejrzewam, że Bóg zezwolił na usunięcie znacznych części ze Słowa Bożego dotyczących owej trójcy, ze względu na nie istotność w drodze do zbawienia i podporządkowania się Prawu Bożemu.

Wszyscy znamy Izydę, wymiennie Isztar, Wenus, Afrodytę. Pani Liberty, żona Baala:

afrodytazonabaala

Pora uściślić o co w tym wszystkim chodzi. Zacznę od mało znanych postaci biblijnych. Są nimi Tammuz, o którym jest napisane w księdze Ezechiela, rozdział 8

 

13) I rzekł do mnie: Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. (14) I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza. (15) Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Ujrzysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. (16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu. (17) Wtedy rzekł do mnie: Synu człowieczy! Czy widziałeś to! Czy to nie dosyć dla domu judzkiego popełniać obrzydliwości, które tu popełniają, napełniając kraj bezprawiem i ustawicznie pobudzając mnie do gniewu? A oto patrz, winną latorośl przykładają do nosa! (18) Dlatego i Ja postąpię z nimi w gniewie: Ani nie drgnie moje oko i nie zlituję się! A gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich.

 

W pewnym momencie historii Żydzi, czyli Edomici zaczęli czcić Słońce i wszystko co z nim związane.  Kim był Tammuz ( Dumuzi)?

 

“W mitologii mezopotamskiej bóg-pasterz, małżonek bogini Isztar (Inanny), skazany przez nią na pobyt w świecie podziemnym. Czczony też jako bóg wegetacji.”

Tammuz jest wielce niebanalną postacią w historii świata i przemilczaną. O ile Izydę większość z nas zna, o tyle osoba Tammuza jest czymś nowym.

Tammuz i Isztar

tammuz

Tammuz utożsamiany jest z egipskim Ozyrysem oraz grecko-rzymskimi Attisem, Adonisem, Bachusem i/lub persko(irańsko)-indyjsko-rzymskim Mitrą. Jego siostrą była Belet-seri, a za żonę przypisuje się mu boginię Isztar (Inannę).

 

To jego urodziny są czczone właśnie w tych dniach!!!

 

Przeczytamy ciekawą historię o Isztar/Izydzie czczonej przez KRK

 

Pewnego dnia Inanna/Isztar zdecydowała się zstąpić do Kur-nu-gi-a, “Krainy bez powrotu”, gdzie władała jej mroczna siostra Ereszkigal. Zawsze żądna władzy bogini zapragnęła objąć swoim panowaniem również to posępne, jałowe miejsce. Ubrała się w swe najlepsze szaty, włożyła najpiękniejsze ozdoby, starannie umalowała i wyposażona w boskie prawa me wyruszyła w drogę. Zdając sobie sprawę, że wyprawa do krainy zmarłych jest skrajnie niebezpieczna przed odejściem nakazała swej posłance Ninszubur, by ta odprawiła żałobne obrzędy i prosiła bogów Enlila, Nannara i Enki, by nie pozwolili umrzeć jej pani.

Zstępując do podziemnego świata Inanna swoim zwyczajem zachowywała się władczo i wyniośle, lecz wkrótce okazało się, że jest bezsilna wobec praw me Krainy bez powrotu. Przy każdej kolejnej z siedmiu bram wiodących do Kur-nu-gi-a Inanna musiała oddać strażnikom jakąś część swego odzienia, aż wreszcie stanęła naga przed obliczem Ereszkigal i siedmiu sędziów umarłych. Na mocy ich decyzji bogini stała się martwym ciałem, które powieszono na słupie.

Gdy minęły trzy dni i trzy noce Ninszubur zaczęła błagać bogów o ratunek, Enlil i Nanna odrzekli jednak, że nie można sprzeciwiać się wyrokom podziemnego świata. W końcu błaganiom posłanki uległ bóg Enki, który stworzył dwie uskrzydlone istoty Galaturra i Kurgarra. Przebiegły Enki nakazał swoim tworom, by wkradły się w łaski Ereszkigal, okazując jej współczucie w cierpieniu, a wówczas ona poprzysięgnie spełnić ich życzenie. Wtedy mają zażądać wydania ciała Inanny. I rzeczywiście, stało się dokładnie wedle jego słów. Galaturra i Kurgarra przystąpiwszy do ciała Inanny dały jej pokarmu życia i wody życia, dzięki czemu bogini zmartwychwstała. Jednakże gdy Inanna opuściła krainę śmierci, wciąż była eskortowana przez gromadę straszliwych demonów Galla, które nie chciały jej opuścić, póki nie wskaże im następcy na opróżnione przez siebie miejsce w Kur-nu-gi-a, gdyż takie są prawa podziemnego świata.

Pierwszą osobą, którą spotkała na swej drodze była pogrążona w żałobie Ninszubura, lecz bogini ulitowała się nad nią. Idąc dalej napotykali kolejne bóstwa, ubrane w żałobne szaty, ale Inannie żal było wydać ich na śmierć. Tymczasem demony zaczynały się niecierpliwić.

Bogini w eskorcie demonów wróciła do rodzinnego Uruk, gdzie odkryła, że jej małżonek, Dumuzi, król Kulab, wcale za nią nie rozpaczał ani nie tęsknił. Wręcz przeciwnie, gdy Inanna wkroczyła do pałacu, właśnie wesoło biesiadował. Rozzłoszczona bogini wskazała na niego i ogłosiła, że odtąd Dumuzi będzie ją zastępował w Kur-nu-gi-a. Dumuzi po dwakroć wyrywał się z żelaznego uścisku demonów, lecz po dwakroć przegrawszy, musiał się udać do krainy śmierci.

 

To tak jako ciekawostka.

 

Skąd zaś pochodził Tammuz? tutaj dochodzimy do sensacyjnej informacji. Od dawna coś mi w tym wszystkim nie pasowało, ale teraz puzzle zostały połączone. Co mi dokładnie nie odpowiadało? Postać Nimroda. Z jednej strony był wnukiem Noego a z drugiej miał nadprzyrodzone zdolności.

 

 

Nimrod, wnuk Hama (jeden z synów Noego), był prawdziwym propagatorem babilońskiego systemu, który w czasie jego życia opanował świat. Był to ustrój zorganizowanej konkurencji, bazującej na wytwarzającym korzyści systemie ekonomicznym. Nimrod zbudował wieżę Babel, starożytną Niniwę i inne miasta. Imię ‘Nimrod’ pochodzi od hebrajskiego słowa ‘Marad’, ozna-czającego ‘rebelionista‘. Nimrod był do tego stopnia zły i bezobożny, że poślubił swoją własną matkę – Semiramis. Po wczesnej śmierci Nimroda, jego matka-żona szerzyła diabelską naukę, że żyje on nadal jako duch. Twierdziła, że w nocy z uschniętego pnia drzewa wyrosło wiecznie zielone drzewko, które symbolizuje nowe życie zmarłego Nimroda. W każdą rocznicę jego urodzin Nimrod miał odwiedzać to zawsze zielone drzewo i zostawiać pod nim prezenty. 25 grudnia był dniem urodzin Nimroda: tutaj mamy prawdziwą genezę ‘bożonarodzeniowego drzewka’.

Na skutek jej intrygi Babilończycy zaczęli stopniowo postrzegać Semiramis jako ‘Królową Nieba‘, a Nimrodowi zaś nadawano różne imiona m.in. ‘Bożego Syna Nieba‘. Po długim okresie bałwo-chwalstwa Nimrod czczony był również, jako Mesjasz, Syn Baala i Bóg Słońca. Ten babiloński kult ‘matki i dziecka’ (Semiramis i odrodzonego Nimroda) stał się głównym obiektem czci. Czczenie ‘matki i dziecka’ rozprzestrzeniło się z Babilonu na cały świat. Zmieniły się tylko imiona w zależ-ności od kraju. W Egipcie byli to, ‘Izis i Ozyrys’, w Azji, ‘Cybele i Dosius’, w pogańskim Rzymie, ‘Fortuna i Jupiter’. Nawet w Grecji, Japonii, Chinach i Tybecie znaleźć można było obiekty czci Madonny – długo przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata.

W czwartym i piątym wieku kiedy poganie z rzymskiego świata tysiącami zaczęli przyjmować no-we popularne ‘Chrześcijaństwo’, wnosili swoje pogańskie zwyczaje i wierzenia pod chrześcijańsko brzmiące imiona. Pomysł Madonny ‘matki i dziecka’ stał się bardzo popularny, zwłaszcza w czasie świąt Bożego Narodzenia. Każdego roku w święta ludzie śpiewają kolędę “Cicha Noc, Święta Noc” z rodzinnym tematem ‘matki i dziecka’. Dzisiaj jesteśmy urodzeni w babilońskim świecie, przez całe nasze życie wychowani w szacunku do tych form jako świętych. Nigdy nie pytaliśmy skąd się wywodzą; czy z Biblii, czy też z pogańskiego bałwochwalstwa.

https://www.cai.org/pl/studia-biblijne/bo%C5%BCe-narodzenie

To dzięki tej stronie odnalazłem ten arcy ciekawy trop.

 

 

tammuzidziecko

 

Dziecko słońca otoczone pentagramami.

 

Izyda jest tym samym co Seminaris.

semiramis

Z translatora:

Wielkie babilońskiej święto obchodzone Nimroda, wnuka jednego z synów Noego, Chama. Nimrod stał się bogiem-człowiekiem dla ludzi i Semiramis, żony i matki, stała się potężną królową starożytnego Babilonu. Historie Nimroda echo Jezusa, ale także “lokalnym bohaterem” był oparty na, że ​​w Egipcie Ozyrysa w tym Nimrod został ostatecznie zabity przez wroga, a jego ciało zostało pocięte na kawałki i wysyłane do różnych części swego królestwa. Semiramis miała wszystkie części zebrane za wyjątkiem jednej strony, że nie może być znaleziony. Ta sama historia, jak Izydy. Ciekawe jest to, że połączenie Wielkanoc Semiramis, którzy cudem poczęte, spadł z księżyca w gigantycznej księżyca jaj, który spadł do rzeki Eufrat w czasie pierwszej pełni księżyca po równonocy wiosennej. Data używamy naprawić Wielkanoc.

 

Kiedy zaszła w ciążę przez promienie słońca-boga Baala, jej syn został nazwany Tammuza. Tammuz, syn boga słońca, bardzo lubił królików, stając się świętym w starożytnej religii. Aby zaznaczyć swoją ewentualną śmierć i zmartwychwstanie, jego zwolennicy pieczone pikantne ciasta oznaczone z “T” lub krzyż na szczycie.

 

Tutaj jako bogini Asyrii. Z translatora:

semiramis2

Semiramis, była mitologiczna królową Asyrii. Legenda mówi, że urodził się z syryjskiej bogini ryb i śmiertelnego człowieka. Gdy porzucił ją jej matka po urodzeniu, była chroniona przez gołębie, dopóki nie została podjęta przez pasterza.

Starożytny pisarz, Diodor Sycylijski, mówi, że Semiramis małżeństwem króla asyryjskiego Ninus i przejął kontrolę nad imperium, kiedy umarł, choć ona urodziła mu syna, Ninyas. On mówi, że był tak chętny do przewyższyć osiągnięcia męża, była odpowiedzialna za mamuta projektu budowlanego zatrudniającej dwa miliony jej podmiotów. W tradycji greckiej była przypisuje się budowaniu wspaniałe miasto Babilon, w tym imponujących murów, choć wiem, że to był Nabuchodonozor w VI wieku pne, który był odpowiedzialny. Była znana także jako wielkiego wojownika, który podbił Etiopię, Libię i Egipt. Semiramis również uważa się za kobietę, która nienasycony seksualnie spała z jej żołnierzy, a następnie miał je wykonane, odmowę zawarcia małżeństwa i zrezygnować z władzy.

Po panujący czterdzieści dwa lata, jej syn, Ninyas spisek przeciw niej zdobyć tron. Ona nie odwet i zwrócił królestwo na syna. Legenda mówi, że przekształca się w gołębia i odleciał, powodując Asyryjczyków czcić gołębicę i tym samym przebóstwiając Semiramis.

Semiramis jest związane z historycznym królowej Sammuramat który rządził Asyrii przez piętnaście lat pod koniec IX wieku pne. Czy mit czy rzeczywistość, Semiramis jest jednym z najbardziej urzekających kobiet znanych w historii starożytnej.

http://semiramis-speaks.com/semiramis-legendary-queen-of-assyria/

 

To od Tammuza pochodzi znak Tau.

Znak krzyża używanego w Rzymie, nie pochodzi z chrześcijaństwa, jak uważa wielu, ale przyszedł prosto z tajemniczego Babilonu. Jest reprezentowany przez mistyczne literę Tau, “+” i inicjały dla nazwy Tamuz. Widać było, jak to następowało:

tau

To dlatego kiedyś pokusiłem się o hipotezę mówiącą, iż znakiem besti będzie krzyż:

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/03/krzyz-jako-apokaliptyczny-znak-bestii.html

AshWednesday

 

Nie twierdzę, że tak będzie gdyż bardziej przychylam się do wersji dwóch trójkątów niż krzyża, ale sam temat jest niezwykle ciekawy. Krzyża nie zaakceptuje Islam.

Dlatego Jezus Chrystus powiedział nam w księdze Objawienia, że  Wielki Babilon upadnie. Krzyż jest znakiem prosto z Babilonu:

 

krzyzeukaplanowbabilonu

Kapłani babilońscy nosili takie same krzyże jakie noszą dziś kontynuatorzy religii babilońskiej:

benedykt

Krzyż nie jest znakiem Jezusa Chrystusa.

 

Różokrzyż:

 

rozokrzyz

 

 

“Różokrzyż to symbol mistyczny, składający się z połączonych dwóch “Krzyży Różanych”. Mały Krzyż Różany w środku reprezentuje człowieka, czyli mikrokosmos, stanowiąc jednocześnie centrum dużego krzyża symbolizującego makrokosmos. Na każdym z ramion krzyża oprócz symboli alchemicznych umieszczono również pentagram. Duża róża na środku krzyża ma 22 płatki, co odpowiada 22 literom hebrajskiego alfabetu kabalistycznego. Zewnętrzny krąg reprezentuje 12 pojedynczych liter tego alfabetu, kolejny krąg 7 płatków symbolizuje 7 podwójnych liter. Wewnętrzny krąg trzech płatków odpowiada trzem literom macierzy – powietrzu, wodzie, ogniowi. Ze środka krzyża wybiegają cztery grupy trzech promieni symbolizujące boską światłość. Poniżej znajduje się heksagram, w środku którego umieszczono symbol słońca, a wokół jego szpiców symbole sześciu ciał niebieskich: Księżyca, Wenus, Jowisza, Saturna, Marsa i Merkurego. Najniższa część najdłuższego ramienia krzyża jest podzielona dwoma przekątnymi na cztery części, które mają kolory zgodne z czterema barwami Malkutu – kabalistycznego “Drzewa Życia”.
źródło: Samuel Aleister Mathers – Wirtualny Wschód Wolnomularski”

 

Znak na czole Afrodyty (Seminaris matki Tamuza)

 

tammuz

 

Wielu katolików i w niektórych kościołach protestanckich taki znak wykonuje się na czole:

znakkrzyzanaczole

 

25 grudnia urodził się ten sam “bóg” wszystkich religii:

 

Horus – 3000 pne w Egipcie. Horus miał wroga o nazwie Set (ciemność). Horus, reprezentujący na słońce lub światło, walczył Set który reprezentował ciemność, to metaforyczne codziennie bitwa Good vs Zło jak słońce wzeszło i pokonał Ustaw następnie Set wrócił do pokonania Horus / Sun i wysłać słońce do podziemi.

Kryszna Indii – 900 pne. Narodził się z dziewicy w dniu 25 grudnia cudów, gwiazda na wschodzie, zmartwychwstał.

Dionizos – Grecki 500 bd, wisiał na krzyżu, krucyfiks jest jego symbolem, czynił cuda, takie jak przemienienie wody w wino, urodzony z dziewicy na 25 grudnia,

Mitra Persji – 1200 pne – narodził się z dziewicy 25 grudnia

 

Dlaczego nam to wszystko przemycono? przede wszystkim aby nas przekierować niczym semafor na inny tor. Po drugie poddać się ich magii ich bogów (demonów, upadłych).

Znalazłem ciekawą stronę. Nie siląc się na tłumaczenie prosto z translatora:

Chrześcijański Babilonizm:

dwababylos

Członek kościoła wskazał na krzyżu na okładce Biblii dokonywałem jeden dzień, i zapytał: “Wiesz, co to oznacza?”

“Ofiara Jezusa?” Powiedziałem.

“Nie,” powiedział. “To, co Kościół katolicki chce myśleć. Jest to wstępna boga pogańskiego Tamuz. Kościół katolicki korzysta z niego, aby utrzymać przy życiu pogaństwo, a ludzie są oszukiwani do myślenia, że ​​to chrześcijaństwo. ”

Błogosław mu serce.

Mamy wielebny Alexander Hislop, kościół z czasów wiktoriańskich Szkocji ministra i jego książki Dwa Babilony lub Papieski Uwielbienie Okazały się kult Nimrod i jego żona, aby podziękować za regularne cofanie się tych rzeczy. 1

Argument Hislop, w sprowadzała się, że katolicyzm nie jest tak naprawdę chrześcijańskie, ale melanżem znaków i symboli od starożytnego Babilonu, z chrześcijańską, ale cienką okleiną nad nimi. Twierdził, że Konstantyn, pierwszy chrześcijański cesarz , naprawdę nie chciał porzucić pogaństwa, więc on przemianował znaki pogańskie z nazwami chrześcijańskich i pogańskich uroczystości obchodzone jako zdarzenia chrześcijańskich. Stanowi to (między innymi) dlaczego katolicyzm czci Maryję i Jezusa, a nie Jezusa sama Maryja jest babiloński Semiramis, -rJezus syn Tammuza rodzaj bogini pogańskiej i syna.

Dwa Babilony jest mądry, przez które nie chcę powiedzieć, że Hisslop to wszystko wykonane. Zdarzały się wpływy innych kultur, zarówno judaizmu i chrześcijaństwa. Stary Testament mówi, że babiloński, egipski, asyryjskiego, i kultura pogańska pozostawił ślady w wierze żydowskiej; Faryzeuszy Judaizm był jedną z reakcji na to. Post-apostolską, możemy zauważyć, że Adwentyści królewskie wypowiedzi Konstantyna w praktyce chrześcijańskiej miał wpływ sankcjonowania silną hierarchię kościelną, co prowadzi do pewnych zmian doktrynalnych, że niefortunne utrzymują się do dziś. Istnieją również dowody, że to wczesne chrześcijaństwo było w czasach zbyt dobry w przekraczaniu linii kultury: że misjonarze syncretized istniejących praktyk kulturowych, aby chrześcijaństwo bardziej atrakcyjne.
http://spectrummagazine.org/article/column/2008/09/22/christian-babylonianism

 

 

Jest jeszcze w tym wszystkim jedna niejasność. Otóż wg mnie Nimrod był kimś w rodzaju upadłego anioła. Jak mógł nim być jako wnuk Noego….

Jak wiemy jest plemię żmijowe. W obliczu powyższych informacji nalezy to rozumieć wręcz dosłownie o czym i mówi ten tekst:

 

http://detektywprawdy.pl/2014/10/29/od-kaina-do-chazarii/

 

Tutaj mamy brakują ogniwo. Noe człowiek święty i Nimrod pół bóg. Być może pierwsi ludzie byli czymś na kształt aniołów i w pewnym momencie to zatracili…

 

Dziękując Bogu Ojcu,  Duchowi Świętemu i Jezusowi Chrystusowi za ten trop, przestrzegam przed jakimkolwiek celebrowaniem świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiejnocy. Teraz już wiecie co oznacza być letnim chrześcijaninem.

“Poznacie Prawdę a prawa Was wyzwoli”.

 

 

za kilka godzin część II, tym razem bez mojego udziału, Będzie to bogato zaopatrzona strona którą przed chwilą znalazłem.

 

Updated: 25 grudnia 2014 — 17:46

11 komentarzy

Add a Comment
 1. Chyba już rozumiem dlaczego niektórzy wierni pozakatoliccy nie lubią wyrazu Trójca Święta na określenia naszego ziemskiego rozumienia Natury Bożej, aż tak bardzo, że negują boskość Chrystusa.

 2. Bóg jest trójjedyny a szatan go kopiuje to też działa na 3 sposoby a potem obwinia Boga jak zawsze bo jest oskarżycielem.

  1. ten kanał jest chyba syjonistyczny i nie ufam mu. Oglądam teraz i póki co mówia prawdę. Ciekawe obelisk przed Watykanem ma 4000 lat i mógł go widzieć Mojżesz…
   Czyli każdy kośćiół, budynek jest obeliskiem…

  2. super. dzięki za ten link. Tak więc Tammuz byl synem upadłego.Dobrze trafiłem.

 3. Wydaje mi się że nimrod był olbrzymem a więc “półbogiem” ze związku
  upadłych duchów i kobiet ludzkich to by tłumaczyło jego
  okropny wręcz zwierzęcy charakter oraz sukcesy w bitwach

  „A w owych czasach byli na ziemi olbrzymi, a także później(po potopie), gdy synowie(upadli) Boga zbliżali się do córek człowieczych(kobit), te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach” – Księga Rodzaju 6:4

  pozdrawiam serdecznie

  1. otóż to! ale jest gdzieś luka w tym w tym wszystkim. Nimrod był rzekomo wnukiem Noego. Tak Więc jak mógł być dzieckiem upadłego? no chyba, że żona Noego była zgwałcona co by już było sciene fiction. Mam natomiast super tekst o Nimrodzie z księgi Jaszera i za chwilę opublikuje.

 4. Kryszna, Horus, Mitra ani Dionizos nie urodzili się z dziewicy ani nie urodzili się 25 grudnia – to jakiś dziwny internetowy mit

 5. Horus=Horon jak i większość zrodzona z dziewicy. Jeszcze ciekawe źródło to Zaginiona księga Enki i pojedynek Horona z Satu. – Asta pobrała
  nasienie życia z fallusa Asara. I zapłodniła się sama, aby urodzić Asarowi dziedzica i mściciela. Do Enki i jego synów….
  Śmiesznie to brzmi ale to teksty z tabliczek Sumeryjskich skąd wzięło sie wiele religii itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: