Zainteresowanych akcją obalenia królowej niebios odsyłam tutaj:

http://jezuskrolempolski.pl/detronizacja-zwierzchnosci-krolowej-niebios/

 

 

O godzinie 20.00 dzisiaj po raz trzeci modlimy się o detronizację królowej Niebios. Musimy w końcu zrozumieć, że pokonano nas Słowian nie militarnie, ale siłami mocy demonicznych od roku 1656.

Odkryłem to po 25 latach walki o zmiany standardów w Polsce. Popierając przez 25 lat partię Korwina pragnąłem zmiany nie tylko w sferze finansów, ale także zmiany mentalnej, mentalności SBecko socjalistycznej. Niestety nie da się wygrać tej wojny poprzez politykę. Dopiero w tym roku to odkryłem. Można się bawić w prawicę – lewicę i niszczyć swoje zdrowie, kiedy i tak ostatnie słowo należy do Boga i to Jego trzeba prosić o zdetronizowanie królowej Niebios. Nie da się tego zrobić przy pomocy interwencji militarnej czy politycznej.. Nie ta kolejność.

Przypominam historię tego tropu:

 

http://detektywprawdy.pl/2014/11/15/tej-sily-juz-nic-nie-powstrzyma/

 

Dziś uświadomiłem sobie to, co między wierszami pisałem wiele razy. Musimy wiedzieć więc, że:

 

POLSKA JEST TWOREM SZTUCZNYM TAK SAMO JAK OBECNY IZRAEL.

Zobaczmy co mówi nam o naszej historii sama wikipedia:

Wydarzeniem, które stanowiło pierwszy krok na drodze ku powstaniu państwa polskiego, było objęcie władzy nad plemieniem Polan przez ród Piastów. Nastąpiło to w nieznanych okolicznościach i czasie, najprawdopodobniej jednak w drugiej połowie IX wieku.

Mieszko I objął rządy w państwie Polan przed 963 i panował do 992. W 965 zawarł on sojusz z księciem chrześcijańskich już wówczas Czech, Bolesławem I Srogim i poślubił jego córkę Dobrawę. Najważniejszym efektem tego aliansu było przyjęcie przez Mieszka w 966 chrztu (za pośrednictwem Czech) i narzucenie religii chrześcijańskiej jego państwu (nazywanemu Polską), która umieściła je w kręgu cywilizacji łacińskiej.  wikipedia.

 

Nastąpiło to w nieznanych okolicznościach i czasie” Czy my dobrze przeczytaliśmy? w sposób nieznany? Wiemy co robiły dinozaury, wiemy że król Dawid zabrał swemu dowódcy kobietę, wiemy że Mojżesz wyprowadził Izraelitów z Egiptu, wiemy jak wyglądała arka przymierza, ale nie wiemy jak 1000 lat temu powstało państwo polskie?

Polska to twór sztuczny powstały zapewne na skutek spisku. Wcześniej były rody a Słowianie byli potęgą.

Znamienne jest wejście Polski do tzw cywilizacji łacińskiej. Czymże ona jest?

 

Cywilizacja Łacińska – w życiu publicznym obowiązuje moralność płynąca z etyki katolickiej. Cywilizacja ta jest w przeciwieństwie do pozostałych cywilizacji personalistyczna, to znaczy każdy wierzący z osobna (a nie grupowo, jak np. wierzą żydzi) doznaje łask Bożych i jest indywidualnie odpowiedzialny przed Bogiem. Tylko w cywilizacji łacińskiej powstają Narody. Poza nią rodzą się szczepy (np. indiańskie, afrykańskie), kasty (np. hinduskie), ordy (np. tatarskie), sułtanaty (np. arabskie). Polska została ukształtowana przez cywilizację łacińską, która objęła swym zasięgiem Kraj z chwilą przyjęcia przez niego Chrztu Świętego. Pierwszym widocznym dobrodziejstwem ustanowienia cywilizacji łacińskiej w Polsce było wprowadzenie pisma przez duchownych przybyłych w celach misyjnych. Byli oni jako ludzie wykształceni łącznikami pomiędzy Władcą a Papieżem czy innymi władcami, uczestniczyli w mediacjach i różnorakich poselstwach zagranicznych – pełnili rolę ambasadorów Polski. Doraźnymi konsekwencjami decyzji Mieszka było przybycie do Polski duchowieństwa, wraz z którym upowszechniła się nowa koncepcja władzy książęcej (później królewskiej), doświadczenie administracyjne oraz słowo pisane

źródło: http://www.nacjonalista.pl/2014/04/25/tomasz-jazlowski-cywilizacja-lacinska-wobec-innych-cywilizacji/

Tak na marginesie, Krwin Mikke powołuje się często na cywilizację łacińską.

Moralność Słowian została zastąpiona etyką katolicką. Jakie są tego skutki?

Dziwnym trafem dokładnie w tym samym czasie przybyli do Polski Żydzi:

 

 Żydzi w Polsce, wg źródeł historycznych pierwszymi Żydami, jacy pojawili się na ziemiach polskich, byli kupcy przybywający tu już w X w. W okresie XI-XVII w. do Polski napływała ludność żydowska uchodząca przed prześladowaniami z Zachodu, tworząc w miarę upływu czasu największe skupisko Żydów w Europie – pod koniec XV w. było ich tu 30 tys., w połowie XVII w. już 350-500 tys., a u schyłku Rzeczypospolitej ok. 800 tys. (głównie Aszkenazyjczycy).

http://portalwiedzy.onet.pl/5458,,,,zydzi_w_polsce,haslo.html

 

W roku 966 przyjęliśmy chrzest  a w 1 kwietnia  1656 roku – król Polski Jan Kazimierz w katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie złożył uroczyste śluby, w których ogłosił Matkę Boską Królową Polski. Od tego roku rozpoczęły się same Słowian niepowodzenia.

Polska została utworzona wg nakreślonych wcześniej planów Żydów i Rzymskiego duchowieństwa. Przez 700 lat nie mogli sobie z nami poradzić. Polska postSłowiańska stał się potęgą od morza do morza.

Skoro przez 700lat nie mogli zdławić naszych wspaniałych cech i mentalności, to zmienili taktykę. Ustanowili demona królową Polski. Poskutkowało natychmiast. Rozpoczęły się rozbiory.

 

Dlatego tez zapraszam do wspólnych modlitw piątkowych, wszystkich którym zależy na zmianie oblicza Polski. Oblicza nie tylko materialnego ale duchowego. To Jezus jest Królem Polski a nie żaden demon. Jezus jest królem nowonarodzonych.

 

Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich”.