Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Nephilimsów nie ma?

Updated: 19 listopada 2014 — 09:55

8 komentarzy

Add a Comment
 1. Autor nagina rzeczywistość.
  1. Logika nie ma tutaj nic do rzeczy. W zależności od faktów jakie znamy, tworzymy logiczne i racjonalne tłumaczenia. Tutaj rozchodzi się raczej o fakty jakie przyjmujemy do wiadomości.
  2. Zawarciem Małżeństwa ważnego w oczach Boga wg Biblii jest pierwszy stosunek seksualny kobiety i mężczyzny. Dlatego gwałciciela, jeśli rodzina kobiety lub ona sama nie chcą go za męża, karze się śmiercią, aby kobieta była zdolna do małżeństwa z osobą którą chce. Bóg zakazał Izraelitom, brania żon spoza swego ludu, Salomon wielokrotnie złamał ten zakaz, ale w oczach Boga małżeństwa te były ważne, tylko sprzeczne z poleceniem Boga.
  3. Nie można sugerować się tłumaczeniami hebrajskimi – które są tłumaczeniami aramejskimi. Jedynie tekst grecki jest językiem oryginalnym Biblii.
  4. Termin Synów Bożych, odnoszących się do Królów Izraelskich czy do Izraelitów, ma swoje logiczne powiązanie. Otóż Izraelici byli i są ludem Boga, a zatem automatycznie zostali wyróżnienie przez Stwórcę, na tle ludzkości jako Synowie Boga, tym bardziej królowie Izraela zostali tak określni. Nigdzie w Biblii ludzkość jako całość nie są określani jako Synowie Boży. Otóż Isus w ewangeliach powiedział w jaki sposób ludzie mogą zostać nazwani Synami Bożymi:
  “(9) Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.” Mat. 5

  Otóż w zamiarze Boga, Izraelici jak i ich królowie mieli czynić pokój na ziemi. Nauczać ludzkości pokojowego życia. To przez Izrael w proroctwach cała ludzkość ma powrócić do Stwórcy.

  Księga Rodzaju tak określa potomków Seta:
  “(2) Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni.

  (3) Adam żył dwieście trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set.” Ks. Rodz. 5

  Czyli księga rodzaju pisze jasno, że potomkowie Seta to ludzie. Czyli były to także córki ludzkie.

  5. Otóż jeśli z małżeństw córek ludzkich i Synów Bożych rodzili się giganci, czyli “ludzie” o ogromnym wzroście z gigantyczną siłą, to logiczne jest, że DNA ludzkości zostało skażone, przez Aniołów. Zobaczmy na rozdz. 6 ks. Rodzaju:
  “(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki,

  (2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

  (3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.

  (4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

  (5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

  (6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim.

  (7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

  (8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

  (9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.”

  Otóż z kontekstu tego rodzaju wynika jasno, od kiedy Aniołowie, zaczęli obcować z kobietami, Bóg wpierw skrócił życie ludzkości do 120 lat. Potem gdy potomkowie tych związków, giganci nauczali ludzkość grzechu, Bóg postanowił zniszczyć ludzkość. A skąd wiadomo, że giganci nauczali tego ludzkość.

  Otóż Zobaczmy wersety 4 i 5. W 4 pisze, że giganci byli mocarzami, a co robią mocarze??? Narzucają swoją wolę, nauczają grzechu. Isus zresztą tak pisał o mocarzach:
  25) A Isus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.

  (26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego?

  (27) A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.

  (28) A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.

  (29) Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi?

  (30) Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza.” Mat 12
  czy:
  “(23) I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach: Jak może szatan szatana wypędzać?

  (24) Jeśliby królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać.

  (25) A jeśliby dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.

  (26) I jeśliby szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec.

  (27) Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi.”Mr 3

  Zobaczmy Isus określa demony mianem mocarza. Giganci są określani jako mocarze. Demony i Giganci nauczają ludzkość grzechu. Demony i Giganci śą potomkami upadłych.

  6. Autor przedstawia katolicką interpretacje “Synów Bożych” i gigantów. Można poczytać to w komentarzach w Biblii Tysiąclecia. Otóż oto jak wyglądała moja dyskusja z dwoma katolikami: Maximus Minimus i Rethel:
  http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?p=349888#349888 (w tym temacie sa az cztery strony). Obydwaj upierają się, że Wielka Nierządnica to: Mekka. Obydwu udowodniłem, że ich teoria to brednie. O ile Maximus Minimus zachował poziom kultury wysoki, to Rethel nie używał argumentów tylko względem mnie epitetów i pomówień. Moim zdaniem, upór obydwu pomimo braku argumentów, tłumaczyć należy chronieniem wysokiej rangi funkcjonariuszy kościoła oraz zbrodniczej działalności Kościoła na przestrzeni wieków.
  A ten autor broni, katolickiej interpretacji, Synów Bożych. I nie ma co się nabierać, na stare poglądy w nowym opakowaniu.

 2. no niestety w niektórych kwestiach się nie zgodzę. Z 6 rozdziału księgi rodzaju ewidetnie można wywnioskować że giganci to dzieci córek ludzkich i synów Bożych.
  czemu autor filmu zaprzecza.

  oto ten fragment:

  A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach

  Ta część księgi opisuje czasy życia Noego i zepsucia rodzaju ludzkiego.

  Więc okreslenie “w owych czasach” dotyczy właśnie tego okresu przed potopem.
  Co można odczytać w ten sposób:

  A w owych czasach byli na ziemi giganci, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach

  celowo pominołem “a także później”

  Gdyż autor filmu zadaje pytanie skąd wzieli się olbrzymi po potopie.

  Otoż stwierdzenie że w owych czasach byli na ziemi giganci (jako efekt współżycia synów Bozych z córkami ziemskimi) dotyczy czasu przed potopem natomiast stwierdzenie ” a także później” – czyli nie w owych czasach (po potopie) też byli giganci na ziemi jako efekt współżycia synów Bożych z córkami ziemskimi. Stąd w bibli olbrzymi po potopie. Po potopie ponownie doszło do współzycia córek ziemskich z synami Bożymi z tym że w mniejszyj skali.
  Ja tak to rozumiem:
  w owych czasach – czyli w czasach nowego, zepsucia rodzaju ludzkiego czyli w czasach potopu.
  a także później- czyli po tym czasie.
  Stąd m.in. ród anakitów opisany w czasach po potopowych.

  Autor filmu twierdzi że synowie Boga to potomkowie Seta i Kaina.
  Skoro byli oni obaj synami Adama o normalnych rozmiarach dlaczego ich potomstwo miałoby być olbrzymami?
  To się nie czyma kupy

 3. Moim zdaniem z powyższego framgmentu ( w owyższym poście) nie jest problem do roztrzygnięcia skąd olbrzymy wzięły się po potopie ale kim są synowie Boży- ja obsatwiam że zbuntowanymi aniołami. A odnośnie jeszcze małżeństwa bo autor zaczoł prawić wywody o braniu sobie za żony a argumentował to tak jak wygląda to obecnie czyli formalizowanie związków małżenskich w jakiś instytucjach. Otóż w tamtych czasach najprawdopodobniej niezawierano małżeństw tak jak dziś przed jakimś kaplanem, urzędnikiem czy starszym zboru. Zawieranie małżeństwa w czasach biblijnych nie wyglądało tak jak w obecnej kulturze, kiedyś małżenstwo nie było instytucją prawną jak obecnie. Wyglądało to raczej jak mężczyzna wybiera sobie kobietę (raczej za jej zgodą) i brał ją sobie jako żonę ale bęz jakikolwiek ceremoni. Była to najprawdopodobniej relacja między kobietą i męszczyzną najprawdopodobniej zaczynająca się od pierwszego współzycia – w każdym razie małżeństwo to dyskusja na osobny temat. Chciałem jedynie pokazać że autor filmu źle to argumentuje wywodząć się w filmie podając obecną prawną definicję małżeństwa.

 4. Znalezione na… WP

  Szokujące wyznanie piłkarza FC Zurych wstrząsnęło Szwajcarią. Gilles Yapi-Yapo, 46-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej, zdradził, że przez wiele lat był członkiem groźnej sekty.

  Dzięki futbolowi szybko zdobyłem sławę i wielkie pieniądze. Wszystko skończyło się, gdy doznałem poważnej kontuzji. Wpadłem w depresję, miałem nawet myśli samobójcze. Wtedy znajomy wprowadził mnie w świat okultyzmu. Wierzyłem, że sekta pomoże mi wrócić do dawnego życia. Jednak przez dwa lata oszukali mnie na 250 tysięcy franków. Otrząsnąłem się dopiero wtedy, gdy powiedziano mi, że muszę złożyć w ofierze własnego syna… – wspomina Yapi-Yapo.

  Zawodnikowi udało się wyrwać z sekty i wrócić do futbolu. Piłkarz przez kilka sezonów należał do wyróżniających się graczy ligi szwajcarskiej. Niestety, kilka dni temu doznał poważnej kontuzji kolana, która może nawet zakończyć karierę 32-latka.

  Źródło: Olimpik/x-news

 5. Witam
  Myślę, że większość oglądała ten wykład, ale warto w tym temacie go ponownie obejrzeć.
  Pierwsza część filmu poświęcona jest mistyfikacji związanej z UFO, dlatego spokojnie można to pominąć i zacząć od 59 min 40 sek. gdzie zaczyna się temat nefilimów (oczywiście na podstawie Biblii), a wykładzik jest naprawdę bardzo ciekawy. Zresztą sami sprawdźcie i porównajcie argumenty obu panów.

  Chuck Missler – Powrót Nefilimów

 6. Z tym 6 rozdziałem to kompletny bezsens. Rozumiem, że ten lud kaina (czyli według autora filmiku, synowie boży) to nigdy kobiet nie mieli? I dopiero po jakimś czasie się dowiedzili o tym? To jak się rozmnażali w cześniej> jaja znosili?>

 7. Biblijne Bestie – cały film. Lektor PL https://youtu.be/Uccm3urkalg.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: