Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Teoria przerwy – Chuck Missler

“Proponowany przeze mnie film jest niezwykłym skarbem zawierającym tajemnice ludzkości, planety Ziemia, a może i całego Wszechświata. Oczywiście dla wielu stanie się on argumentem o miliardach lat trwania kosmosu, jednak nie o to chodzi w tym wykładzie. Chuck Missler jest genialnym wykładowcą Biblii, ale i znawcą najnowszych osiągnięć naukowych z takich dziedzin jak mechanika kwantowa, fizyka, matematyka i biologia. Wykład ten jest niebywały pod wieloma względami. Zawiera teorie o wielowymiarowości naszej rzeczywistości. Jest niezwykłym wkładem w wiedzę o aniołach i Stwórcy, o sytuacji w jakiej znalazła się ludzość. Mając to wszystko na uwadze należy wspomnieć o badaniach tzw. istot ufo. Wszystko wskazuje, że siły stojące za nimi to moce pochodzące od potężnej inteligencji chcącej kolejny raz w historii ludzkości zawładnąć nami dla sobie tylko znanego celu. Wszyscy którzy z uwagą obejrzą ten znakomity wykład stwierdzą zapewne, że świat jest jeszcze bardziej niezwykły niż podejrzewaliśmy do tej pory. Wiele wskazuje na to, że jesteśmy utrzymywanymi przez pewne grupy i specyficzne siły kosmiczne w niewiedzy, a to powoduje, iż spora część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy ze skarbu jaki znajduje się wewnątrz innowymiarowej księgi, zwanej Pismem Świętym ! Opisuje ona ukrytym (alchemicznym) językiem tajemnice świata od jego założenia !
Aż do wieku XI tłumaczono i kopiowano księgi Pisma Świętego bez ingerencji ze strony Magisterium Kościoła. Dopiero w związku z pojawiającymi się średniowiecznymi ruchami heretyckimi katarów, waldensów i albigensów pod koniec XII i w XIII wieku wprowadzono ograniczenia w posługiwaniu się przekładami biblijnymi na języki narodowe. Nieufnie patrzono również na prywatną lekturę Biblii w obawie przed niewłaściwymi interpretacjami. Zastrzeżenia te nie były jednak powszechne i dotyczyły pewnych terenów Francji, Aragonii i Hiszpanii. W XIV wieku podobne obostrzenia pojawiły się lokalnie w Niemczech, a na początku XV w Anglii w związku z rozpowszechnianym tłumaczeniem Biblii przez Jana Wiklifa zmarłego w 1384roku. Po wynalezieniu druku, jeszcze w XV wieku pojawiło się wiele wydań Biblii po łacinie oraz w językach narodowych.
Pismo Święte nic nie mówi o przerwach w tygodniowym cyklu stworzenia. Wielu chrześcijan sugeruje istnienie “specjalnej” przerwy pomiędzy narracją Ks. Rozdzaju 1,1 a Rodzaju 1,2. Osoby te niewłaściwie tłumaczą Księgę Rodzaju 1,2 „Ziemia zaś stała się bezładem i pustkowiem […]”. Podejście to określamy jako teorię przerwy czasowej. Jej zwolennicy utrzymują, że Bóg musiał do pewnego stopnia osądzić Ziemię jeszcze przed uczynieniem Adama i Ewy. Ponieważ słowo użyte w Księdze Wyjścia 20,11 to „uczynił” (asah), a nie: „stworzył” (bara), dlatego Księga Rodzaju od wersetu Rdz 1,2 jest przez nich traktowana jako odnowienie Ziemi, a nie jej pierwotne Stworzenie. Jednakże Watson wymienia szereg wersetów, gdzie „stworzone” i „uczynione” są słowami używanymi zamiennie. Na przykład Księga Rodzaju 1,31 – „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił” odnosi się do aktu stworzenia z Księgi Rodzaju 1,1, 1,21 i 1,27. Różnica akcentów znaczeniowych tych dwóch słów nie świadczy o różnych mechanizmach, jakimi Wszechmocny posłużył się przy powołaniu naszego świata do istnienia. Tak więc nie ma biblijnych podstaw dla umieszczania przerwy czasowej pomiędzy pierwszym a drugim wersetem w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Widać tu jedynie, że ktoś na siłę szuka sposobu pogodzenia dwóch diametralnie różnych światopoglądów. Sugestia, że pomiędzy Rdz 1,1 a Rdz 1,2 coś mogło potoczyć się niezgodnie z Bożym zamysłem, jest niespójna z Księgą Izajasza 45,18, która stwierdza, że Pan: „Stworzyciel nieba […] ukształtował i wykończył ziemię […], nie stworzył jej bezładną, lecz przysposobił na mieszkanie”. Cytat ten pokazuje, że jasno określonym Bożym celem było stworzenie świata, aby mógł w nim zamieszkać uczyniony na Jego obraz człowiek. Teoria przerwy pojawiła się w przypisach do Scofield Reference Bibie, najpierw w 1909, a następnie w 1917 roku, kiedy ewolucjonistyczne myślenie rozpowszechniło się już na szerszą skalę. Teologicznie staje ona przed problemem fundamentalnej natury. Według tej koncepcji przeżycie silniejszych oraz śmierć słabszych wskutek użycia wobec nich przemocy musiałoby istnieć przez miliony lat przed pojawieniem się Adama i Ewy. Zainteresowani tym tematem mogą znaleźć świetną krytykę teorii przerwy w publikacji autorstwa Westona Fieldsa.)”

z opisu filmu

 

 

 

 

Zwróćmy uwagę na szczerość tego wykładowcy notabene pro Izraelskiego, który powiedział że “cały świat żydowski posługiwał się od III wieku p.n. e językiem greckim i czytano wówczas Septuaginte, Żydzi niekoniecznie znali hebrajski” Oczywiście zapewne mówiono na Jezusa “Isus”, ale my możemy posługiwać się imieniem Jezus czy jak to niektórzy chcą Jehoszua.

 

Potwierdzam także to co mówi Chuck na temat Septuaginty – jest niesamowicie dokładna. Czytam ja od jakiegoś czasu i jestem pod wrażeniem.

 

 

Updated: 24 września 2014 — 22:06

6 komentarzy

Add a Comment
 1. Który polski przekład oceniasz jako najlepszy? Wyjąwszy wersję “Mesjańską” 🙂

  1. Septuagintę i King James. NT często czytam w Poznańskiej. Niesamowite różnice. Poznańska nadaje sie na osobny tekst.

  2. Polecam dla NT – Uwspółcześnioną Biblię Gdańską.

   1. Nie mylić z Nową Biblią Gdańską, która jest praktycznie nowym przekładem na podstawie Biblii Gdańskiej.
    Uwspółcześniona Biblia Gdańska w stosunku do BG ma zmienioną archaiczną gramatykę i słownictwo wydania z 1632r.

 2. Podobno najlepsza biblia to biblia króla Jakuba, przynajmniej tak wynika z wykładu pt ”Zmieniając słowo”

 3. Szkoda czasu na ten nonsens.

  Problem polega na tym, że nie posiadamy ani jednej kopii ST w języku hebrajskim.

  A Missler podaje nam znaczenie skażonej poważnie przez masoretów translacji z Septuaginty, czyli Kodeksu
  Leningradzkiego z roku 1008 n.e.

  1: 2 Ale ziemia była nieładna i niewyposażona, a ciemność istniała nad głębią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wody.

  Tak brzmi mój przekład z angielskiej wersji Septuaginty, z roku 285 p.n.e.

  Nic tutaj nie wskazuje na jakąkolwiek przerwę.

  Czyli ekspert w hebrajskim nie jest potrzebny do Septuaginty, która jest po grecku.

  To tak, jakbym chciał tłumaczyć z niemieckiego, którego nie znam.

  Missler ma bardzo złą opinię z tego powodu i ja jego także nie traktuję poważnie.

  W ogóle unikam ludzi, którzy tłumaczą zamiast z Septuaginty, ze skażonych tekstów masoreckich, wrogów Boga i Biblii.

  http://galatiansfour.blogspot.com.au/2010/08/christians-discerning-truth-about-chuck.html [EN]

  Jeden z najbardziej podejrzanych fałszywych proroków i pastorów w świecie zachodnim. Zapowiadał rok 2000 oraz propagował czy propaguje nadal kod biblijny, oparty oczywiście na tekstach masoreckich, ponieważ innych… nie ma!

  Dowodów jest mnóstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: