Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Sposoby na okazywanie Jego miłości

Tłumaczył Łukasz z Forum-Chrześcijan

 

Jeżeli będziecie się darzyć wzajemną miłością, wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami.” J. 13:35

 

 

Miłość od Boga nie jest nasza; To Jego życie przebłyskuje przez nas. Więc zanim zaczniemy dzień, módlmy się, aby Bóg napełnił nas Jego miłością i prowadził nas w sposób, który będzie oddawał Mu cześć i błogosławił Jego lud. Pamiętaj, że to Jego doskonała miłość, a nie nasza skończona miłość, jest tą która otwiera serca i zmienia życie.

Oto tylko kilka z możliwości, które On daje mi w ciągu tygodnia (zawsze mnie uszczęśliwiając):

Pozdrawiam znajome postacie ze sklepu i personel biurowy po imieniu.

Poszukuje możliwości prostych stwierdzeń, takich jak “Dziękuję Bogu za dzisiejszy deszcz.”

Jeśli czekasz w kolejce i zobaczysz mamę z małymi dziećmi (lub osoby w podeszłym wieku, którzy mogą potrzebować pomocy), zaprosić ich, aby przeszli przed ciebie w kolejce. To niesamowite, jak bardzo niektórzy ludzie doceniają, taką maleńką rzecz! To często prowadzi do rozmów, które pozwalają nam wspomnieć o naszym Panu i Jego trosce o nas.

Otwieraj drzwi wszystkim, którzy mogą potrzebować pomocy.

Ofiaruj modlitwę za każdego: obcych, kelnerki, przyjaciół, itp. – którzy wydają się być zmęczeni, znużeni, ranni lub w jakiejś potrzebie.

Niech radość i wdzięczność w sercu, będzie widoczna dla wszystkich. Bóg będzie wykorzystywać te możliwości do swoich własnych wspaniałych celów.

Pamiętaj:
“… bo miłość Boga przepełnia nasze serca za sprawą Ducha Świętego, którym nas Bóg obdarzył.”
Rz 5:5

“Kto kocha – jest cierpliwy i pełen dobroci, kto kocha – nie zazdrości, nie chełpi się, nie unosi pychą,
jest zawsze taktowny, nie szuka własnej korzyści, nie wybucha gniewem, swych krzywd nie dochodzi,
nie cieszy się z niesprawiedliwości, tylko razem z innymi raduje się z prawdy. Kto kocha – każdego ochrania, każdemu wierzy, każdemu ufa, każdego cierpliwie znosi.
Miłość nigdy nie przemija. Choć stracą swój sens proroctwa, ustanie dar języków, wiedza utraci znaczenie.”
1 Kor 13:4-8

Jeśli masz sugestie, które mogłyby zachęcić naszych czytelników, podziel się nimi z nami.

www.shepherd.to/Victory/prayer/daily-witness.html

Updated: 12 września 2014 — 17:18

1 Comment

Add a Comment
  1. Tak proste ,a tak często zapominane w tych czasach. “Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”.
    Ja osobiśie odczuwam wiele radości, gdy mogę pomóc drugiej osobie bezinteresownie choćby jak przytoczyłeś Piotrze otwarciem drzwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: