Tłumaczył Łukasz z Forum-Chrześcijan

 

Jeżeli będziecie się darzyć wzajemną miłością, wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami.” J. 13:35

 

 

Miłość od Boga nie jest nasza; To Jego życie przebłyskuje przez nas. Więc zanim zaczniemy dzień, módlmy się, aby Bóg napełnił nas Jego miłością i prowadził nas w sposób, który będzie oddawał Mu cześć i błogosławił Jego lud. Pamiętaj, że to Jego doskonała miłość, a nie nasza skończona miłość, jest tą która otwiera serca i zmienia życie.

Oto tylko kilka z możliwości, które On daje mi w ciągu tygodnia (zawsze mnie uszczęśliwiając):

Pozdrawiam znajome postacie ze sklepu i personel biurowy po imieniu.

Poszukuje możliwości prostych stwierdzeń, takich jak “Dziękuję Bogu za dzisiejszy deszcz.”

Jeśli czekasz w kolejce i zobaczysz mamę z małymi dziećmi (lub osoby w podeszłym wieku, którzy mogą potrzebować pomocy), zaprosić ich, aby przeszli przed ciebie w kolejce. To niesamowite, jak bardzo niektórzy ludzie doceniają, taką maleńką rzecz! To często prowadzi do rozmów, które pozwalają nam wspomnieć o naszym Panu i Jego trosce o nas.

Otwieraj drzwi wszystkim, którzy mogą potrzebować pomocy.

Ofiaruj modlitwę za każdego: obcych, kelnerki, przyjaciół, itp. – którzy wydają się być zmęczeni, znużeni, ranni lub w jakiejś potrzebie.

Niech radość i wdzięczność w sercu, będzie widoczna dla wszystkich. Bóg będzie wykorzystywać te możliwości do swoich własnych wspaniałych celów.

Pamiętaj:
“… bo miłość Boga przepełnia nasze serca za sprawą Ducha Świętego, którym nas Bóg obdarzył.”
Rz 5:5

“Kto kocha – jest cierpliwy i pełen dobroci, kto kocha – nie zazdrości, nie chełpi się, nie unosi pychą,
jest zawsze taktowny, nie szuka własnej korzyści, nie wybucha gniewem, swych krzywd nie dochodzi,
nie cieszy się z niesprawiedliwości, tylko razem z innymi raduje się z prawdy. Kto kocha – każdego ochrania, każdemu wierzy, każdemu ufa, każdego cierpliwie znosi.
Miłość nigdy nie przemija. Choć stracą swój sens proroctwa, ustanie dar języków, wiedza utraci znaczenie.”
1 Kor 13:4-8

Jeśli masz sugestie, które mogłyby zachęcić naszych czytelników, podziel się nimi z nami.

www.shepherd.to/Victory/prayer/daily-witness.html