Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Dziesięcina – czy należy ją nadal oddawać

Tym razem nie będę pisał na ten temat tekstu. Umieszczę same cytaty z Biblii a Wy sami zdecydujcie.

Ten wpis z cytatami dedykuje: skąpcom, zainteresowanym Biblią, chrześcijanom  zainteresowanym powodzeniem, badaczom Biblii.

Nie jestem żadnym pastorem, nie jestem w żadnej denominacji i nie chce od nikogo z Was żadnych pieniędzy. Dziękować Bogu, Bóg Ojciec mi sprzyja.

 

Poniżej cytaty z Biblii o dziesięcinie:

 

Ks. Rodzaju

(22) Ten zaś kamień, który postawiłem jako stelę, będzie domem Boga. Z wszystkiego, co mi dasz, będę Ci składał w ofierze dziesięcinę.

 

Ks. Kapłańska

(30) Każda dziesięcina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owoców drzewa należy do Pana, jest rzeczą poświęconą dla Pana.

(Ks. Kapłańska 27:30,) (31) Jeżeli kto chce wykupić część swej dziesięciny, to doda do niej jedną piątą.

(Ks. Kapłańska 27:31, ) (32) Każda dziesięcina z bydła większego lub mniejszego, które przechodzi pod laską pasterską, jest rzeczą poświęconą dla Pana.

(Ks. Kapłańska 27:32, )

Ks. Liczb

(21) Oto oddaję lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izraelitów w zamian za służbę, jaką pełnią w Namiocie Spotkania.

(Ks. Liczb 18:21, ) (24) lecz dałem im jako dziedzictwo dziesięciny, które Izraelici przynoszą Panu w ofierze. Dlatego też o nich powiedziałem, że nie otrzymają dziedzictwa pośród Izraelitów.

(Ks. Liczb 18:24,) (26) Tak przemów do lewitów i powiedz im: Gdy przyjmujecie dziesięciny od Izraelitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część macie odłożyć na ofiarę dla Pana.

(Ks. Liczb 18:26, ) (28) Winniście również i wy składać Panu ofiarę z waszych dziesięcin, które odbieracie od Izraelitów. Oddacie to, coście winni ofiarować Panu, kapłanowi Aaronowi.

(Ks. Liczb 18:28, )

Ks. Powt. Prawa

(6) tam zaniesiecie wasze całopalenia, krwawe ofiary, dziesięciny, ofiary waszej ręki, to, coście ślubowali, i wasze ofiary dobrowolne oraz pierworodne z większego lub mniejszego bydła.

(Ks. Powt. Prawa 12:6, ) (11) Gdy wybierze sobie Pan, Bóg wasz, miejsce na mieszkanie dla imienia swego, tam zaniesiecie wszystko, co ja wam dziś nakazuję: całopalenia, ofiary krwawe, dziesięciny, dary waszych rąk, wszystko, co przeznaczycie ślubem dla Pana.

(Ks. Powt. Prawa 12:11, ) (17) Nie będziesz spożywał w obrębie swych murów dziesięcin ze zboża twego, z moszczu, oliwy, pierworodnych z bydła i trzody ani wszystkiego, coś ślubował Panu, Bogu swemu, ani ofiar dobrowolnych, ani darów z twej ręki,

(Ks. Powt. Prawa 12:17, ) (22) Złożysz dziesięcinę z plonu wszelkiego nasienia, z tego, co rokrocznie ziemia rodzi.

(Ks. Powt. Prawa 14:22, ) (23) Będziesz spożywał w obliczu Pana, Boga swego – na miejscu, które sobie obierze na mieszkanie dla imienia swojego – dziesięcinę z twego zboża, moszczu i oliwy, pierworodne z bydła i trzody, byś po wszystkie dni nauczył się bać Pana, Boga swego.

(Ks. Powt. Prawa 14:23, ) (25) zamienisz dziesięcinę na srebro, weźmiesz srebro w sakiewce do ręki i pójdziesz na miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg twój.

(Ks. Powt. Prawa 14:25, ) (28) Pod koniec trzech lat odłożysz wszystkie dziesięciny z plonu trzeciego roku i zostawisz w twych bramach.

(Ks. Powt. Prawa 14:28, ) (12) Gdy w trzecim roku – roku dziesięciny – zakończysz oddawanie wszystkich dziesięcin ze zbiorów, gdy oddasz je lewicie, obcemu, sierocie i wdowie, aby jedli do syta w twoich murach,

(Ks. Powt. Prawa 26:12, )

1 Ks. Samuela

(15) Zasiewy wasze i winnice obciąży dziesięciną i odda ją swoim dworzanom i sługom.

(1 Ks. Samuela 8:15,) (17) Nałoży dziesięcinę na trzodę waszą, wy zaś będziecie jego sługami.

(1 Ks. Samuela 8:17,)

2 Ks. Kronik

(5) Skoro tylko rozszedł się ten rozkaz, ofiarowali Izraelici pierwociny zboża, moszczu, oliwy i miodu oraz wszelkich ziemiopłodów i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego.

(2 Ks. Kronik 31:5,) (6) Izraelici i potomkowie Judy, którzy mieszkali w miastach judzkich, dostarczyli dziesięcinę z wołów i owiec, oraz dziesięcinę z darów poświęconych Panu, ich Bogu. Składali to wszystko na stosy.

(2 Ks. Kronik 31:6,) (12) wnieśli tam świętą daninę, to jest dziesięcinę i rzeczy święte. Przełożonym nad nimi został lewita Konaniasz i jego brat Szimei, jako drugi,

(2 Ks. Kronik 31:12, )

Ks. Nehemiasza

(38) Następnie, wybór przemiałów naszych, czyli świadczeń naszych, i wybór owocu wszelkiego rodzaju drzew, moszczu i oliwy przyniesiemy kapłanom do składnic domu Boga naszego; a dziesięcinę z ziemi naszej – lewitom; są to ci lewici, którzy pobierają dziesięcinę we wszystkich miastach wyznających naszą wia

(Ks. Nehemiasza 10:38, ) (39) I kapłan, potomek Aarona, będzie z lewitami, gdy oni będą pobierać dziesięcinę; a lewici odniosą dziesięcinę dziesięciny do składnic skarbca domu Boga naszego;

(Ks. Nehemiasza 10:39, ) (44) W owym czasie ustanowiono mężów nad składnicami dla zapasów: dla świętych darów pierwocin, dziesięcin, aby w nich zbierali z posiadłości miejskich udziały prawem nałożone na korzyść kapłanów i lewitów; Juda bowiem miał radość z kapłanów i lewitów, pełniących służbę.

(Ks. Nehemiasza 12:44, ) (5) urządził dla niego obszerną komnatę; dawniej składano tam ofiarę pokarmową, kadzidło, sprzęty i dziesięcinę zboża, moszczu i oliwy, przydział lewitów, śpiewaków i odźwiernych oraz świadczenia dla kapłanów.

(Ks. Nehemiasza 13:5, ) (12) A cały Juda przyniósł do składnic dziesięcinę ze zboża, moszczu i oliwy.

(Ks. Nehemiasza 13:12, )

Ks. Tobiasza (w)

(6) Ale ja pielgrzymowałem często zupełnie sam na święta do Jerozolimy, jak jest przepisane w nakazie wiekuistym dla całego Izraela. Spieszyłem do Jerozolimy z pierwocinami owoców i zwierząt, z dziesięciną bydła i z pierwszą wełną owiec.

(Ks. Tobiasza (w) 1:6, ) (7) Dawałem to kapłanom, synom Aarona, na ołtarz. Synom zaś Lewiego, pełniącym swą służbę w Jerozolimie, dawałem dziesięciny ze zboża, wina, oliwy, jak również z drzewa granatu, z figowego i z innych drzew owocowych. Tę drugą dziesięcinę płaciłem w pieniądzach przez sześć lat. Szedłem tam i składałem ją co roku w Jerozolimie.

(Ks. Tobiasza (w) 1:7, ) (8) Trzecią dziesięcinę dawałem sierotom, wdowom i prozelitom, którzy należeli do synów Izraela. Przynosiłem im ją i dawałem co trzeci rok. Myśmy ją jedli stosownie do podanego w Prawie Mojżeszowym przepisu i stosownie do zaleceń Debory, matki Ananiela, mojego ojca, ponieważ ojciec mój umarł pozostawiając mnie sierotą.

(Ks. Tobiasza (w) 1:8, 

Ks. Judyty (w)

(13) Nawet uchwalili spożywać w całości pierwociny zbóż i dziesięciny z wina i oliwy, które poświęcone przechowywali dla kapłanów pełniących służbę przed obliczem Boga naszego w Jerozolimie, a tych rzeczy nikomu z ludu nie wolno było nawet dotykać rękami.

(Ks. Judyty (w) 11:13, 

1 Ks. Machabejska (w)

(49) Potem przynieśli kapłańskie szaty, pierwsze plony i dziesięciny, przywołali także nazirejczyków, których liczba dni już była pełna,

(1 Ks. Machabejska (w) 3:49,  (31) Jerozolima z całym swoim okręgiem będzie święta i wolna od dziesięcin i opłat.

(1 Ks. Machabejska (w) 10:31,  (35) Dalej [zrzekamy się] od tej chwili tego, co przypadało nam z dziesięcin i ceł, a także z jezior solnych i z podatku koronnego, który nam przypada. Zrzekamy się tego wszystkiego na ich korzyść.

(1 Ks. Machabejska (w) 11:35,Biblia Tysiąclecia)

Mądrość Syracha (w)

(8) Przy każdym darze twarz twoją rozpogódź i z weselem poświęć dziesięcinę!

(Mądrość Syracha (w) 35:8, 

Ks. Amosa

(4) Idźcie do Betel i grzeszcie, do Gilgal i grzeszcie więcej; przynoście co ranka ofiary wasze i co trzeci dzień dziesięciny!

(Ks. Amosa 4:4, 

Ks. Malachiasza

(8) Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach.

(Ks. Malachiasza 3:8,  (10) Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze.

(Ks. Malachiasza 3:10,

 

Ktos powie: no tak, ale to było w Starym Testamencie. W Malachiasza 3.6 mamy “ (6) Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się,

 

Nowy Testament

 

 

Ew. Mateusza

(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz pomijacie to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie opuszczać.

(Ew. Mateusza 23:23, 

Ew. Łukasza

(42) Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać.

(Ew. Łukasza 11:42 (12) Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam.

(Ew. Łukasza 18:12, 

List do Hebrajczyków

(2) Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego /łupu/. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest Króla Pokoju.

(List do Hebrajczyków 7:2, (4) Rozważcie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu.

(List do Hebrajczyków 7:4,  (5) Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają zgodnie z Prawem polecenie pobierania dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i ci wywodzą się z rodu Abrahama.

(List do Hebrajczyków 7:5, (6) Tamten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnice.

(List do Hebrajczyków 7:6, (8) Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest świadectwo, że żyje.

(List do Hebrajczyków 7:8,  (9) I jeśli się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył dziesięcinę w osobie Abrahama.

 

Updated: 10 września 2014 — 13:56

24 komentarze

Add a Comment
 1. Nie znajduję w Nowym Przymierzu nakazu płacenia dziesięciny. Natomiast z całą pewnością jest mowa o miłości oraz trosce o bliźniego, a także o tym, że ochotnego dawcę Bóg miłuje: “Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje” II Kor 9:7 Mamy więc wyraźną zachętę do tego, aby ochoczo dawać.

  1. (17) Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

 2. Jaka wielka radość płynie z dawania dziesięciny! Pomijam kwestie błogosławieństwa, którym Bóg mnie obdarza, ale świadomość tego, że to co masz nie jest Twoją zasługą tylko wszystko otrzymałeś od Boga. Skoro wszystko otrzymałeś dlaczego jest Ci tak ciężko oddać 10 %. Ludzie mają duży problem z oddawaniem dziesięciny, mi pomógł pewien wykład w którym usłyszałem, że wszystko co mam nie jest moje tylko zostało mi dane do gospodarowania tym. To zmienia perspektywę. Ciesze się, że to robię a ufność mam w Panu.

  1. Brawo!
   Choć tym razem wyjątkowo czekam na kontrargumenty poniewaz świetnie sie przygotowałem 🙂

   To może mała prowokacja 🙂 Żydzi ją dają i Bóg im błogosławi. Oczywiście mam na myśli ortodoksów a nie syjonistów

   1. Nie ma nic złego w oddawaniu dziesięciny ale staje się to złe jeśli oczekujemy tylko tego, że jeśli to będziemy robić to Bóg nam będzie błogosławił finansowo a nie z tego względu, żeby innym po prostu pomóc 😉

    1. mylisz się Kolego, w Malachiasza jest napisane aby poddac Boga próbie i oczekiwać błogosławieństwa. To co czytam o dziesięcinie w wielu książkach rozwala całkowicie moje dotychczasowe widzenie nt nie tylko dziesięciny, ale tego jak Dobry Bóg jest dla nas.

     Mal.
     (10) Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze.

     Niestety nie wszystkim to się może podobać, ale wersety biblijne są nie podważalne.

     1. „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg” (2 List św. Pawła do Koryntian 9:7).

  2. Ok. Tak jak ja mnie stać a co z osoba która się nawrócił na długo komornicze, emerytury na rękę dostaje 400 zł? Jak da dziesiecinę to ile zostanie jak z tego nie ma na podstawowe oplaty. Czy my możemy sobie kupić za pieniądze zbawienie? Chyba nie. W dziejach mamy przykład Anianiasza i co Piotr powiedział? To było twoje i mogłeś z tym zrobić co zechciales a ty sklamales Ducha…. Więc chyba Boga nie możemy za pieniądze kupić a dziesięcioma to takie kupczenie Bogiem jak w KRK.

   1. Brawo. Kto nie zna słowa ten nie zrozumie . Jeśli kto wie że laska przyszła na świat aby zbawić to co poginęło zrozumie też co znaczy że Jezus przyszedł wypełnić a w dodatku to czego my nie mogliśmy i tym samym zapłacił za nas dług i uwolnił nas od prawa – brzemienia nie do uniesienia .
    Jesteśmy z pokolenia Judy a nie Lewiego jak Hebrajczycy . Wszelkie prawo dla nich bylo w tym i dziesiecina

    1. jeśli wszelkie Prawo było tylko dla Lewiego to i także zakaz cudzołóstwa oraz kłaniania się obrazom…

 3. Polecam :Krzysztof Dubis “Czy dziesięcina jest obowiązkowa? 27stron albo: ulica prosta-nauczanie- dziesiecina czI i II tez K.Dubisa=do przemyślenia,szukajmy prawdy, bo tylko ona wypuszcza na wolność.

  1. http://www.ulicaprosta.net/pdf/dziesiecina_1_2.pdf
   Tutaj jest owy wykład Krzysztofa Dubisa, gdyby ktoś chciał poczytać.

   1. Bardzo rzetelny tekst, choć nie do końca się z nim zgadzam. Spodziewałem się tych argumentów. Natomiast takie stwierdzenie “jesli mamy płacić dziesięcinę, to powinniśmy się obrzezać” można uznać za naciąganie. Obrzezanie rozpoczęło się od Abrahama i dziesięcina zaczęła się od Abrahama. Zakon Mojżeszowy rozpoczął się od Mojżesza:-)
    Tak więc ani dziesięcina ani obrzezanie nie jest prawem mojżeszowym. Problem jest podobny do obchodzenia szabatu. I znów pojawia się Jezus z “nie przyszedłem znieść prawo lecz je wypełnić”.
    Pamiętajmy przy tym, że Kain dał złą dziesięcinę Bogu. Od tego wszystko się zaczęło. Jak to słusznie często zgodnie twierdzą zarówno krytycy jak i zwolennicy dziesięciny: my tylko jesteśmy szafarzami pieniędzy Boga.
    Adam i Ewa mieli do dyspozycji cały raj z wyjątkiem jednego drzewa. Niestety drzewo Boga (dziesiecina) wzięli dla siebie.
    Tak na zdrowy rozsądek. Oglądacie mase filmów, wykładów. Skąd one są? z protestanckich USA. Przypominam raz jeszcze, dzięki komu są gedeonitki w Polsce? dzięki ludziom z USA. Skąd mają pieniądze ludzie z USA na kręcenie filmików, programy, materiały, prąd?
    Otóż pieniądze te pochodza z dziesięciny.

    w 1998 roku kosciol u usa zgromadzil ok. 5, 2 bilionów dol
    Aż 88 proc. gospodarstw domowych wspiera darowiznami kościoły,
    http://tvn24bis.pl/informacje,187/amerykanie-daja-miliardy-na-cele-charytatywne-dla-ulgi-podatkowej,424404.html

    My spotykamy sie w internecie co jest ułamkiem wierzących. Reszta w Polsce to baptyści, adwentyści, zieloni, ewangelicy.

    Chcecie walczyć z KRK, to teraz zerknijcie ilu jest proestantów w Polsce:

    protestantyzm – 0,38% (gł. ewangelicy – 0,18%, zielonoświątkowcy – 0,09%, pozostali ewangelikalni chrześcijanie – 0,07%, adwentyści i inne grupy – 0,04%)

    Ile w Polsce się wydaje na KRK?

    Finansowanie Kościoła w Polsce opiera się w ok. 80 proc. na ofiarach wiernych; wartość działalności społecznej Kościoła może być liczona w miliardach zł; roczne przychody parafii wynoszą od 30 tys. zł do 300-400 tys. zł – wynika z raportu przygotowanego przez KAI.

    http://www.wprost.pl/ar/308010/Z-czego-zyje-polski-Kosciol-katolicki-Dowiedz-sie/

    Jakie mamy szanse wygrać z Nierządnicą?

    Ja nie umieszczam konta do darowizn nie tylko z powodu względnie zadowalającej mojej stopy życiowej, ale z powodu skąpstwa i podejrzeń znacznej części Polaków. Mam zamiar wstawić reklamy na blog już od roku. Jak wstawie to pojawią się głosy, że materialista. Tylko nikt na razie nie liczy mojego poświęconego czasu, kosztu serwera, domeny itp.
    Nie pisze tego by dostać kase bo bym nie chciał. Nie lubię od nikogo dostawac kasy. Mam takie poczucie dumy. Pisze to wszystko dlatego by pokazać jakimi skąpcami są Polacy.
    Moja mentalność jest stricte protestancka. Ja w tym kraju się duszę i przy najbliższej okazji wyjade z rodziną zagranice.
    Jesli mnie osobiście się bardziej powiedzie, to wykupie bilboard w moim województwie z hasłami biblijnymi na co mnie natchnął Kolega Maryd (Mateusz). Sam za swoje żeby jakiś skąpiec nie zarzucił mi czegoś. Prowadze obecnie 2 strony i założę jeszcze niebawem trzecią.

    Za jakiś czas dam dziesięcine na kilka kościołów w moim mieście. Nie dla poklasku, zrobię to anonimowo w miarę. Uczynię to dla szerzenia królestwa Bożego na Ziemi czyli ewangelizacji. Co zrobią z tymi pieniędzmi pastorowie? nie wnikam. Komuś musze zaufać. Wolę pastorom niż Owsiakowi.

    Tutaj w internecie wszyscy mają wiele do powiedzenia. Pytanie zachodzi następujące: ile dajesz pieniędzy na ewangelizacje w Polsce?

    1. i jeszcze jedno na koniec bo to co miałem powiedziec powiedziałem.
     Z dziesięciną jest tak samo jak z zakazem jedzenie mięsa zwierząt nieczystych. Nie obowiązuje to nas, ale łamanie tego nakazu nam nie sprzyja.

    2. Bóg daje każdemu codziennie okazje do ewangelizacji bez stadionów ale jest nam łatwiej dać money niz codziennie wkładać zbroję z butami do głoszenia .Jesli dziesiecina jest PANA ( choc PANA jest wszystko a do niewolnika nic nie nalezy) to jak moze byc mi obojetne co ktoś robi z PANSKIMI pieniedzmi,przecież mamy tym dobrze zarzadzać,mamy chodzić w duchu prowadzonym przez DUCHA ŚWIETEGO I ON pobudza do dawania ale łatwiej chodzić w ciele,bo to nie wymaga krzyza codziennego.Ja odkładam dziesięcinę ,bo chcę,nie z nakazu i łozę na to co BÓG pokzuje.Ostatnio pokazuje przesladowanych chrzescijan ,wiec wysyłam np.na GPCH=GŁOS PRZESLADOWANYCH CHRZESCIJAN czy OPEN DOORS…

     1. i o to chodzi, bo ktos gdzieś czeka az się los do niego uśmiechnie i ktoś mu pokaże inne życie – z Jezusem

    3. “Obrzezanie rozpoczęło się od Abrahama i dziesięcina zaczęła się od Abrahama. Zakon Mojżeszowy rozpoczął się od Mojżesza:-)
     Tak więc ani dziesięcina ani obrzezanie nie jest prawem mojżeszowym”

     Dziesięcina abrahamowa nie jest tym samym co mojżeszowa. Abraham złożył dziesięcinę dobrowolnie i był to jednorazowy dar serca dla arcykałana Melchisedeka. Nie było to zatem żadne prawo. Dziesięcina jako nakaz prawny nadany przez Boga i obwarowany Jego błogosławieństwem lub przekleństwem za nie wypełnianie tego nakazu, pojawia się u Mojżesza i stanowi element prawa – zakonu mojżeszowego skierowanego do synów izraelskich. Ciekawe jest też to, że Abraham i Melchisedek są obrazem rzeczy przyszłych, które zostały zrealizowane w Nowym Przymierzu. To jest niesamowite ile obrazów Bóg ukrył w ST, a które odnoszą się do NT. Jezus Chrystus jest arcykapłanem na wzór Melchisedeka, arcykapłan Melchisedek symbolizuje Chrystusa, wychodzi na spotkanie z Abrahamem, a Abraham składa mu ochoczo i dobrowolnie dar serca. Jest to obraz lepszych obietnic, które realizują się do dziś w Jezusie Chrystusie.

     1. Dziesięcina pojawia się od Adama i Ewy, przez Kaina i Abla, Abrahama, Mojżesza aż do Jezusa włącznie. Jezus Chrystus był “dziesięciną”najlepsza jaką Bóg mógł dać ludziom.

 4. Zapewne zgodzimy się wszyscy co do tego, że Bóg zgodnie ze swoją obietnicą o miłowaniu ochotnego dawcy, takowemu błogosławi, co jak sądzę, będąc odrodzonymi z Ducha Świętego nieraz “na własnej skórze” odczuliśmy, czemu zresztą wielu daje tutaj świadectwo. Zatem jeśli jest kto ochoczy niech daje i “dwudzieścinę” na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa, gromadząc sobie przy tym skarb w niebie. Mówimy: dziesięcina… płacić, czy nie płacić? Myślę, że zanim cokolwiek na ten temat napiszemy, należałoby zrobić podstawowe, biblijne rozpoznanie tego terminu i wszystkiego, co się z nim wiąże. Krótko mówiąc: co to jest dziesięcina? W jakiej formie i w jaki sposób była (powinna być) składana? W jakim celu Bóg ustanowił ten przepis? Kogo on obejmował (ew. obejmuje)? Komu należało ją składać (kto był upoważniony do jej przyjęcia)? Dopiero po tym, możemy w świetle Bożego Słowa rzetelnie rozważać zasadność jej składania dzisiaj. Chciałbym też od razu na wstępie zaznaczyć (zanim ktoś się zrazi), że nie piszę tu z pozycji jakiegoś, guru, pastora, starszego, czy kogoś do nich podobnego. Jestem, jak większość z Was (mam nadzieję) niedawno nawróconym, nowo narodzonym uczniem – miłującym naszego Pana Jezusa Chrystusa i starającym się podążać za nim, na tyle, na ile łaska Boża na tym etapie mojej pielgrzymki mi pozwala. Nikogo nie zmuszam do przyjęcia mojego poglądu, chce się po prostu nim podzielić. Nikogo też nie będę odsądzał do przysłowiowej czci i wiary za inne, na nikogo nie mam zamiaru się gniewać, ani nikogo oskarżać  Zresztą nie mam tu żadnej „władzy”, zdaję sobie sprawę, że w każdej chwili właściciel bloga ma prawo mnie „skasować”. Wracając do meritum: co to jest dziesięcina? Jest to rodzaj podatku dla Pana z 1/10 płodów rolnych i zwierząt. Mogła być zamieniona na pieniądze z 20-sto procentową dopłatą do jej wartości w naturze. W prawie Mojżeszowym była obowiązkowa, jej składanie było warunkiem Bożego błogosławieństwa. Była ona składana Lewitom, w celu ich wspomożenia (jak wiadomo Lewici nie mieli w dziedzictwie ziemi). Dalej w celu wspomożenia wdów, sierot i obcych przybyszów. Raz w roku dziesięcinę składano na Lewitów, by mogli się z czegoś utrzymać. W czasie świąt składano ją w Jerozolimie, a raz na 3 lata składano ją na poczet potrzebujących. Kto był związany obowiązkiem składania dziesięciny? Naród Izraelski – synowie Jakuba, potomkowie Abrahama z ciała, czego znakiem była obrzezka. Prawo Mojżeszowe obejmowało nakazy wewnętrzne, dotyczące sumienia i serca, jak i zewnętrzne, wiążące się z różnymi czynnościami, i do takich właśnie należała (czy też należy) dziesięcina. Przepisy te nie dotyczyły przyszłego Kościoła, bo ten miał otrzymać lepsze obietnice, które ziściły się w osobie, przyjściu i ofierze Jezusa Chrystusa. Jezus na wstępie swojej wędrówki zaznacza, że nie przyszedł znieść zakonu i proroków, ale go wypełnić i wypełnił go w sposób doskonały. W Nim mamy życie, w Nim mamy wolność. Miłość do Boga i bliźniego w tym zawarty jest cały zakon, od teraz Bóg wypisuje prawo w naszych sercach. Jezus mówi też (co już cytował admin), że „dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota…” Mt. 5:17 I to jest prawda! Zobaczmy jednak, że „chwilę” po tym, Bóg znosi uwarunkowania, które były w ścisłym związku ze składaniem dziesięcin. Nie ma kapłanów, Lewitów (kapłaństwo w Kościele jest powszechne) i nie ma świątyni, której zasłona rozdarła się na dwoje już w chwili śmierci naszego Pana. Bóg o czymś zapomniał? Coś przeoczył? Nie. Bóg jest Bogiem świętym i to co postanawia jest święte. O niczym nie zapomina. Przekonał się o tym David jak sprowadzał Arkę Przymierza. Bóg dba o każdy szczegół. Tym samym Bóg, poprzez zniszczenie świątyni zniósł przepisy zewnętrzne, które były nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w rozdziale 9:1-10. Dużo światła na kwestię jarzma wkładanego na kark uczniów rzuca opisany w Dziejach Apostolskich sobór jerozolimski pod przewodnictwem Jakuba i Piotra. Apostołowie dyskutują nad powinnościami jakie powinni spełniać poganie, ponieważ jest dużo fałszywej nauki skierowanej do pogan przez różnej maści nauczycieli nie posiadających apostolskiego upoważnienia. List, który piszą apostołowie, a Paweł i Barnaba niosą do pogan w Antiochii zawiera następujące wytyczne: „Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze czynicie” Dz. Ap. 15:29 Nie ma tam nakazu płacenia dziesięciny i nie widzę takowego w Nowym Testamencie. Przepraszam za mój przydługawy post – krócej się nie dało, bo temat obszerny  Na koniec wrócę do początku: „Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje” II Kor. 9:7
  Chwała Jezusowi.

  1. “Nie ma tam nakazu płacenia dziesięciny i nie widzę takowego w Nowym Testamencie.”

   W NT także nie ma mowy o innych kwestiach:

   ” (16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? (17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. (18) Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, (19) czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. (20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegóż mi jeszcze nie dostaje? (21) Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

   Nie ma mowy o święceniu dnia Boga, nie ma mowy o bałwochwalstwie ani “Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego”

   Za to jest to:

   “”Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie nieba i ziemia, ani jedna kreska nie odmieni się w zakonie, aż się wszystko stanie” (Mat. 5,17.18).

   1. “W NT także nie ma mowy o innych kwestiach”

    Nie ma, ponieważ Nowe Przymierze to zakon wolności w Jezusie Chrystusie, a nie starotestamentowy legalizm. Prawo jest wypisane w naszych sercach, które to uprzednio Bóg zamienia z kamiennych na mięsiste. Dany jest nam Duch Święty, który świadczy o prawdzie, grzechu i sądzie, który wprowadza nas we wszelka prawdę.

    “Przyjdź i naśladuj mnie…” I to jest wszystko. Uczniostwo. To jest proces uświęcania się. Dlatego warto sobie w różnych sytuacjach, w których się znajdujemy, zanim coś postanowimy, zrobimy, powiemy, zadać sobie pytanie: co w tej sytuacji zrobiłby Jezus Chrystus? Muszę przyznać, że najczęściej po tej krótkiej refleksji dochodzę do wniosku, że Jezus postąpiłby zupełnie inaczej… Jeśli znajduję siłę, aby postąpić wbrew samemu sobie, i zrobić to, co jak sądzę zrobiłby Jezus, to idę za Nim. I to jest moja droga. Wykazujmy troskę o bliźnich, płaćmy, pomagajmy, zgodnie z tym, co nam dyktuje serce i podpowiada Duch Święty. Jak ktoś chce dziesiątą cześć – to dobrze, jak ktoś ochoczo odda piątą też dobrze, a jak ktoś nie może tyle, a da mniej, to jego też Bóg ceni, bo w ochoczym dawcy ma upodobanie.

    Pozdrawiam

 5. Moim zdaniem słuszne jest dawanie owoców swojej pracy Bogu lub w społeczności wśród której pracuje. Jednak Bóg określa maksymalną wysokość podatku, 10% czyli dziesięcina. Moim zdaniem szatan, wprowadzając wysokie podatki, chce zrobić kilka celów, a jednym z tych celów jest zaszczepienie ludziom skąpstwa, chciwości i braku solidarności oraz wdzięczności wobec narodu wśród którego dany człowiek żyje, wychował się, oraz ostatecznie do Boga.

  Słusznie Piotrze pokazałeś ten problem z punktu widzenia Biblii. Zobaczmy, ile zawdzięczamy Bogu i innym ludziom (którzy produkują nam różne produkty i usługi), dziesięcina z naszych dochodów na potrzeby Boga i sprawiedliwego państwa które by chroniło dany naród i narody (Królestwo Boże takie będzie), to dosłownie przyjemność 🙂

 6. „Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. I zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępów. I nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan Zastępów” Ml 3, 10 -12

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: