Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Islamski holokaust chrześcijan

http://www.redakcja.mpolska24.pl/6737/holokaust-chrzescijan

 

Uwaga, dla osób odpornych psychicznie!!!

Updated: 21 sierpnia 2014 — 20:42

7 komentarzy

Add a Comment
 1. Moi Drodzy,
  Nie można wykluczyć, że ścięcie amerykańskiego dziennikarza było mistyfikacją. Ekstremiści są prawdopodobnie zbyt słabi aby wywołać wojnę światową i USA na usługach Watykanu zrobi większe prowokacje aby doprowadzić do wojny muzułmańsko- chrześcijańskiej. Co o tym myślicie?

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/podaj-dalej-sciecie-foleya-oszustwo-zapobiegnij-kolejnemu-11-ix-skrot-2014-08

  1. Mamy zamieszki na Ukrainie, gdzie do konfliktu może parę państw się dołączyć (np. wokół terenu ukrainy), oraz ISIS, która prowokuje też parę państw wokół siebie i każdy kto zbombarduje ISIS to atakuje jednocześnie 5 państw arabskich, jak turcja iran itd. Według mnie to w zupełności wystarczy aby to wywowało konflikt globalny, ale po przez eskalację punktową, a nie liniową.

 2. Ponieważ jest wiele różnych grup wyznaniowych w ramach Islamu, które walczą przeciwko sobie wykonując między innymi egzekucje może być tak, że np. Sunnici mordują szyitów a media podają, że to rzekomo chrześcijanie.
  Jest obietnica ochrony Bożej dla wiernych i wskazanie że wiara nie jest dla każdego
  (1) Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, (2) i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. (3) A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.

  (2 List do Tesaloniczan 3:1-3, Biblia Warszawska)

  1. to ci dopiero trop!!! genialne. A właśnie ja się modlę prawie codziennie o ochronę ludu Bożego w miejscach konfliktowych. Kto wie czy nie masz racji. To samo tyczy się porwania. Bóg zachowa swój lud od ostatniej próby – przyjęcia znaku.

 3. Apropos admin to odkrycie z Listu do Tesaloniczan to zasługa mojej Mamy, która uczy mnie i moją żonę zaufania i bliskiej relacji z Bogiem. Natomiast ja zastanawiałem się nad tym jedni z ochotą przyjmują Ewangelię a inni uparcie ją odrzucają. W związku z tym fascynowały mnie dwa fragmenty o wybraniu i powołaniu do zbawienia
  (1) Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa: (2) Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. (3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; (4) w nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości (5) przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, (6) ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. (7) W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, (8) której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności.
  (List do Efezjan 1:1-8, Biblia Warszawska)
  Drugi fragment:
  (29) Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; (30) a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. (31) Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? (32) On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?
  (List do Rzymian 8:29-32, Biblia Warszawska)

  1. Niesamowite, mimo tej naszej wiedzy niewiarygodne. Rząd UK oficjalnie wspiera Dżihad. To jest już nie krok, ale kroczek do rządu światowego. Kto wie, czy nie miałem racji z Islamem jako bestią…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: