Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jak to Paweł apostoł przestrzegał nas przed Satanistycznym Kościołem Rzymsko Katolickim

Znałem wszystkie poniższe cytaty, ale jakoś nie uwypukliło mi się w głowie, że Paweł ostrzegał nas wręcz przed odstępczym kościołem szatana. Kontrowersyjne? no cóż, nie tylko w apokalipsie jest o tym napisane ale i w liście do Tymoteusza. Jest to niebywałe, że wszyscy katolicy jak i przeciwnicy Boga ateiści nie wnikają w podstawę do krytyki wiary w Boga czyli w samo Słowo Boże.

Tym 3

(1) Godna to wiary nauka: ten, kto ubiega się o biskupstwo, pragnie podjąć się pięknego zadania. (2) A zatem – biskupem ma być człowiek bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy. skromny, przyzwoity, gościnny, przykładny, (3) nie upijający się, nie awanturnik, ale człowiek łagodny. niekłótliwy, niechciwy pieniędzy. (4) Niech umie dobrze kierować własnym domem, utrzymując dzieci w posłuszeństwie i wszelkiej przyzwoitości. (5) Bo kto własnym domem nie umie kierować, jakżeż potrafi dbać o Kościół Boży? (6) Nie może to być człowiek świeżo nawrócony, by go nie zaślepiła pycha i by nie popadł w diabelskie potępienie. (7) Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy nie należą do nas, żeby nie dostał się na ludzkie języki i w sidła diabelskie. (8) Diakonami tak samo mają być ludzie przyzwoici, dotrzymujący słowa, nie nadużywający wina ani też niechciwi brudnego zysku. (9) Niechaj tajemnicę wiary noszą w czystym sumieniu. (10) Trzeba ich najpierw wypróbować, potem dopiero niech posługują jako diakoni, będąc bez zarzutu. (11) Kobiety tak samo mają być przyzwoite, nie obmawiające innych, trzeźwe i wierne we wszystkim. (12) Diakoni niech będą mężami jednej żony, niech dobrze kierują dziećmi i własnymi domami. (13) Bo ci, którzy dobrze sprawują posługę diakona, zdobywają sobie zaszczytny stopień oraz pełną ufność w wierze, którą oparli na Chrystusie Jezusie. (14) Piszę ci to, chociaż wkrótce spodziewam się przybyć do ciebie, (15) żebyś – gdybym się opóźniał – wiedział, jak trzeba postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. (16) Bo z całą oczywistością ujawnia się wielka tajemnica pobożności: Objawił się nam jako człowiek, Duch Go potwierdził, ukazał się aniołom, ogłoszony został narodom, świat w Niego wierzy, do nieba został wzięty w chwale.

 

Wytłuściłem najbardziej rzucające się nawet ateistom cechy negatywne kleru. Brak spełnionych warunków

Teraz dowody:

Pijaństwo

“To się nazywa życie w trzeźwości! Jego Ekscelencja kompletnie pijany – miał 2,5 promila – wsiadł za kółko. Biskup pomocniczy diecezji warszawskiej Piotr J. wpadł na latarnię i rozbił srebrną Toyotę Yaris. “

http://superauto24.se.pl/auta-gwiazd/warszawa-pijany-biskup-na-latarni-biskup-pomocniczy-diecezji-warszawskiej-mial-wypadek-i-25-promila_286644.html

 

 

Skromność

 

http://www.plotek.pl/plotek/56,78649,13640689,Jakimi_samochodami_jezdza_polscy_biskupi__Niektorzy.html

 

Jak Biblia ostrzega nas przed odstępczym kościołem:

Tym 4

(1) Duch wyraźnie mówi o tym, że w czasach ostatnich niektórzy odstąpią od wiary, ulegając zwodniczym duchom i naukom szatańskim, (2) przez obłudę kłamców, którzy swoje własne sumienie naznaczyli piętnem występku. (3) Zabraniają zawierania małżeństw, przyjmowania pokarmów, które Bóg stworzył na to, by spożywali je z dziękczynieniem ci, którzy wierzą, i poznali prawdę. (4) Bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i nie trzeba niczego odrzucać, co spożywa się z dziękczynieniem. (5) Poświęcone jest przecież przez słowo Boże i modlitwę. (6) Przedstawiając to braciom, staniesz się dobrym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. (7) Zwalczaj bezbożne i niedorzeczne bajki. Zachęta do pobożności Ćwicz się w pobożności. (8) Albowiem ćwiczenie ciała nie na wiele się przydaje, pobożność zaś mająca obietnicę życia teraźniejszego i przyszłego zawsze ma wielką wartość. (9) Godna to wiary nauka i warta, aby ją wszyscy przyjęli: (10) Dlatego trudzimy się i walczymy, ponieważ całą nadzieję pokładamy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. (11) Tak napominaj i nauczaj. (12) Niech nikt nie lekceważy twojego młodego wieku. Bądź raczej wzorem dla wierzących – w mowie, w zachowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. (13) Dopóki nie przybędę, przykładaj się do czytania, napominania i nauczania. (14) Nie zaniedbuj w sobie daru, który zgodnie z proroctwem został ci dany przez włożenie rąk prezbiterów. (15) Staraj się o to z całkowitym oddaniem, aby twój postęp był dla wszystkich widoczny. (16) Pilnuj siebie samego i pilnuj nauczania, bądź w tym wytrwały. Czyniąc tak zbawisz i siebie, i tych, którzy ciebie słuchają.

Tym 6

 

Jeśli ktoś naucza inaczej i nie postępuje według zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, (4) to zaślepia go pycha

 

Wypisz wymaluj słudzy Watykanu w czarnych lub purpurowych szatach.

 

(6) Wielkim zaś zyskiem jest pobożność, umiejąca poprzestać na tym, co konieczne. (7) Niczego przecież nie przynieśliśmy na ten świat, niczego zeń wynieść nie potrafimy. (8) Mając więc pokarm i ubranie, na tym poprzestawajmy. (9) Ci, którzy chcą się wzbogacić, wpadają w sidła pokus, ulegają wielu nierozumnym i szkodliwym pożądliwościom, które doprowadzają ludzi do zguby i zatracenia. (10) Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniądza. Niektórzy jej ulegli, odeszli od wiary i narazili się na wiele cierpień. (11) Ty zaś, człowiecze Bogu oddany, unikaj tego. Zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i łagodność. (12) Stawaj dzielnie w zawodach – w zawodach wiary. Zdobądź życie wieczne, do którego zostałeś powołany i wyznałeś uroczyście swą wiarę wobec wielu świadków.

 

Cennik usług kościelnych:

 

Za ślub trzeba zapłacić około 1000 zł, chrzest to wydatek rzędu 100 zł, a pogrzeb kosztuje co najmniej 300 zł. Jeśli nasz Kościół potraktowałby poważnie słowa papieża Franciszka o tym, że sakramenty powinno się udzielać za darmo, polski kapłan klepałby biedę.

Od 20 zł do 5 tysięcy

Na temat dochodów Kościoła krążą legendy. A zarzut bogacenia się księży kosztem wiernych jest bardzo popularny. Co w tej krytyce jest mitem, a co faktem? Prawda, jak zwykle, leży pośrodku. Księża utrzymują się głównie z ofiar, które wierni składają z tytułu mszy, chrztów, ślubów, pogrzebów. W jednych parafiach ludzie płacą wedle własnego uznania („co łaska”), w innych obowiązują cenniki. Pieniądze te trafiają do wspólnej parafialnej kasy proboszcza i wikariuszów. Proboszcz decyduje, jaką część przekaże podwładnym.

Według „Super Expressu” stawki pobierane przez księży wahają się w zależności od wielkości miejscowości. Cena chrztu waha się między 60 zł do 500 zł. Minimalna stawka za udzielenie ślubu to 200 zł, a maksymalnie trzeba zapłacić nawet 2 tys. zł. Pogrzeb kosztuje od 300 zł do 5 tys. zł. Za mszę zapłacimy między 20 a 300 zł. Wypominki kosztują od 20 do 200 zł.

Po co w ogóle cennik, skoro oficjalnie płci się co łaska? „Niedawno przyszła pani zamówić mszę św. Poproszona o złożenie ofiary – tyle, ile może – dała 5 zł. Trzeba jednak mieć trochę więcej wyobraźni. To jest kwota całodziennego utrzymania, a gdzie wspomniane wcześniej należności np. za mieszkanie? Jak można przy tym żądać, by to była msza z organistą? Z czego mam mu zapłacić? Paczka papierosów więcej kosztuje” – skomentował sprawę na łamach „Przeglądu Powszechnego” ks. dr Jan Abrahamowicz, proboszcz z Krakowa.

Tyle zarobi ksiądz po kolędzie

Zapytaliśmy duszpasterzy z kilku miast, jakie kwoty wierni składają „po kolędzie”. Ksiądz z Warszawy przyznał, że różnie z tym bywa. Nieraz dają 10 zł, ale i zdarza się, że 200 zł. W Krakowie najczęściej ofiarują kwoty 20 zł lub 50 zł. W Gdańsku z kolei, ksiądz uśrednił kwotę do 50 zł, a przedstawiciel opolskiej parafii nie chciał na ten temat rozmawiać. Zakładając, że w ciągu dnia ksiądz obchodzi dwadzieścia rodzin przy średniej stawce 50 zł uzbiera 1 tys. zł. Może być też jednak tak, że w ciągu dnia uzbiera 200 zł lub 4 tys.zł.

Księża zazwyczaj nie chcą rozmawiać otwarcie na temat pieniędzy. Jednak proboszcz z parafii Św. Jana Chrzciciela z Gruczna informację o kwocie ofiarowanej przez wiernych podczas wizyt z kolędą, co roku zamieszcza na na portalu społecznościowym. „Parafianie podarowali 31 tys. 640 zł – ogłosił ks. Franciszek Kamecki na facebookowym profilu swojego kościoła. Proboszcz tłumaczył, że chciał, by sprawy związane z finansami parafii były dla wiernych przejrzyste. Internetowe oświadczenia kolędowe proboszcz składa już od sześciu lat, a uzbieraną po świętach kwotę ujawniał do tej pory z ambony” – podaje „Super Express”.

Co łaska

To, gdzie najdrożej i najtaniej za usługę można sprawdzić samemu, zaglądając na stronę colaska.pl. Przez dwa lata istnienia serwisu powstała imponująca baza danych. W tej chwili znajdują się w niej informacje z 10077 parafii i przykładowe ceny za śluby, chrzty, pogrzeby, zaświadczenia, wypominki.
“.

Co Łaska:

calaska

http://finanse.wp.pl/kat,18453,title,Ile-zaplacisz-ksiedzu-Cennik-uslug-koscielnych,wid,16003750,wiadomosc.html?ticaid=1131c4&_ticrsn=3

Przeciętny Polak zarabia około 1200zł. Teraz pomyślmy, czy to co robi KRK nie jest godne potępienia?

Inną kwestią jest jak wielki majątek zgromadzil ten kościół babiloński i jak wielu osobom potrzebującym mógłby pomóc gdyby chciał.

Co mówi eangelia Mateusza:

“Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! 9 Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. 10 Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. “

Jeśli czytają mnie ateiści lub agnostycy, macie jeszcze czas na powrót do Jezusa. On na Was czeka. Ten kościół  zwany rzymsko katolickim nie jest kościołem Boga i Jego Syna Jezusa!

Updated: 19 lipca 2014 — 12:55

5 komentarzy

Add a Comment
 1. Witam, opętani watykańską sektą mogą zarzucić, że pijaństwo to wyrywkowe przykłady. “plotek”, “super express” nie są wiarygodne. Pozdrawiam.

  1. Jezus czy apostołowie nie grzeszyli wyrywkowo. Poza tym ludzie mają świadomość skali tych “wyczynów”. Paweł Kukiz kiedyś napisał specjalnie do tego tekst i muzykę:
   https://www.youtube.com/watch?v=WR8-6MiAhkY
   Nie wyssał sobie tego z palca.

   Zresztą jest tego więcej:

   11 maja 2003 biskup Andrzej Śliwiński prowadził samochód, będąc w stanie nietrzeźwym. Mając 0,8 promila alkoholu we krwi, doprowadził do zderzenia czołowego z innymi samochodami. W wypadku ucierpiała 6-letnia dziewczynka i jej ojciec. Kilka dni po spowodowaniu wypadku drogowego został zawieszony w pełnieniu funkcji biskupich. 2 sierpnia 2003 ustąpił z dalszego pełnienia funkcji biskupa diecezjalnego. Rezygnacja została przyjęta przez papieża Jana Pawła II. Za spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu 27 października 2003 został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, zakaz prowadzenia pojazdów na 1 rok oraz 1000 zł grzywny. wikipedia

   1. Wyznawcy watykanu lubią mówić, że to jest “Kościół Boży”, ponieważ “bramy piekielne go nie przemogą”, a on istnieje tyle lat mimo “ataków szatana” i (lub) “jego prześladowania”. smutne

 2. Witam serdecznie.
  Nie bardzo wiedziałam, w którym miejscu wpisać swój komentarz, a zależy mi na poznaniu opinii innych..
  Od ponad roku czytam Biblię i szukam Prawdy. Na stronie p.Kubika trafiłam na artykuł odnośnie ‘fałszywego’ apostoła Pawła. Jest wielu zwolenników jak i przeciwników. Osobiście uważam, że coś w tym jest… Być może(na pewno) moja wiedza jest jeszcze niedostateczna- zastanawia mnie postać Judasza. W ewangelii św. Mateusza, Judasz żaluje tego co zrobił, a nastepnie odbiera sobie życie (Mat.27,3-5). Z kolei w dziejach Apostolskich Piotr mówi, że Judasz nabył pole za pieniądze, upadł i pękł..(Dz.Ap. 1,15-18). Co jest prawdą?
  Historia Ananiasza i Safiry (dzieje Ap.) również mnie zastanawia.. Chrystus pragnie, abyśmy miłowali bliźnich, wybaczali, modlili się za nich, a to małżeństwo za kłamstwo zostało ukarane śmiercią?!
  Być może nie rozumie pewnych przekazów, treści.. proszę o odpowiedź:)

  1. Judasz powiesił się,sznur pękł, a on upadł na kamień i pękł mu brzuch. (według mnie)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: