“Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników, Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; O ile sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbestrześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!
Hebrajczyków 10:26-29”

Z cytatu tego wynik, że jeśli ktoś grzeszy świadomie po ponownym narodzeniu, to już nie działa na nim ofiara Jezusa za grzechy. Wtedy dołącza do oczekujących sądu i żaru ognia. Poznanie prawdy jest łaską. Przyjrzyjcie się osobom, którym mówicie o świecie szatana, kłamstwach tego świata. Są jak zaczarowani. Dlaczego? dlatego, że nie otrzymali łaski poznania prawdy. My ją dostaliśmy i już nic nas nie usprawiedliwi przed Bogiem. Jest to Wielka Odpowiedzialność.

“O ile sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbestrześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski!”

Kłamcy, pijacy, cudzołożnicy, złodzieje, lichwiarze po ponownym narodzeniu nie mają już szans.