Detektyw Prawdy. Dobra Nowina i Apokalipsa

Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Słowo na 1 lipca 2016

” A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego.”

Łk 10

Pozornie zrozumiały cytat, …

Słowo na 30.06.2016

„Pan nagradza moją sprawiedliwość, odpłaca mi według czystości rąk moich.” Ps 18

nagroda

 

 

Widzimy tutaj korelację. Metafora czystych rąk jest odpowiednikiem czystości serca, braku grzechu. Dawid był wyjątkowym człowiekiem. Wielu chciało go zabić, ale on się nie mścił. Unikał …

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme